2016 m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m.  metinė

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. metinė 

Aiškinamasis raštas 2016 m. metinis

4 VSAFAS  2016 m. metinė 

5 VSAFAS 2016 m. metinė

6 VSAFAS 1 pr. 2016 m. metinė
8 VSAFAS 2016 m. metinė 
10 VSAFAS 2016 m. metinė
12 VSAFAS 2016 m. metinė
 13 VSAFAS 2016 m. metinė
17 VSAFAS 8 pr. 2016 m. metinė 
17 VSAFAS 9 pr. 2016 m. metinė 
17 VSAFAS 11 pr. 2016 m. metinė
17 VSAFAS 16 pr. 2016 m. metinė
20 VSAFAS 4 pr. 2016 m. metinė
20 VSAFAS 5 pr. 2016 m. metinė 

25 VSAFAS 2016 m. metinė    

 

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. 3 ketvirtis 

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. 3 ketvirtis

20 VSAFAS 4 priedas 2016 m. 3 ketvirtis

 20 VSAFAS 5 priedas 2016 m. 3 ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2016 m. 3 ketvirčio 

Finansinės būklės ataskaita2016 m. 2 ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. 2 ketvirtis

20 VSAFAS 5 priedas 2016 m. 2 ketvirtis

20 VSAFAS 4 priedas 2016 m. 2 ketvirtis

Aiskinamasis-rastas.doc 2016 m. 2 ketvirčio 

Finansinės būklės ataskaita 2016 m.  1 ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. 1 ketvirtis

20 VSAFAS 4 priedas 2016 m. 1 ketvirtis

20 VSAFAS 5 priedas 2016 m. 1 ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2016 m. 1 ketvirtis