Kas naujo archyvas

***

Gruodžio 23 d. Trakų meno mokyklos mokiniai ir mokytojai 2021 metus palydėjo nuotaikingu koncertu „Kai skamba krentančios snaigės“. Kaip gera tikėti stebuklais – juk šiuo kalėdiniu laikotarpiu ir snaigės gali skambėti gražiausiomis melodijomis ir krisdamos šokti valsą… Bet gal didžiausias įvykęs stebuklas, kad mes galėjome gyvai koncertuoti savo mokyklos Didžiojoje salėje – juk esame taip išsiilgę koncertų… Ir kaip sakoma – „Kalėdų po kauke nepaslėpsi“, o reiškia ir mūsų puikios emocijų ir nuotaikos. Linkime visiems sėkmingų, kūrybiškų, sveikų 2020 metų!

***

Gruodžio 23 dieną Aukštadvario šokio skyriaus ankstyvojo ugdymo ir 1 klasės mokiniai dalyvavo netradicinėje pamokoje „Adventiniai žaidimai ir rateliai Dzūkijoje“. Aukštadvario šokio skyriaus mokiniai ir jų mokytoja Akvilė Prakapienė linki visiems gražių ateinančių švenčių!

***

Gruodžio 10 d. Trakų rajono Rūdiškių kultūros centre  įvyko respublikinis akordeono muzikos festivalis „Akordeonų fiesta“, kurį suorganizavo Rūdiškių muzikos mokykla. Renginyje įvairaus žanro akordeono muziką atliko Lietuvos meno ir muzikos mokyklų jaunieji akordeonistai, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai. Trakų meno mokyklą festivalyje garbingai atstovavo gausus entuziastingų mokinių būrys: Linas Mečkovskis, Justas Radionovas, Dominik Kieras, Goda Malinauskaitė, Daniel Senkevič, Robertas ir Artūras Birgiolai. Mokinius paruošė mokytojai Rasa Mikiškienė, Vaida Baronienė, Martynas Žemaitis, Natalija Šumskienė.

 

 

***

Gruodžio 10 d. Trakų meno mokykloje atvirą fortepijono pamoką tema „Pasiruošimas koncertams“ vedė Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytoja Birutė Asevičūtė. Pamokoje dalyvavo 7 klasės mokinys Nojus Pečiūra, kuris atliko net 3 savo baigiamojo egzamino kūrinius. Pamoka vyko labai darbingoje ir tuo pačiu geranoriškoje aplinkoje bei atitiko visus pamokos plano aspektus. Mokinys puikiai reagavo į mokytojos pastabas bei išpildė keliamus pamokoje uždavinius.

***

Gruodžio 10 d. rytmetį Trakų meno mokykloje mus aplankė svečiai – mokytojai ir administracijos atstovai iš Elektrėnų meno mokyklos, su kuria mus sieja labai artima ir ilgametė draugystė. Deja, dėl covid situacijos mes beveik 2 metus neturėjome galimybes bendrauti gyvai, dalyvauti vieni kitų koncertuose, festivaliuose, metodiniuose renginiuose, todėl šis susitikimas abiems pusėms buvo labai malonus. Mokytojams, atvykusiems į mūsų mokyklą pirmą kartą, su pasididžiavimu parodėme savo mokyklos patalpas, o svečiai įvertino puikias mūsų mokymosi, darbo sąlygas bei aplinką. Visi kartu aptarėme mūsų mokyklų klausimus, pasidalinome mums artimais dalykais ir darbo momentais.

***

Lapkričio 18 d. Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos trombono mokytojas Tomas Karka vedė atviras pamokas Trakų meno mokyklos jauniesiems trombonininkams.

***

Lapkričio 10 d. Elektrėnų meno mokykloje vyko projekto „M. K. Čiurlionis: Pasaulį vaizduojuos kaip didelę simfoniją“ vienas iš renginių – M. K. Čiurlionio kūrybos koncertas. Trakų meno mokyklą šiame renginyje atstovavo jaunasis pianistas Linas Mečkovskis (mokytoja Rasa Kanišauskaitė). Mokiniai iš įvairių muzikos ir meno mokyklų turėjo retą galimybę susitikti su prof. Vytautu Lansbergiu, pasiklausyti jo pasakojimų apie vieną iš žymiausių ir iškiliausių Lietuvos menininkų ir net pasiklausyti gerbiamo profesoriaus atliekamų M. K. Čiurlionio kūrinių.

***
Spalio 29 d. Grigiškių kultūros centre vyko festivalio „Papa Jazz 2021“ baigiamasis koncertas, kuriame skambėjo džiazo kompozicijos ir improvizacijos. Koncerte dalyvavo jaunieji Lietuvos muzikos, meno mokyklų, konservatorijų įvairių specialybių atlikėjai – solistai ir ansambliai. Koncertavo ir profesionalūs atlikėjai: Leon Gurvitch (fortepijonas), Algirdas Šochas (smuikas), Vytautas Straižys (fortepijonas), Simona Smirnova (kanklės – tiesioginis teletiltas su Niujorku) ir Rytas Lingė (fortepijonas). Už puikų pasirodymą šiame dideliame renginyje dėkojame Trakų meno mokyklos jauniesiems saksafonininkams – Mindaugui Stasiūnui, Vyčiui Kazlauskui, Mantui Aliukoniui bei mokytojui Ričardui Čiupkovui.

***

Projektas „M. K. Čiurlionis: Pasaulį vaizduojuos kaip didelę simfoniją“.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) –  kompozitorius ir dailininkas, kūrybos unikalumu palikęs ryškiausią pėdsaką ne tik Lietuvos, bet ir Europos kultūros ir meno istorijoje. Šiemet, minint mūsų tautos Genijaus 110-ąsias mirties metines, Vievio kultūros centras įgyvendina Lietuvos kultūros tarybos ir Elektrėnų savivaldybės finansuojamą projektą „M. K. Čiurlionis: Pasaulį vaizduojuos kaip didelę simfoniją“. Projekto veiklose aktyviai dalyvauja Trakų, Vievio, Elektrėnų,  meno mokyklos,  Nacionalinė  M. K. Čiurlionio menų mokykla, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, kitos įstaigos. 

Metai su Čiurlioniu

Jau visus metus vyksiančiame koncertų, edukacijų ir kitų veiklų cikle, siekiama iš arčiau susipažinti su M. K. Čiurlionio gyvenimu bei kūryba. Projekto veiklose aktyviai dalyvauja Trakų meno mokyklos bendruomenė. 2021 m. balandžio 15 dieną Aukštadvario skyriaus šokio ir dailės mokiniai su mokytojomis Nijole Mečkovskaja ir Akvile Prakapiene dalyvavo virtualioje integruotoje pamokoje-ekskursijoje ,,M. K. Čiurlionio kūrybos kelias. Druskininkai“. 

Nuo š. m. spalio 20 dienos Trakų meno mokyklos Meno galerijoje eksponuojama Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos dailės mokinių darbų paroda „M. K. Čiurlionio takais.

Lapkričio 10 d. Elektrėnų meno mokykloje vyko projekto ,,M. K. Čiurlionis: Pasaulį vaizduojuos kaip didelę simfoniją vienas iš renginių- M. K. Čiurlionio kūrybos koncertas. Trakų meno mokyklą šiame renginyje atstovavo jaunasis pianistas Linas Mečkovskis (mokytoja Rasa Kanišauskaitė). Mokiniai iš įvairių muzikos ir meno mokyklų turėjo retą galimybę susitikti su profesoriumi Vytautu Lansbergiu, pasiklausyti jo pasakojimų apie vieną iš žymiausių ir iškiliausių Lietuvos menininkų ir išgirsti gerbiamo profesoriaus atliekamus M. K. Čiurlionio kūrinius.

 

***

Spalio 28 dieną Aukštadvario šokio skyriaus IV klasės mokiniai su savo mokytoja Akvile Prakapiene rudens atostogas pasitiko dalyvaudami edukacijoje „Iš rudens gėrybių kraitės“ Aukštadvario gimnazijos amatų centre.

Dėkojame už pravestą edukaciją ir puikias emocijas Aukštadvario gimnazijos profesijos mokytojai metodininkei Violetai Nairanauskienei.

***

Baigiamos Projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“ veiklos

 

Trakų rajono savivaldybės administracija 2021 m. spalio pabaigoje baigia Projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“ veiklas.

Vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemone „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ Trakų rajono savivaldybės administracija įgyvendina Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“ (projekto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-01-0010).

Bendra projekto įgyvendinimo vertė siekia 184 723,93 Eur. Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų skirta 157 015,34 Eur., Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšos sudaro 27 708,59 Eur. Projektas bendrai finansuojamas Europos socialinio fondo ir Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo pradžia yra siejama su 2016 metais atlikta švietimo įstaigų apklausa bei „Trakų rajono savivaldybės švietimo viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso tyrimas“, kurie leido identifikuoti teikiamų švietimo administracinių paslaugų trūkumus ir pagrindines problemas – skirtingas procedūrų valdymas ir nevienodas paslaugų suteikimas kelia daug nepatogumų paslaugų vartotojams ir turi įtakos bendram požiūriui apie teikiamų paslaugų kokybę. Pasinaudojus ES struktūrine parama buvo sukurti įrankiai padėsiantys Trakų rajono savivaldybės administracijai ir švietimo įstaigoms parengti ir patvirtinti tvarkas, kuriomis vadovaujantis administracinių paslaugų teikimas bus efektyvesnis, teikiamų paslaugų kokybė labiau atitiks vartotojų poreikius bei vyks efektyvesnis tarpinstitucinis bendradarbiavimas, siekiant įgyvendinti švietimo sistemai keliamus naujus lūkesčius ir uždavinius.

