Ugdymo programos

Mokykla siūlo šias formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas:

 1. Fortepijono  pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
 2. Smuiko pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
 3. Akordeono pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
 4. Birbynės, lamzdelio pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
 5. Medinių pučiamųjų instrumentų (fleita, saksofonas) pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
 6. Varinių pučiamųjų instrumentų (trimitas, fliugelhornas, valtorna, trombonas) pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
 7. Mušamųjų instrumentų pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
 8. Dailės pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
 9. Šokio pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
 10. Išplėstinio meninio ugdymo programa
 11. Ankstyvojo šokio ugdymo programa