Darbo užmokestis

Trakų meno mokyklos darbuotojų, einančių vienodas pareigas, skaičius ir
vidutinis
2022-2023 m. m. mėnesinis darbo užmokestis

Informacija apie Trakų meno mokyklos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis EUR

1. Mokytojas ekspertas

1

1882.40

2. Mokytojas metodininkas

10

1666.01

3. Vyresnysis mokytojas

12

1539.62

4. Mokytojas

7

1452.12

5. Pradedantysis mokytojas

1

781.05

6. Koncertmeisteris metodininkas

3

1140.30

7. Vyresnysis koncertmeisteris

1

1113.15

8. Koncertmeisteris

1

1086.00


Pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos, darbo stažo ir tarifikuotų valandų skaičiaus.

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.