Projekto lėšomis buvo įdiegta Centralizuoto vaikų priėmimo į Trakų rajono švietimo įstaigas duomenų bazė, parengta įstaigų teisinio reglamentavimo dokumentacijos analizė, diegiamas ISO kokybės vadybos metodas, parengti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo standartai bei Piliečių chartijos  dokumentas dėl teikiamų administracinių švietimo paslaugų – susitarimas tarp organizacijų ir piliečių dėl esminių principų teikiant/gaunant paslaugas.

Švietimo paslaugas teikiančios įstaigos aktyviai dalyvaudamos projekto lėšomis organizuojamuose mokymuose, susitikimuose ir apklausose atkreipė dėmesį, kad efektyviam ir kokybiškam bendradarbiavimui su vartotojais yra būtina ne tik laikytis diegiamų standartų principų, bet ir siekti, jog besikreipiantys paslaugų gavėjai žinotų ko prašoma iš jų. Parengtos Piliečių chartijos tekstu yra įtvirtinama profesionalumo, kompetentingumo principų laikymasis, pagarba aptarnaujamam asmeniui ir kolegoms, informacijos konfidencialumo užtikrinimas, skaidrus ir savalaikis sprendimų priėmimas, informacijos prieinamumas, patikimumas ir aiškumas, mandagus ir dalykiškas bendradarbiavimas. Siekiant užtikrinti šių iškeltų principų įgyvendinimo, iš besikreipiančių asmenų tikimąsi mandagaus, pagarbaus ir geranoriško bendradarbiavimo, savo teisių ir pareigų supratimo, aiškaus klausimų ir/ar problemų formulavimo, pasitikėjimo ir išankstinių nuostatų neturėjimo, siekti problemas pirmiausia spręsti įstaigose, kuriose suteikiamos paslaugos, vertinti ir įvertinti darbuotojų darbą, užpildant kokybės vertinimo klausimyną

Taigi tikimąsi, kad Projekto  „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“ veiklų ir pasiektų rezultatų dėka, Trakų rajono švietimo įstaigos priims naujoves bei imsis aktyviai diegti pokyčius savo įstaigose, o bendravimas su paslaugų vartotojais taps efektyvesnis ir leis kurti jaukią, bendruomenišką, patogią švietimo ir ugdymo aplinką.

Trakų rajono savivaldybės administracijos informacija

***

Spalio 27 d. Trakų meno mokyklos mokiniai Austėja Valatkaitė (valtorna), Ieva Bliujūtė (trimitas), Gabija Kliucevičiūtė (trimitas), Karolis Rulevičius (trimitas) Trakų Salos pilies Didžiojoje menėje atidarė konferenciją, skirtą Vytautui Didžiajam atminti. Mokytojai Arvydas Mišeikis ir Indrė Kuleševičienė. Koncertmeisterė Asta Kvasytė.

Konferencijoje buvo pristatyta knyga „Lietuvos totorių istorija” (autorė prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto prof. dr. Jurgita Šiaučiūnaitė – Verbickienė, doc. dr. Grigorijus Potašenko). Taip pat skaitomas pranešimas „Vytautas Didysis. Tiltas tarp Rytų ir Vakarų“ (Stanislovas Augėnas).

***

Trakuose spalio 23 dieną nuskambėjo I-asis akordeono pramoginės muzikos festivalis ACCORUDUO 2021

I-oji festivalio dalis – jaunųjų dalyvių koncertas Trakų meno mokyklos Didžiojoje salėje.  Skambėjo pramoginė akordeono muzika: valsai, fokstrotai, tango, svingas, ir kt. Renginio dalyviai ir klausytojai mėgavosi elegantišku, aistringu, svajingu, nostalgišku mylimo instrumento skambesiu ir įsitikino, kad akordeono muzika – visiems artima ir sava kaip spalvingas ir nepakartojamas ruduo Trakuose.

II renginio dalis – Romo Morkūno metodinis pranešimas mokytojams ir mokiniams tema „Modernus akordeonas meno mokyklos pamokose. Elektroakustinio skambesio paieškos“ buvo įdomus ir įtraukiantis. Lektorius pasidalino savo atlikėjiška ir pedagogine patirtimi.

Festivalį vainikavo koncertas „SOLO-ORCHESTRA“ Trakų kultūros rūmuose. Romas Morkūnas, akordeonistas, respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatas, įvairių ansamblių dalyvis, į sceną žengė su soline programa, kurios atlikimui maksimaliai išnaudojo akordeono galimybes, jungdamas akordeono skambesį su garso ir perkusiniais efektais naudojant „Loop station“ procesorių. Programoje skambėjo atlikėjo sukurti bei aranžuoti kūriniai.  Derindamas electro, minimal jazz ir kitus pasaulio muzikos stilius, muzikantas pavergė klausytojus nepamirštamu orkestriniu skambesiu.

Renginį organizavo Trakų meno mokykla ir Trakų kultūros rūmai.

 

 

***

2021.10.20-2021.11.30 Trakų meno mokykloje eksponuojama Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokinių darbų paroda „M. K. Čiurlionio takais‘‘.

***

2021 m. rugsėjo 27 d. į Trakų meno mokyklą sugužėję jaunieji smuikininkai iš Jonavos, Alytaus, Vilniaus, Elektrėnų, Vievio ir Trakų meno ir muzikos mokyklų griežė gražiausias daineles iš smuiko mokytojos Ievos Tijūnėlienės autorinių leidinių “Smuikelės giesmė” ir “Smuikelės giesmė 2″.

Po koncerto visi išskubėjo į Trakų istorijos muziejų, kur edukatorė Aušra Venskutonienė pasakojo Trakų miesto legendas, pristatė dalį muziejaus ekspozicijos ir pakvietė dalyvauti edukacijoje “Pasaka Trakų pilyje”.

Nuoširdžiai dėkojame smuiko dalyko mokytojoms – Onai Abarytei Liaškovienei, Ingridai Grigaitienei, Daivai Martikonytei, Virginijai Verikienei, Ingrdai Šimulionienei, Vitai Paulauskienei už bendrystę. Ačiū, kad “Smuikelės giesmė” “gyvena” kasdieniniame jūsų darbe. 

***

Rugsėjo 23 d. Trakų meno mokyklos dailės skyriuje vyko edukacinė pamoka – paskaita ,,Pažintis su Karaimų tautos istorija ir kultūra“. Trakų istorijos muziejaus istorikas Dangis Varankevičius mokiniams pasakojo apie karaimų kilmę, kalbą, religiją. Mokiniai dar daugiau sužinojo ir apie Lietuvos karaimus, jų buitį, papročius, tradicinius drabužius, patiekalus, architektūrą, įžymius žmones.

Rugsėjo 24 d. istorikas Dangis Varankevičius ir Trakų muziejaus muziejaus direktorės pavaduotoja Živilė Barkauskaitė apsilankė ir Trakų meno mokyklos Aukštadvario skyriuje. Edukacinė pamoka – paskaita apie karaimų tautą Aukštadvario skyriaus dailės mokiniams paliko didžiulį įspūdį.

***

Paskutinį vasaros vakarą Trakų meno mokykloje skambejo pučiamųjų instrumentų garsai. Emocingą koncertą ir puikią nuotaiką mums padovanojo „Philbrass“ kvintetas. Ačiū atlikėjams ir klausytojams, kad vasarą palydėjome kartu!

***

Trakų meno mokyklos fanfarinis orkestras (vadovas Rokas Podelis) dalyvavo šventinėje Žolinės procesijoje Trakuose. Nuotraukos – Jūratės Buivienės.

***
Visada labai džiaugiamės Trakų meno mokyklos jaunųjų dailininkų pasiekimais konkursuose Čekijoje, mūsų mokinių koncertiniais pasirodymais Čekijos Respublikos ambasadoje, apdovanojant jaunuosius dailininkus – laimėtojus. Ir labai malonu, kad Trakų meno mokyklos jaunoji pianistė Rusnė Matuliūkštytė, dalyvaudama pirmą kartą Čekijos Respublikos ambasados organizuotame respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse „Čekų parafrazės“ buvo įvertinta III vietos laureatės diplomu. Nuoširdžiai sveikinam jau su ketvirto konkurso laimėjimu Rusnę ir jos fortepijono mokytoją Rasą Kanišauskaitę.
***

2021 m. birželio 10 d. Trakų meno mokykloje skambėjo gyvai atliekama muzika, nuoširdūs žodžiai ir visi jautėme nepaprastai šiltas emocijas. Kaip gera buvo matyti savo dar paaugusius mokinius – jau absolventus, jų tėvelius, kurių palaikymą jautėme visus 7 metus, atėjusius į mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimo šventę. Šiais metais mokyklą baigė 20 fortepijono, akordeono, smuiko, pučiamųjų ir birbynės dalyko mokinių. Labai jais didžiuojamės, kiekvienas iš jų vertas begalės gerų žodžių.

***

Sėkmingas smuiko, lamzdelio, akordeono ir saksofono mokinių dalyvavimas respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse IN CORPORE  Gargždų muzikos mokykloje!

  

Konkurse, įvykusiame gegužės mėnesį nuotoliniu būdu, dalyvavo ir laureatų vardus pelnė mokiniai Arija Karpovičiūtė, Milda Gruodytė, Urtė Tijūnėlytė (I vieta), Dominik Kieras, Ana Baranovska (II vieta), Mantė Puišytė (diplomas).

Sveikiname talentingą jaunimą, dėkojame mokytojams Kastyčiui Mikiškai, Ievai Tijūnėlienei, Rasai Mikiškienei, Nojui Jurkui ir koncertmeisterėms Jovitai Tumasonienei ir Rasai Kanišauskaitei.

