Apie mokyklą

Trakų meno mokykla

Mes esame neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla, sėkmingai gyvuojanti daugiau negu 50 metų ir siūlanti mokytis muzikos, dailės ir šokio dalykų. Ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į mokinio individualybę ir poreikius. Mokykloje dirba kvalifikuoti mokytojai, daugelis jų aktyviai dalyvauja šalies ir užsienio muzikiniame, kultūriniame gyvenime. Mokiniai skatinami dalyvauti įvairioje mokyklos, rajono, šalies ir tarptautinėje meninėje veikloje.

Vizija

Mokykla, į kurią norisi g r į ž t i.

G alimybės

  R ezultatai

    Į spūdžiai

      Ž inios

        T obulėjimas

           I ššūkiai

Misija

Vykdyti neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančias muzikos, dailės ir šokio programas, tenkinti mokinių saviraiškos poreikį, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Vertybės

Profesionalumas, atsakomybė, tolerancija, pagarba, sąžiningumas, pozityvumas, pasitikėjimas.

Filosofija

Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui (Lucijus Anėjus Seneka).