Darbo užmokestis

Trakų meno mokyklos darbuotojų, einančių vienodas pareigas, skaičius ir
vidutinis
2023-2024 m. m. mėnesinis darbo užmokestis

Informacija apie Trakų meno mokyklos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis EUR

1. Mokytojas ekspertas

1

2109,24

2. Mokytojas metodininkas

11

1699,82

3. Vyresnysis mokytojas

15

1135,47

4. Mokytojas

4

1030,59

5. Koncertmeisteris ekspertas 1 444,39
6. Koncertmeisteris metodininkas

2

747,53

7. Koncertmeisteris 2 755,16


Pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos, darbo stažo ir tarifikuotų valandų skaičiaus.

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.