 

 

***

Gegužės mėnesį įvyko II tarptautinis konkursas „AMICITIA SONANS“

(„Skambanti draugystė“)

Vienas pagrindinių konkurso organizavimo tikslų-skatinti atlikėjų domėjimąsi įvairių šalių, tarp jų ir lietuvių bei armėnų kompozitorių kūrybiniu palikimu. Konkurso dalyviai turėjo atlikti 2 kūrinius: armėnų kompozitoriaus ir laisvai pasirinktą kūrinį.

III vietos laureatėmis tapo mūsų mokyklos lamzdelininkės Milda Gruodytė ir Urtė Tijūnėlytė.

Sveikiname mokines, jų mokytoją Kastytį Mikišką ir koncertmeisterę Rasą Kanišauskaitę.

 

***

Nuoširdžiai sveikiname II respublikinio jaunųjų muzikantų konkurso “MUZIKA-@” dalyvius, juos parengusius mokytojus bei koncertmeisteres. Trakų meno mokykla šiais metais konkurse labai sėkmingai atstovavo net 13 fortepijono, smuiko, akordeono, birbynės dalyko mokinių ir visi jie tapo laureatais bei diplomantais. Neįtikėtina – konkurse šiais metais dalyvavo 915 įvairiausiais instrumentais grojančių dalyvių, o juos vertino net 70 Lietuvos muzikos /meno/ aukštųjų muzikos ugdymo įstaigų dėstytojų bei mokytojų.

 

 

 

 

***

Pirmajame virtualiame respublikiniame valtornininkų konkurse „Hornissimo“ pelnyti Aukso ir Sidabro medaliai! 

Sveikiname Trakų meno mokyklos valtornos dalyko mokines Austėją Valatkaitę ir Emiliją Vaškevič! 

Mokytoja – Indrė Kuleševičienė

????

 

 

***

Balandžio mėn. Alytaus muzikos mokykla organizavo V-ąjį  virtualų tarptautinį instrumentinės muzikos konkursą “Muzikinė mažųjų mozaika 2021″. Konkurse varžėsi jaunieji atlikėjai (iki 11 metų), grojantys įvairiais muzikos instrumentais.

Mūsų mokyklos 1-os klasės mokinė, smuikininkė Elzė Tijūnėlytė šiame konkurse pelnė laureato vardą ir jauniausio dalyvio diplomą!

Mokytoja – Ieva Tijūnėlienė

Koncertmeisterė – Rasa Kanišauskaitė

***

2021 m. balandžio mėnesį Naujos Vilnios muzikos mokykloje vyko respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Pasaulis muzikos vaizdais“. Jame virtualiu būdu dalyvavo 250 jaunųjų atlikėjų iš įvairių Lietuvos meno ir muzikos mokyklų, o atlikėjus vertino net 2 vertinimo komisijos. Konkurse Trakų meno mokyklą atstovavę mokiniai vėl pradžiugino puikiais pasiekimais.

Sveikiname su sėkmingu pasirodymu ir laimėjimu mūsų jaunuosius pianistus – II klasės mokinę Rusnę Matuliūkštytę, tapusią II vietos laureate bei V klasės mokinį Liną Mečkovskį, tapusį III vietos laueratu.

Taip pat šie mokiniai dalyvavo ir Pagirių meno mokyklos organizuotame IV fortepijono muzikos festivalyje „Šiuolaikiniame muzikos pasaulyje“, kuriame virtualiai pristatė lietuvių kompozitorių kūrinius.

Linkime Rusnei Matuliūkštytei ir Linui Mečkovskiui tolimesnės sėkmės ir dėkojame mokytojai Rasai Kanišauskaitei.

***

2021 m kovo mėn. Trakų meno mokyklos Aukštadvario šokio skyriaus jaunučių šokių grupė „Gandriukas“ dalyvavo respublikiniame virtualiame vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių konkursiniame festivalyje „Pamario susuktinis“ ir užėmė III vietą. Nuoširdžiai sveikiname jaunuosius šokėjėlius bei jų mokytoją Akvilę Prakapienę ir linkime tolesnės sėkmės.

***

Kovo mėnesį Trakų meno mokyklą XVIII virtualiame jaunųjų pianistų nuotoliniame konkurse „Etiudas ir ne tik“ atstovavę mokiniai Linas Mečkovskis ir Artūras Birgiolas nudžiugino puikiais pasiekimais.

Sveikiname Trakų meno mokyklos mokinius su sėkmingu pasirodymu ir laimėjimu!

Linas Mečkovskis – I vietos lauerato diplomas.

Artūras Birgiolas – diplomas.

Dėkojame mokytojoms Rasai Kanišauskaitei ir Natalijai Šumskienei.

***

Vasario 28 d. Kazachstane vyko nuotolinis tarptautinis VII menų konkursas “Astana Grand Festival”. Konkurse dalyvavo jaunieji atlikėjai iš Ukrainos, Latvijos, Lietuvos, Azerbaidžano, Rusijos, Kazachstano, Uzbekistano, Baltarusijos ir Armėnijos.

Džiaugiamės ir sveikiname Trakų meno mokyklos mokines su sėkmingu pasirodymu!

Ana Baranovska (smuikas) – I vietos laureato diplomas.

Elzė Tijūnėlytė (smuikas) – II vietos laureato diplomas.

Dėkojame mokytojai Ievai Tijūnėlienei ir koncertmeisterei Rasai Kanišauskaitei.

***

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla, bendradarbiaujant su kompozitoriumi Tomu Juzeliūnu, vasario mėnesį organizavo virtualų Tomo Juzeliūno fortepijoninių kūrinių konkursą, kuriam savo pasirodymus pateikė įvairių Lietuvos muzikos ir meno mokyklų mokiniai, konservatorijų studentai. Trakų meno mokyklą šame konkurse atstovavo fortepijono II klasės mokinė Rusnė Matuliūkštytė. Jos nuotolinis pasirodymas buvo įvertinas laureatės diplomu. Nuoširdžiai sveikiname Rusnę su gražiu laimėjimu dėkojame jos mokytojai Rasai Kanišauskaitei.

***

2021 m vasario 1-15 d. Utenos meno mokykloje įvyko respublikinis virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas „NAUJIEJI ATRADIMAI“. Konkursas sulaukė 1163 dalyvių iš 103 Lietuvos ugdymo įstaigų ir tapo vienu didžiausių Lietuvos nuotolinių muzikinių konkursų. Šiuo renginiu buvo siekiama įgalinti virtualią erdvę naujųjų talentų atradimui, vaikų atlikimo džiaugsmo ir meistriškumo puoselėjimui. Visą savaitę dalyvių pasirodymus vertino kompetentinga vertinimo komisija, sudaryta iš garsiausių Lietuvos pedagogų ir atlikėjų.

Nuoširdžiai sveikiname mūsų mokyklos jaunuosius atlikėjus su puikiais pasiekimais bei laimėjimais ir dėkojame jų mokytojams Rasai Mikiškienei, Kastyčiui Mikiškai, Ievai Tijūnelienei, Ingridai Šimulionienei, Rasai Kanišauskaitei, koncertmeisterėms Natalijai Šumskienei ir Rasai Kanišauskaitei.

 

 

***

Sveikiname X Lietuvos jaunųjų atlikėjų respublikinio konkurso 

„Linksmoji polkutė-2021“ nugalėtojus!

Sausio mėn. Alytaus meno ir sporto mokyklos virtualiame renginyje sėkmingai dalyvavo ir II vietas  pelnė mūsų mokyklos akordeonistas Justas Radionovas ir lamzdelininkė Milda Gruodytė. Dėkojame  mokytojams Rasai Mikiškienei, Kastyčiui Mikiškai ir koncertmeisterei Natalijai Šumskienei.

 

***

NUSKAMBĖJO V-ASIS RESPUBLIKINIS STYGINIŲ INSTRUMENTŲ

FESTIVALIS – KONKURSAS

 „ROMANTIKŲ ĮKVĖPTI“

Sausio 18-30 d. Trakų meno mokykloje vyko V-asis nuotolinis respublikinis styginių instrumentų festivalis – konkursas „Romantikų įkvėpti“. Festivalyje – konkurse pasirodė virš 70 dalyvių iš visos Lietuvos: Vilniaus, Vilniaus rajono,  Alytaus, Jonavos, Kauno, Elektrėnų, Vievio, Panevėžio, Raseinių, Rokiškio, Šiaulių, Utenos, Širvintų ir Trakų meno ir muzikos mokyklų. Gausus būrys atlikėjų festivalyje – konkurse pristatė spalvingą programą, džiugino profesiniu meistriškumu, sceniniu įvaizdžiu.

Dalyvius vertino kompetentinga komisija: Druskininkų meno mokyklos smuiko mokytoja ekspertė Eglė Sakavičienė, Jonavos meno mokyklos smuiko mokytoja metodininkė Virginija Verikienė ir Panevėžio muzikos mokyklos violončelės mokytoja metodininkė Kornelija Petkutė.

Džiaugiamės ir sveikiname Trakų meno mokyklos mokines sėkmingai pasirodžiusias renginyje: diplomantes Medą Valkauskaitę ir Frėją Kūgytę (mokytoja I. Šimulionienė, konc. R. Kanišauskaitė) ir laureates Elzę Jakaitę ir Ariją Karpovičiūtę (mokytoja I. Tijūnėlienė, konc. R. Kanišauskaitė).

Drauge, žingsnis po žingsnio, kuriame gražią tradiciją, suteikiančią galimybes jaunųjų stygininkų meninei saviraiškai, auginančią jų kūrybinę patirtį, skatinančią pedagogų profesinę bendrystę.  Iki kitų metų!

