Ugdymo programos

Mokykla įgyvendina šias programas:

Pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (3 metai).

Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (4 metai).

Siūloma muzikuoti fortepijonu, smuiku, akordeonu, birbyne arba lamzdeliu, fleita, saksofonu, valtorna, varininiais instrumentais (trimitas, fliugelhornas, eufonija), trombonu ir mušamaisiais instrumentais.

Pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (3 metai).

Pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (4 metai).

Pradinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (3 metai).

Pagrindinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (4 metai).

Išplėstinio ugdymo programa (NU)