2013 m.

Aiškinamasis raštas prie Trakų meno mokyklos 2013 m. metinės ataskaitos

2 VSAFAS. Būklės at.

3 VSAFAS.Veiklos at. xls

4 VSAFAS 1 pr. Grynojo turto

5 VSAFAS 2 pr. Pinigų srautų

6 VSAFAS 1 priedas

6 VSAFAS 6 pr. Išankst.mok.

8 VSAFAS 1 pr. Atsargos

8 VSAFAS 2pr. Atsargos

10VSAFAS 2pr. Kitos pajamos

12VSAFAS 1pr. Ilgalaikis turtas

13VSAFAS 1pr. Nematerialus turtas

17 VSAFAS 7pr. Gautinės sumos

17 VSAFAS 16 priedas

17VSAFAS 8pr. Pinigai

17VSAFAS 12pr. Trump. sumos

20 VSAFAS 4PR. Finans. sumos

20 VSAFAS 5PR.Finans. sumų likučiai

20 VSAFAS 4PR. Finans. sumos

25 VSAFAS.Veiklos segmentai

.

Aiškinamasis raštas prie 2013 m. I ketvirčio finansų ataskaitų

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslesnę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų likučiai

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. kovo 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. kovo 31 d. duomenis

.

Aiškinamasis raštas prie 2013 m. II ketvirčio finansų ataskaitų

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslesnę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų likučiai

 Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. birželio 30 d. duomenis

.

Aiškinamasis raštas pre 2013 m. III ketvirčio finansų ataskaitų

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslesnę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų likučiai

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. rugsėjo 30 d. duomenis