 

 

***

 

Lapkričio 15 d. Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykloje vyko nuotolinis W. Gillock pjesių konkursas „Virtualūs pasažai“. Konkurse sėkmingai dalyvavo ir apdovanojimus pelnė Trakų meno mokyklos mokinės Rusnė Ustilaitė (II vieta) ir Gabrielė Mumgaudytė (diplomantė).  Sveikiname mokines ir dėkojame jų mokytojai Astai Kvasytei.

 

***

Lapkričio mėnesį vyko VII respublikinis lietuviškos muzikos virtualus konkursas „Atlėk, sakale“. Jį organizavo Alytaus muzikos mokykla. Šio konkurso dalyvių gretose ir Trakų meno mokyklos moksleivės, pelniusios laureatų vardus:

Rūta Tijūnėlytė (fleita) – I vietos laureato diplomas

Arija Karpovičiūtė (smuikas) – II vietos laureato diplomas

Patricija Jasiulevičiūtė (smuikas) – II vietos laureato diplomas

Austė Marija Gavrilovaitė (smuikas) – II vietos laureato diplomas.

Dėkojame mokytojoms I. Tijūnėlienei, I. Kašėtienei ir koncertmeisterėms J. Tumasonienei ir A. Kvasytei.

***

Lapkričio 8 d. Čekijoje vyko virtualus tarptautinis menų konkursas JISKRA 2020. Skirtingose konkurso kategorijose varžėsi per 800 dalyvių iš Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos, JAV, Vokietijos, Lenkijos, Azerbaidžano, Moldovos, Lietuvos ir kt.

Konkurse dalyvavo ir laureatų vardus pelnė Trakų meno mokyklos solistės  – smuikininkė Arija Karpovičiūtė (II vietos laureato diplomas) ir fleitininkė Rūta Tijūnėlytė (I vietos laureato diplomas).

Sveikiname solistes ir dėkojame jų mokytojoms: Ievai Tijūnėlienei, Ievai Kašėtienei, koncertmeisterėms Jovitai Tumsonienei ir Astai Kvasytei

***

TARPUSAVIO UGDOMASIS KONSULTAVIMAS – TVARAUS PROFESINIO TOBULĖJIMO STRATEGIJA

Nuo 2019 m. rudens Trakų meno mokykloje vykdomas mokytojų metodinės grupės projektas „Tarpusavio ugdomojo konsultavimo praktikumai“. Prasidėjęs nuo vienos grupės, šiais metais projektas išaugo. Suburtos keturios meno dalykų (smuiko, fortepijono ir fleitos) mokytojų grupės, kurios aktyviai bendradarbiaudamos vykdys tarpusavio ugdomąjį konsultavimą: stebės ir ves teminius praktikumus, dalinsis inovatyviais ugdymo metodais, analizuos metodinę literatūrą bei vykdys kitas veiklas, susijusias su dalykinių/praktinių įgūdžių gilinimu.

Projekto dalyviai  -  23 smuiko, fortepijono ir fleitos dalykų mokytojai iš Kauno, Vievio, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Jonavos, Trakų, Elektrėnų, Grigiškių, Alytaus, Druskininkų meno ir muzikos mokyklų. Per metus planuojama organizuoti 20 teminių praktikumų dalykinėmis, organizacinėmis bei psichologinėmis temomis. Jas pristatys patys dalyviai.

Spalio 27-29 įvyko pirmieji nuotoliniai šių metų susitikimai. Fortepijono dalyko mokytojai analizavo koncertuojančio pianisto fizinės ir mentalinės įtampos problemas, smuikininkai gvildeno perėjimų į III poziciją mokymą/si bei susipažino su žymaus japonų filosofo, pedagogo bei smuikininko Š. Suzuki ugdymo filosofija ir „Motinos kalbos“ metodu. Lapkričio 6 d. fleitininkų grupės susitikime bus aptariami pagrindiniai technologiniai aspektai pradedant mokyti groti fleita.

Džiugu, jog susidomėjimas tarpusavio ugdomojo konsultavimo veiklomis auga, plečiasi bendraminčių būrys. Esame tikri, jog tik mokydamiesi ir dirbdami drauge galime sukurti sąlygas tvariam profesiniam tobulėjimui.

Trakų meno mokyklos mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

Ieva Tijūnėlienė

***

Spalio 28 dieną Alytaus rajono meno ir sporto mokykloje vyko tradicinis XI Lietuvos jaunųjų atlikėjų respublikinis konkursas „SENTIMENTAI VALSUI 2020“. Renginyje sėkmingai dalyvavo ir laureato apdovanojimą pelnė solistas akordeonistas Linas Mečkovskis. Sveikiname Liną ir jo mokytoją Rasą Mikiškienę.

 

***

„Gera mokinių atostogas pasitikti su puikia nuotaika ir atliktais darbais“- dalinosi savo mintimis Lentvario muzikos skyriaus jaunieji pianistai spalio 23 dieną. Beveik du mėnesius jie mokėsi, grojo ir rezultatai puikūs! Visi džiaugėsi gyvomis muzikavimo emocijomis „Etiudų konkurse“ bei artėjančiomis mokinių rudens atostogomis!

***

2020 m. spalio 22 dieną  Trakų meno mokyklos didžiojoje salėje suskambo akordeono muzika – grojo  Trakų meno mokyklos ir Rūdiškių muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai. Solistai, įvairių sudėčių ansambliai atliko įvairių nuotaikų pramoginio žanro kūrinius. Tikrai neprailgo vakaras, praleistas muzikuojant. Geriausiai koncerto emocijas atskleidė vienos mamos išsakyta mintis „muzika atveria širdis ir leidžia joms prasiskleisti“.

 

***
Niekas neatstos tų tikrų emocijų, kai koncertuojame „gyvai“! Ir kaip mes to pasiilgome ir laukėme! Spalio 19 d. Trakų meno mokykloje vykęs Etiudų konkursas padovanojo II-VI klasių jauniesiems pianistams begalę džiugių akimirkų. Nors laiko pasiruošti buvo ir nedaug, bet visi įrodėm, kad stengėmės, mokėmės ir einame tik pirmyn!
***
Spalio 15 d. Trakų meno mokykloje koncertavo jaunatviškumu ir energija trykštantis B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos smuikininkų ansamblis „Gloria Animus“. Jaunieji muzikai dovanojo klausytojams spalvingą programą, kurioje skambėjo ne tik originalios kompozicijos, bet ir populiarių melodijų aranžuotės.
Kolektyvo vadovė, smuiko mokytoja metodininkė Ingrida Grigaitienė vedė atviras pamokas Trakų meno mokyklos smuiko klasės mokiniams bei dalinosi profesine patirtimi su smuiko mokytojomis Ieva Tijūnėliene ir Ingrida Šimulioniene.

***

Spalio 12 d. Lentvario skyriuje vyko muzikinė ekskursija, maršrutas: Liudviko van Bethoveno sonata smuikui ir fortepijonui A-dur. Tai išsamus pasakojimas apie melodinius vingius, nuotaikas, charakterius, ir puikus atlikimas. Ačiū atlikėjoms Jonei Barborai Laukaitytei (smuikas) ir Monikai Laukaitytei Miklovienei už vykdomą projektą „Muzikinė ekskursija“.

***

Spalio 2 d. Trakų viešoji biblioteka pristatė dar spaustuvės dažais kvepiančią knygą apie biblioteką, žyminčią aštuoniasdešimtmečio jubiliejų – „80 akimirkų iki šiandien“, kurioje su meile ir atsidavimu sutalpinta bibliotekos istorija: nuo įsikūrimo iki šių dienų projektų, veiklų bei iššūkių. Visuomenei knyga pristatyta, skambant Trakų Meno Mokyklos mokinių Vyčio Kazlausko, Arno Kareivos, Mindaugo Stasiūno ir jų mokytojo Ričardo Čiupkovo muzikos garsams.

***

Rugsėjo 26 d. rudeniška popietė senjorams Maisto Manijos Terasoje- arbata, pyragas, smagūs susitikimai ir jaukus bendravimas. Ir aišku, kaip be mūsų Trakų meno mokyklos fanfarinio orkestro! Mūsų jaunieji muzikantai bei orkestro vadovas ir dirigentas Rokas Podelis padovanojo susirinkusiems senjorams nuotaikingą muziką bei puikias emocijas!

***

Rugsėjo 25 d. penktadienio popietę Trakų meno mokyklos Meno galerijoje vyko Aukštadvario dalės skyriaus 2017-2018 mokslo metų tapybos ir keramikos darbų parodos „Mintys ir spalvos“ atidarymas. Dailės mokytoja Nijolė Mečovskaja pristatė parodą, o jos buvę mokiniai papasakojo apie savo darbus, dailės klasėje patirtus įspūdžius ir pasidalino prisiminimais. Jaukią nuotaiką padėjo sukurti fortepijono muzika ir savos kūrybos daina.

***

Dailės, poezijos ir muzikos šventė Trakų meno mokykloje

Rugsėjo 10 d. 16.00 Trakų meno mokykloje įvyko Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginių ciklo/meno degustacijos „TRIO: dailė+muzika+poezija“ penktasis renginys, skirtas vaikams. Meno degustaciją vedė ir dešimties žinomų Lietuvos menininkų darbus pristatė „AP galerijos“ (Vilnius) meno kuratorė Vilma Jankienė. Smalsūs dailės ir muzikos skyrių mokiniai drąsiai uždavinėjo klausimus, iš arti apžiūrinėjo paveikslus, norėdami sužinoti, kokiomis dailės technikomis atlikti meno kūriniai, kiek jie kainuoja, kaip gimsta menininkų diebtuvėse, kaip yra eksponuojami. Poeziją skaitė renginio vedėja Irena Jocienė. Puikiai muzikinę nuotaiką kūrė mūsų mokyklos mokiniai: smuikininkė Arija Karpovičiūtė, birbynininkas Kristupas Kiršis, akordeonistas Dominykas Kieras ir saksofonininkai Mindaugas Stasiūnas ir Mantas Aliukonis. Dėkojame mokiniams ir mokytojams Ievai Tijūnėlienei, Rasai Mikiškienei, Kastyčiui Mikiškai, Ričardui Čiupkovui ir koncertmeisterei Jovitai Tumasonienei. 

