Meno kolektyvai

Mokyklos meninių kolektyvų tikslas – ugdyti ansamblinio muzikavimo ir meninės raiškos gebėjimus, skatinti muzikavimo motyvaciją, bendravimą ir benradarbiavimą muzikuojant.

Paruoštą ansamblio programą moksleiviai turi galimybę pristatyti akademinių koncertų metu, vykdydami koncertinę ir konkursinę veiklą mokykloje, mieste, dalyvaudami įvairiuose renginiuose, projektuose ir edukacinėse programose.