***

Rugsėjo 8 d. Trakų meno mokyklos vyresniųjų klasių mokiniai su mokytojais vyko į LOBT. Turėjome progą pamatyti vieną žymiausių G. Puccini operų „Turandot“. Nuostabu pasaulinius muzikos šedevrus išgirsti ne tik muzikos istorijos ar savo dalyko pamokose, bet ir “gyvai”.

***

Rugsėjo 1 d. šventė ir Mokslo metų atidarymas Trakų meno mokykloje buvo kiek kitoks, bet ne mažiau nuotaikingas ir pilnas gražiausių emocijų. Kaip ir kiekvienais metais pirmokėliai, pirmą kartą peržengę mokyklos slenkstį, buvo sutikti muzikos garsais, šiltais žodžiais, sveikinimais ir palinkėjimais bei nuoširdžiom mokytojų šypsenom.

Sėkmės jiems muzikos ir dailės pažinimo kelyje!

***

***

Išleistuvės Trakų meno mokykloje-jaudinančios, kupinos pasididžiavimo ir bendrystės

Greitai prabėgo septyneri metai. Išlydime baigusius mokyklą su liūdesiu ir kartu džiaugsmu. Kiek reikia kūrybiškumo, kruopštaus darbo, kol dailės darbai pasiekia parodas, kiek žingsnelių, atkaklumo, kol visą šokį pamatome scenoje ir kiek valandų, praleistų su pasirinktu instrumentu, kol muzika tampa mūsų širdies, proto ir jausmų išraiška… Tai žino tik patys mokiniai ir jų mokytojai. Nuoširdūs sveikinimai ir linkėjimai Trakų meno mokyklos dailės, muzikos ir Aukštadvario skyriaus šokio  mokiniams, didžiausia padėka tėvams ir  mokytojams. 

***

NAUJAS ŽVILGSNIS Į MOKYTOJO  PROFESINĮ AUGIMĄ 

 

Kompetentingi mokytojai ir sėkmingai dirbančios mokyklos žino, kad kai kalbama apie švietimą – nesvarbu, kaip gerai ar prastai dirbama,  - visada reikia mokytis dirbti dar geriau (Lieberman ir Miller, 2001).

Pasak švietimo ekspertų, kiekvienoje mokykloje yra sutelktas didžiulis turtas – ilgametė dirbančių mokytojų praktinė patirtis. Neretai ji nėra pakankamai panaudojama dėl to, kad mokytojo darbas pamokoje vis dar yra izoliuotas, vykstantis už uždarų durų, atsietas nuo kitų mokytojų ir bendrų mokyklos tikslų. Todėl, siekiant nuoseklaus bei tvaraus mokyklų veiklos tobulinimo, ypač svarbu skatinti mokytojus atverti savo klasių duris, pasidalinti sukaupta patirtimi ir tuo pačiu patiems  profesiškai tobulėti.

 

Pamatas – profesinis bendradarbiavimas

Trakų meno mokykloje nuolat vykdoma aktyvi metodinė veikla: mokytojai veda atviras pamokas, autorinius seminarus, skaito metodinius pranešimus respublikinėse konferencijose, forumuose, dalyvauja tarptautinių bei respublikinių konkursų vertinimo komisijų darbe ir kt. Kiekvieną vasarą vyksta tarptautiniai meistriškumo ir kvalifikacijos tobulinimo kursai bei muzikos festivalis „Trakų fanfarinė savaitė”, sukviečiantys į Trakus gausų būrį mokytojų iš įvairių pasaulio šalių bei suteikiantys galimybę pasimokyti iš geriausių savo srityje.

Šiais metais, greta tradicinių veiklų, Trakų meno mokykloje įgyvendinama ir keletas naujų iniciatyvų: profesinio bendradarbiavimo diena „Draugystės tiltai“ su Nacionaline M. K. Čiurlionio menų mokykla bei projektas „Tarpusavio ugdomojo konsultavimo praktikumai“. Minėtų veiklų idėjinė ašis – mokytojų tarpusavio bendradarbiavimas bei kolegialus mokymasis, sudarantis sąlygas mokytojų profesinei bei asmeninei ūgčiai.

 

Draugystės tiltai

2020 m. vasarį Trakų meno mokykloje vyko profesinio bendradarbiavimo diena „Draugystės tiltai“, kurioje 6 Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos lektoriai dalinosi profesine patirtimi su Trakų meno mokyklos muzikos skyriaus mokytojais, vedė meistriškumo pamokas. Jaunuosius muzikantus konsultavo smuikininkė Inga Gylytė, pianistė Inga Vyšniauskaitė, saksofonininkas Gintaras Mockus, trimitininkas Aretas Baranauskas, valtornininkas Vitas Vidzbelis, fleitininkė Ūla Čiaplikaitė. Muzikos teorijos ir muzikos istorijos mokytojas Viktoras Bakys pedagogams ir tėvams skaitė metodinį pranešimą „Kaip ugdyti vaikų kūrybiškumą“. Visą profesinio bendradarbiavimo dieną mokytojai galėjo stebėti lektorių darbą, užduoti rūpimus klausimus, konsultuotis. Tiek mokiniams, tiek dalyvavusiems mokytojams ši nauja patirtis buvo visapusiškai naudinga, leidusi praktiškai „čia ir dabar“  mokytis vieniems iš kitų.

 

Tarpusavio ugdomasis konsultavimas

Nuo 2019 m. rudens Trakų meno mokykloje vykdomas projektas „Tarpusavio ugdomojo konsultavimo praktikumai“. Projekto rėmuose buvo suburta respublikinė smuiko dalyko mokytojų grupė, kuri aktyviai bendradarbiaudama vykdo tarpusavio ugdomąjį konsultavimą: stebi ir veda teminius praktikumus, dalinasi inovatyviais ugdymo metodais, analizuoja metodinę literatūrą bei vykdo kitas veiklas, susijusias su dalykinių/praktinių įgūdžių gilinimu.  

Tarpusavio ugdomojo konsultavimo (TUK) grupės nariai atstovauja šešias Lietuvos meno ir muzikos mokyklas: Druskininkų M. K. Čiurlionio menų mokyklą (smuiko mokytoja ekspertė Eglė Sakavičienė), Vilniaus rajono Rudaminos meno mokyklą (smuiko mokytoja metodininkė Oksana Tunevič ir pradedančioji mokytoja Gabriela Sabilo), Alytaus muzikos mokyklą (vyresnioji smuiko mokytoja Ingrida Krikščiūnienė), Vilniaus Grigiškių meno mokyklą (vyresnioji smuiko mokytoja Giedrutė Šochienė), Vievio meno mokyklą (pradedančioji mokytoja Vita Paulauskienė) ir Trakų meno mokyklą (grupės vadovė ir smuiko dalyko mokytoja metodininkė Ieva Tijūnėlienė).

TUK grupės mokytojų profesinė patirtis skirtinga. Pradedantiesiems – tai puiki proga pasimokyti iš labiau patyrusių kolegų. Ekspertams – galimybė perduoti sukauptas dalykines žinias, atsiskleisti kaip mentoriams, dirbti kartu. Pagrindinė TUK grupės veiklos forma – teminiai praktikumai. Temos pasirinktos neatsitiktinai. Kiekviena jų atspindi grupės narių stipriąsias puses bei atliepia profesinio augimo poreikį (siejamos su sritimis, kuriose siekiama pažangos). TUK grupės veiklos yra organizuojamos vis kitoje mokykloje. Tokiu būdu, kiekvienas grupės narys, turi galimybę tapti vieno iš praktikumų koordinatoriumi ir lyderiu.

Aktyvaus TUK grupės narių dalinimosi dėka, žinia apie įtraukiančią profesinio bendradarbiavimo formą pasklido ir tarp kitų respublikos mokyklų smuiko dalyko mokytojų. 2020-05-20 d. organizuotame ketvirtajame teminiame susitikime (dėl paskelbto karantino jis buvo organizuojamas online) dalyvavo ne tik TUK grupės nariai, bet ir virš 20 laisvųjų stebėtojų – smuiko dalyko mokytojų.

 

 Ateities vizija

Tikimės, jog naujas žvilgsnis į profesinį bendradarbiavimą ir kolegialų mokymąsi atneš permainų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo srityje, suteiks mokytojams įkvėpimo dirbti dar geriau, vardan kiekvieno mokinio mokymosi pažangos.

Trakų meno mokyklos metodinės grupės pirmininkė,

Ieva Tijūnėlienė

 

***

Netikėtai visus užklupęs karantinas sujaukė įprastinį gyvenimą, planus, svajones.  Tačiau taip pat atnešė ir naujų, iki tol daugeliui neįprastų ir netikėtų patirčių. 

Kauno I-oji muzikos mokykla surengė I-ąjį respublikinį interaktyvų (online) Lietuvos jaunųjų muzikantų konkursą „Muzika-@“. Nors pasaulyje tokio tipo konkursai ne naujiena, šio konkurso sumanytojai ir rengėjai sakėsi šiek tiek nerimavę dėl dalyvių aktyvumo. Gautų paraiškų skaičiumi organizatoriai buvo tiesiog „nokautuoti“ – 540 video įrašų ir 606 dalyviai, grojantys įvairiais instrumentais! Visą savaitę vertinimo komisijose dirbo visas būrys garbingų ir autoritetingų Lietuvos Muzikos ir teatro akademijos (konkurso vertinimo komisijos pirmininkė prof. R. Rikterė), Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno Technologijos universiteto profesorių, dėstytojų, muzikos ir meno mokyklų atstovų – dalykų ekspertų. Šis konkursas tik patvirtino nuostabių, kūrybingų, nerimstančių mūsų mokinių ir mokytojų ryžtą net ir sunkiomis, dažnai nepalankiomis sąlygomis mokytis, tobulėti, siekti naujų aukštumų. 

Šiame unikaliame konkurse labai sėkmingai dalyvavo ir būrelis Trakų meno mokyklos mokinių.

 ***

Sveikiname I-jo interaktyvaus  (online)   Lietuvos jaunųjų   muzikantų konkurso „Muzika-@“

 

I vietos laureatę fortepijono dalyko mokinę

Ameliją Laptevą (I kl.) ir jos mokytoją Loretą Bakučionienę.

 

II ir III vietos laureatus  trombono  dalyko  mokinius 

Kasparą Kvedaravičių (I kl.), Raigardą Grudzinską (I kl.),  Augustę Komičiūtę (II kl.), Antaną Martusevičių (II kl.) ir jų mokytoją Valentą Marozą.

 

II ir III vietos laureates smuiko dalyko mokines Ariją Karpovičiūtę (IV kl.) bei Uršulę Kvedaravičiūtę (III kl.) ir jų mokytoją Ievą Tijūnėlienę.

 

II vietos laureatą fleitos ir lamzdelio duetą Urtę ir Rūtą Tijūnėlytes (III/IV kl.) ir jų mokytojus Kastytį Mikišką ir Ievą Kašėtienę.

 

***

2020 m. kovo 7 dieną Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykloje vyko XI tarptautinė Broniaus Jonušo vardo pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų konferencija, kurioje pranešimus skaitė bei meistriškumo pamokas vedė žymūs Lietuvos bei užsienio pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų atlikėjai bei pedagogai- Naomi Sullivan(Didžioji Britanija) – Birmingemo Karališkosios Konservatorijos Saksofono skyriaus vedėja, Jens Düppe (Vokietija) – pasaulinio garso džiazo būgnininkas, įvairių muzikos pedagogikos programų kūrėjas, Darius Jurgutis (Lietuva) – Telšių muzikos mokyklos Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų skyriaus vedėjas, mokytojas metodininkas, Sigitas Stalmokas (Lietuva) – Saksofonininkas, mokytojas ekspertas, muzikos kūrėjas, aranžuotojas.

Konferencijoje ir meistriškumo pamokose dalyvavo Trakų meno mokyklos mokiniai – Mantas Aliukonis (mok. R. Čiupkovas) ir Hubertas Tomaševič (mok. N. Jurkus).

***

2020 m. kovo 7 d. Trakų meno mokyklos Aukštadvario šokio skyriaus jaunučių šokių grupė „Gandriukas“ (mokytoja Akvilė Prakapienė) dalyvavo Lentvario kultūros rūmų vyresniųjų liaudies šokių grupės „Lendvarė“ 15 metų veiklos jubiliejuje.

 

***

Kovo 6 d. Trakų meno mokykloje vyko dailininkės Aistės Jurgilaitės tapybos parodos „Pavasarinės nuojautos“ atidarymas. Jame dalyvavo dailininkės artimieji, draugai, svečiai ir meno mokyklos mokiniai bei mokytojai. Spalvingą bei jaukią nuotaiką sukūrė ne tik nuostabūs dailės darbai, visų susirinkusių svečių palaikymas bei šiltas bendravimas, bet ir muzikinės akimirkos- muzikos skyriaus mokinių atlikti kūriniai.

 

***

Vasario 28 d. Trakų meno mokykloje lankėsi ir meistriškumo kursus vedė jauna, perspektyvi, visame pasaulyje aktyviai koncertuojanti pianistė Mutsumi Saiki (Japonija). Kursuose tobulinosi Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos abiturientai bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai. Dėkojame visiems dalyvavusiems!

***

Vasario 17 d. Šiaulių Dainų muzikos mokykloje vyko III respublikinis konkursas „Šiaurės Lietuvos kompozitorių dovana lietuvių liaudies instrumentams“. Konkurse sėkmingai dalyvavo ir I vietos laureato diplomą pelnė Trakų meno mokyklos mokinė Urtė Tijūnėlytė (lamzdelis). Dėkojame mokytojui Kastyčiui Mikiškai ir koncertmeisterei Jovitai Tumasonienei.

***

Akimirkos iš koncertų, skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, kuriuose dalyvavo Trakų meno mokyklos mokiniai ir mokytojai!

 

***

Vasario 12 dieną Trakų meno mokyklos koncertų salėje vyko puikus džiazo koncertas „Papa Jazz 2020“, kurį organizavo ir surengė Grigiškių ir Trakų meno mokyklos. Koncerte muzikavo Lietuvos meno ir muzikos mokyklų, Vilniaus kolegijos, Juozo Tallat-Kelpšos muzikos konservatorijos ugdytiniai bei profesionalūs muzikantai: džiazo muzikos trio „Tiesulas“, Dmitrij Golovanov ir Veronika Chichi. „Papa Jazz 2020“ yra vienas iš „Trakai – Lietuvos kultūros sostinė 2020“ renginių. Džiaugiamės puikiai pavykusiu koncertu, dėkojame dalyviams, žiūrovams, visiems padėjusiems ir prisidėjusiems bei dalinamės užfiksuotomis akimirkomis.

    

***

Vasario 5 d. Trakų meno mokykloje vykusioje profesinio bendradarbiavimo dienoje „Draugystės tiltai“ sulaukėme mokytojų iš Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos. Atvirose pamokose-metodinėse konsultacijose dalyvavę įvairių intrumentų-fortepijono, smuiko, saksofono, trimito, valtornos, fleitos mokiniai gavo naudingų patarimų, patyrė puikių emocijų, o mokytojai pagilino dalykines žinias ir profesinį meistriškumą. Nuoširdžiai dėkojame projekto partneriui Nacionalinei M. K. Čiurlionio menų mokyklai ir dalyvavusiems mokytojams Ingai Gilytei (smuikas), Ingai Vyšniauskaitei (fortepijonas), Ulai Čaplikaitei (fleita), Vitui Vidzbeliui (valtorna), Aretui Baranauskui (trimitas), Gintarui Mockui (saksofonas), Viktorui Bakiui (muzikos teorija ir muzikos istorija), Eglei Čobotienei (direktoriaus pavaduotoja muzikai). Išskirtinis pagyrimas ir pamokose dalyvavusiems mokiniams už jų drąsą, norą tobulėti ir meilę muzikai.

***

Sausio 30 d. Trakų meno mokyklos mokiniai buvo pakviesti dalyvauti žurnalistės, redaktorės ir fotomenininkės bei mūsų kraštietės, Trakai – 2020 m. Lietuvos kultūros sostinė ambasadorės Lilijos Valatkienės parodos „Mistiškas vanduo“ atidaryme Lietuvos respublikos Seime. Nuostabioje šventėje dalyvavo ir kalbėjo bei savo įžvalgomis dalinosi garbingi ir iškilūs svečiai. Džiaugiamės, kad nepaprastai jaukią nuotaiką padėjo sukurti ir kamerinis ansamblis Duo Allegretto- Trakų meno mokyklos absolventė, dabar besimokanti M.K.Čiurlionio mokykloje trombonininkė Martyna Mišeikytė ir pianistė Simona Šleiterytė. Už ekskursiją po Seimą nuoširdžiai dėkojame Vilmai Puišienei, už kvietimą ir galimybę dalyvauti šioje šventėje ir išvykoje Algirdui Šochui ir Evelinai Kislych- Šochienei. Grįžome pilni įspūdžių ir gerų emocijų. Dalinamės įamžintomis akimirkomis.

*** 

Trakų meno mokykloje sausio 25 dieną įspūdingai nuskambėjo

IV Respublikinis styginių instrumentų festivalis – konkursas

„Romantikų įkvėpti“

Apie idėją

Respublikinis styginių instrumentų festivalis – konkursas „Romantikų įkvėpti“ Trakų meno mokykloje pirmą kartą surengtas 2017 m. sausį. Romantizmo tema renginiui pasirinkta neatsitiktinai. Ši epocha dovanojo žmonijai daugybę talentingų kompozitorių. Tarp jų – vieną žymiausių visų laikų smuikininkų – virtuozą Nikolo Paganini, kuris iš esmės pakeitė supratimą apie iki tol vyravusią smuiko muzikos techniką bei jos atlikimą.

Todėl, siekdami populiarinti styginius instrumentus, kiekvienais metais festivalyje – konkurse kviečiame dalyvauti moksleivius besimokančius griežti smuikais, altais, violončelėmis, gitaromis, muzikuojančius solo ir ansambliuose.

Dalyviai

Per ketverius gyvavimo metus konkursas užaugo, išsiplėtė jo geografija. Šiais metais sulaukėme per 60 dalyvių iš visos Lietuvos: Vilniaus, Elektrėnų, Raseinių, Kauno, Vilkaviškio, Kėdainių, Marijampolės, Rokiškio, Ukmergės, Varėnos, ir kt. miestų. Dalyvius vertino kompetetinga komisija: Inga Gylytė, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos smuiko mokytoja ekspertė (pirmininkė), Neringa Augustauskienė, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos violončelės mokytoja metodininkė, Ingrida Krikščiūnienė, Alytaus  muzikos mokyklos vyresnioji smuiko mokytoja.

Džiugu, jog ir Trakų meno mokyklos smuiko klasės moksleiviai buvo įvertinti. Mažųjų smuikininkių ansamblis tapo laureatu, solistės Ana Baranovska, Arija Karpovičiūtė bei vyresniųjų smuikininkių ansamblis pelnė diplomantų vardus.

Kuriame tradiciją

Žingsnis po žingsnio Trakų meno mokykloje kuriame gražią stygininkų tradiciją, suteikiančią galimybes jaunųjų stygininkų meninei saviraiškai, auginanti jų kūrybinę patirtį, skatinanti pedagogų profesinę bendrystę.  

***

Alytaus rajono meno ir sporto mokykloje sausio 25 dieną vyko tradicinis IX Lietuvos jaunųjų atlikėjų respublikinis festivalis-konkursas Linksmoji polkutė-2020. Renginyje sėkmingai dalyvavo ir laureatų bei diplomantų vardus pelnė Trakų meno mokyklos solistas akordeonistas Justas Radionovas, fortepijono ir birbynių ansamblis (Kevinas Nedveckis, Kristupas Kiršis, Aurimas Moisevičius) ir liaudies instrumentų ansamblis (Milda Gruodytė, Urtė Tijūnėlytė, Matas Petkevičius, Nikodemas Barkauskas bei Justas Radionovas). Mokinius paruošė mokytojai Kastytis Mikiška, Rasa Mikiškienė ir Jovita Tumasonienė. Džiaugiamės ir sveikiname!

***

Sveikiname  II-ojo tarptautinio jaunųjų atlikėjų konkurso „Jūrmala kristala kauss“  laimėtojus – mokyklos fortepijono skyriaus mokinius:

I VIETOS LAIMĖTOJĄ VYTAUTĄ LUSKEVIČIŲ ir GRAND PRIX LAIMĖTOJĄ ERIKĄ SADAUSKĄ bei jų mokytoją Loretą Bakučionienę.

Sausio 18 d. nuostabiame Latvijos kurorte Jūrmaloje vyko II tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Jūrmala kristala kauss“ – „Krištolinė Jūrmalos taurė“. Jame susirinko dalyviai iš Latvijos, Estijos, Lietuvos, Sakartvelo. Konkursas vyko įspūdingame XX a. pradžios Jugend stiliaus viešbutyje „Pegasa Pils Boutique SPA Hotel Resort“, esančiame pačioje Jūrmalos širdyje priešais  garsiąją „Dzintaris“ koncertų salę, kurioje vyksta tarptautiniai renginiai ir garsių atlikėjų pasirodymai. Visai šalia – plati pėsčiųjų promenada, nuvedanti iki pliažo ir jūros.

Senas jaukus viešbutis, istorinis „Bluethner“ rojalis, kuriuo dažnai groja legendinis Latvijos pianistas Raimond Pauls, garbi tarptautinė vertinimo komisija, puikiai nusiteikę jaunieji atlikėjai, net šimtametės kurorto pušys ir, žinoma, amžinai svaiginanti Baltijos jūra, viskas kvieste kvietė patirti nepakartojamus įspūdžius. Konkurse dalyvavę šaunieji pianistai Vytautas Luskevičius ir Erikas Sadauskas išties garbingai atstovavo Trakų meno mokyklą. Vytautas apdovanotas I-ąja vieta ir įspūdinga taure, na, o Erikas, kurio atlikimą palydėjo ir komisijos „bravo“, bei konkurso vadovės linkėjimas ateityje „pasimatuoti“ ir „Dzintaris“ salę, laimėjo konkurso Grand Prix. Berniukus konkursui paruošė ir lydėjo jų mokytoja Loreta Bakučionienė. 

Dėkojame laimėtojams, jų mokytojai ir linkime tolimesnių pergalių!

***

„Jos jau artėja… Taip lauktos ir išsvajotos. Ateina, kad apgaubtų savo spinduliuojančiu gerumu bei ramybe, sukviestų visus, kuriuos mylime ir kurių ilgimės, kad jų artume pasijustume stipresni ir laimingesni“. Būtent tokia Kalėdų laukimo nuotaika, gruodžio 21 d. Trakų meno mokyklos Didžiojoje salėje nuskambėjo akordeono mokinių koncertas „Mano širdies muzika“. Dėkojame jauniesiems atlikėjams ir jų mokytojams.

 

***

Gruodžio 19 d. Trakų meno mokykloje vykęs koncertas „Spalvotos Kalėdos“ padovanojo visiems – ir jauniesiems atlikėjams, ir klausytojams visą paletę spalvotų emocijų – šviesių, džiugių, linksmų, nuoširdžių ir šventiškų. Visa salė mirgėjo nuo spalvų, kuriomis pasipuošė jaunieji atlikėjai, o ir koncerte skambėjo spalvota muzika – tikrai taip – juk ir muzikos garsai turi savo spalvą! Nuoširdus ačiū mokiniams, jų mokytojams, puikiems koncerto sumanytojams bei vedėjams Astai Kvasytei ir Martynui Žemaičiui už spalvotą ir skambančią pirmojo mokslo metų pusmečio pabaigą. Linkime visiems spalvotų švenčių bei nuotaikos.

 

***

Gruodžio 19 d. vyko Trakų meno mokyklos Aukštadvario šokių skyriaus kalėdinis koncertas „Žiema“, kuriame dalyvavo visi skyriaus mokiniai. Trakų meno mokyklos Aukštadvario šokių skyriaus šokėjai ir jų mokytoja Akvilė Prakapienė linki visiems gražių švenčių!!!

  

***

Akimirkos iš šventiško mokytojos Neringos Mišeikienės fortepijono klasės mokinių koncerto „Kalėdų belaukiant“. Puiki nuotaika, betarpiška aplinka, daug nuoširdžių šypsenų ir muzikiniai palinkėjimai tėveliams bei artimiems žmonėms! 

 

***

Trakų meno mokyklos šokio skyriaus mokytojos Birutės Mažrimienės vyresni ir jaunesni mokiniai, akompaniatorė Božena Račinska, tėveliai ir artimieji gruodžio 18 d. susitiko tradiciniame renginyje „Atvažiuoja Kalėdos“. Laisva forma atlikti vaikų mėgstami šokiai, kolektyvo draugų muzika, keitimasis dovanėlėmis – svarbiausia pabūti kartu, pasidžiaugti tuo, kas pačiam ir draugams įdomu, pasidalinti gebėjimais su tėveliais ir kitais artimaisiais. Jaukiai ir su šviesia nuotaika koncerto pabaigoje sudainuota „Tyli naktis“ – tai sveikinimas ir palinkėjimas visiems -„Laimingų ir gražių artėjančių švenčių!‘‘

 

***

Aštuonios valandos prieš pasirinktą paveikslą – “Stebiu, improvizuoju – dedikuoju dailininkui Augustinui Savickui”.Trakų Salos pilis. Dailės skyrius, Trakų meno mokykla.

 

 

***

Puiku, kad Trakų meno mokyklos kalėdiniai renginiai ir koncertai vyksta įvairiose koncertų salėse ir erdvėse. Gruodžio 8 d. sekmadienio vidudienį fortepijono garsai užpildė nuostabią Vilniaus žydų Gaono muziejaus koncertų salę. Gausiai susirinkę tėveliai, artimieji, draugai, atėję į jaunųjų pianistų iš Trakų, Grigiškių meno bei Karoliniškių muzikos mokyklų koncertą ,,Kai skamba krentančios snaigės‘‘, klausėsi romantizmo epochos ir šiuolaikinių kompozitorių pjesių fortepijonui. Jauki Šv. Kalėdų laukimo nuotaika, kurią fortepijono garsais sukūrė visų trijų skirtingų mokyklų jaunieji atlikėjai ir jų mokytojos Rasa Kanišauskaitė ir Aušra Guobienė, subūrė visus į didelę ir gražią šeimą.

   

***

Gruodžio 7 d. šeštadienį atnaujintoje Trakų kultūros rūmų salėje koncertavo Trakų meno mokyklos fanfarinis orkestras. Taip gera Šv. Kalėdų laukti su muzika, tam visi pritars. Ačiū jauniesiems muzikantams ir orkestro dirigentui Roku Podeliui už padovanotą šventinę nuotaiką.

  

***

Kasmet, kai krenta pirmos snaigės ir sklando ateinančių švenčių dvasia, daugybė dainuojančių, šokančių ir grojančių vaikų suguža į Lentvario parapijos salę, į tradicija tapusią šventinę muzikinę popietę – koncertą ,,Gerumo spindulėliai‘‘. Ne išimtis ir gruodžio 1 d. sekmadienis. Tarp daugelio Lentvario miesto mokyklų ir vaikų darželių kolektyvų dalyvavo ir mūsų Trakų meno mokyklos Lentvario muzikos skyriaus mokiniai. Jaunosios pianistės Elita ir Kamilė Mechovskytės, Estela Sverbilova, Milda Laptevaitė, Airidė Stankevičiūtė (mokytoja Rasa Kanišauskaitė), smuikininkė Frėja Kūgytė (mokytoja Vita Paulauskienė) ir akordeonistas Artiom Aladovič (mokytoja Vaida Baronienė) padovanojo klausytojams savo širdžių šilumą muzikos garsais.

 

***

Lapkričio 28 d. Aukštadvario bibliotekoje vyko susitikimas – edukacija su knygos ,,Sibiro haiku‘‘ autorėmis Jurga Vile ir Lina Itagaki, skirta projekto ,,Atrask komiksus su TraKiu‘‘ dalyviams. Trakų meno mokyklos Aukštadvario skyriaus dailės V klasės mokiniai klausėsi istorijos apie knygos sukūrimą. Vėliau gavę haiku, pagal jį piešė komiksą. Mokiniai mėgavosi susitikimu su žymiomis kūrėjomis ir kaupė žinias apie komiksų kūrimą, kurias panaudos kurdami savo komiksą.

 

***

Lapkričio 22 d. Trakų meno mokyklos Aukštadvario skyriuje vyko piešimo meistriškumo pamoka ,,Žodžiai‘‘ su iliustruotoja ir rašytoja Ula Šimulynaite. Pamokoje dalyvavo Aukštadvario skyriaus dailės II ir IV klasės mokiniai. Kaip gera kurti visiems kartu!

  

***

Kiekvieną rudenį su nekantrumu laukiame šio ypatingo renginio, kurį organizuoja Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla. Dalyvavimas jame jau tapo tradicija. Lapkričio 23 d. mūsų mokyklos mokiniai – sesutės Elita ir Kamilė Mechovskytės (mokytoja Rasa Kanišauskaitė) bei Gabija Veličkaitė ir Mindaugas Čekanavičius (mokytoja Laima Smolskaitė Sarpalė) dalyvavo XX respublikiniame fortepijoninių ansamblių festivalyje „Šokių pasaulyje“ Vilniaus Rotušėje. Festivalis kiekvieną kartą stebina savo dalyvių skaičiumu. Ne išimtis ir šis jubiliejinis net 3 dalių koncertas, sulaukęs virš 200 dalyvių iš 27 Lietuvos miestų meno ir muzikos mokyklų. Kiekvienais metais festivalyje buvo atliekama skirtingų Europos Sąjungos valstybių muzika. Šį kartą išgirdome jau visų 28 šalių kompozitorių kūrybą. Mūsų mokiniai labai sėkmingai atliko lietuvių kompozitorių kūrinius ir padovanojo klausytojams puikias emocijas. Už ilgametį dalyvavimą festivalyje Trakų meno mokykla buvo apdovanota Vilniaus miesto mero padėkos raštu.

 

 

***

Lapkričio 15 d. mūsų šaunūs mokiniai Ksenija Levina (fortepijonas), Emilija Slavinskaitė (fortepijonas) ir Hubertas Tomaševičius (saksofonas) dalyvavo III respublikiniame fortepijoninės ir kamerinės muzikos festivalyje „Vaikystės perlai“ Kėdainių muzikos mokykloje. Visą gražią rudens dieną klausytojus savo įspūdingomis programomis džiugino gausus būrys puikių mažųjų ir jaunųjų atlikėjų iš visos Lietuvos muzikos ir meno mokyklų. Dėkojame mokytojams Loretai Bakučionienei ir Nojui Jurkui. Mokiniams linkime gražių pasirodymų ir naujų muzikinių įspūdžių.

 

  

***

Lapkričio 16 d. Kauno I-ojoje muzikos mokykloje vykusiame IX Lietuvos muzikos mokyklų jaunųjų stygininkų konkurse dalyvavo ir Trakų meno mokyklos Lentvario skyriaus mokinė Frėja Kūgytė (mokytoja Vita Paulauskienė, koncertmeisterė Rasa Kanišauskaitė). Pirmas pasirodymas konkurse Frėjai padovanojo puikių emocijų ir tikimės, kad padės jai sėkmingai eiti tolimesniu muzikos keliu.

 

***

Lapkričio 12 d. Trakų meno mokykloje įvyko koncertas ,,Muzikos instrumentų pristatymas“. Į koncertą buvo pakviesti Trakų neįgaliųjų užimtumo centro lankytojai ir darbuotojai. Mokytoja Roma Gorlačiovienė kalbėjo apie muziką, jos poveikį ir reikšmę žmogui, emocijoms, sveikatai, pasakojo apie muzikos instrumentus, jų atsiradimą. Mokiniai, grodami solo bei ansambliuose, pristatė savo instrumentus bei atsakė į jiems pateikiamus klausimus. Klausytojams- tėveliams, neįgaliesiems žmonėms skambėjo fortepijono, smuiko, akordeono, lietuvių liaudies instrumentų atliekami kūriniai. Mokytojų kapelos nuotaikingam valsui perkusiniais instrumentais pritarė ir svečiai, mielai įsijungę į bendrą orkestrą.

 

***

Lapkričio 7 d. Trakų meno mokykloje koncertavo pianistė Kamilė Zaveckaitė, kuri Trakuose jau yra žinoma kaip muzikos festivalio „Trakų fanfarinės savaitė“ koncertmeisterė. Kamilė, baigusi su pagyrimu Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą, šiuo metu studijuoja F. Listo aukštojoje muzikos mokykloje Veimaro mieste Vokietijoje, aktyviai koncertuoja, dalyvauja meistriškumo kursuose įvairiose pasaulio šalyse. Jaunoji pianistė yra 15 konkursų laureatė, du kartus Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės apdovanota už nuopelnus Lietuvai. Šį kartą Kamilė į Trakų meno mokyklą atvyko su soline fortepijono muzikos programa. Klausytojai turėjo progą išgirsti J. S. Bacho, V. A. Mocarto, M. K. Čiurlionio, V. Bartulio bei F. Šopeno kūrinius fortepijonui. Šiomis dienomis Kamilė dalyvauja VII tarptautiniame M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkurse – nuoširdžiai ją palaikome ir linkime jai didžiausios sėkmės.

 

***

Tarpusavio ugdomasis konsultavimas – kelias į profesinį tobulėjimą

Trakų meno mokyklos mokytojų metodinė grupė 2019-2020 mokslo metais  įgyvendina projektą „Tarpusavio ugdomasis konsultavimas“, kurio pagrindinis tikslas – skatinti dalyko mokytojų lyderystę, tarpusavio bendradarbiavimą bei sudaryti sąlygas mokytojų profesinei bei asmeniniai ūgčiai. Šio projekto rėmuose suburta respublikinė smuiko dalyko mokytojų grupė, kuri visus metus aktyviai bendradarbiaudama vykdys tarpusavio konsultavimą: stebės ir ves atviras pamokas, dalinsis inovatyviais ugdymo metodais, analizuos metodinę literatūrą, repertuarą bei vykdys kitas veiklas, susijusias su dalykinių/praktinių įgūdžių gilinimu.

Suburtos grupės veiklose dalyvauja: Druskininkų M. K. Čiurlionio menų mokyklos smuiko mokytoja ekspertė Eglė Sakavičienė, Rudaminos meno mokyklos smuiko mokytoja metodininkė Oksana Tunevič, Trakų meno mokyklos smuiko mokytoja metodininkė Ieva Tijūnėlienė, Alytaus muzikos mokyklos vyresnioji smuiko mokytoja Ingrida Krikščiūnienė, Grigiškių meno mokyklos vyresnioji smuiko mokytoja Giedrutė Šochienė, Rudaminos meno mokyklos pradedančioji mokytoja Gabriela Sabilo bei Vievio ir Trakų meno mokyklų pradedančioji mokytoja Vita Paulauskienė.

2019 m. spalio 30 d. Trakų meno mokykloje įvyko pirmasis minėtos grupės praktinis susitikimas, tema „Pradinis mokymo/si griežti smuiku etapas“. Atvirų pamokų metu mokytojos aptarė  reikšmingiausius pradinio smuikavimo etapo elementus: taisyklingą rankų nustatymą bei laikyseną, mokymą griežti iš klausos, saviruošą, demonstravo žaidybinius pamokų elementus.

Pasak projekto idėjos autorės I. Tijūnėlienės, norėdami tobulėti profesinėje srityje, privalome išbandyti naujas mokymo/si formas, kurios leistų aktyviai bendradarbiauti, analizuoti savo pačių darbą, jį keisti. „Tikiu, jog tik drąsiai atvėręs savo klasės duris mokytojas gali tobulėti kaip profesionalas bei padėti  kitiems kolegoms siekti užsibrėžtų tikslų“.

***

Spalio 28 d. Trakų meno mokykloje įvyko meno galerijos atidarymas ir parodos Vietos pojūtis: gamta, istorija, tautosaka“ pristatymas. Renginyje dalyvavo jaunieji dailės darbų autoriai, mokytojai, atstovai iš Trakų rajono savivaldybės bei kiti svečiai. Direktorė Neringa Mišeikienė pasidžiaugė meno galerijos gimimu atnaujintoje mokykloje, padėkojo dailės darbų autoriams bei jų mokytojams. Mokytojai Jonas Mečkovskij ir Girėnas Širbinskas papasakojo apie galerijos gimimo idėją ir pristatė dailės darbų ekspoziciją. Spalvingą nuotaiką sukūrė ne tik dailės darbai, visų susirinkusių svečių palaikymas bei šiltas bendravimas, bet ir muzikinės akimirkos – muzikos skyriaus mokinių atlikti kūriniai – trimitu grojo Beata Baranovska (mokytojas Arvydas Mišeikis, konsertmeisterė Asta Kvasytė), fortepijonu skambino Erikas Sadauskas (mokytoja Loreta Bakučionienė).

 

***

Spalio 26 d. popietę Trakų meno mokykloje lankėsi Sankt Peterburgo muzikos licėjaus mokiniai ir mokytojai. Trakų miesto bendruomenė turėjo galimybę pasiklausyti puikaus koncerto, išgirsti įvairius muzikos instrumentus - fortepijoną, smuiką, fleitą, obojų, ir turbūt pirmą kartą scenoje pamatyti balalaiką. Svečiai labai dėkojo už šiltą priėmimą, bendravimą, dalinosi puikiais įspūdžiais apie mūsų miestą. Jaunieji atlikėjai bei jų mokytojai liko sužavėti mūsų mokykla, puikiai įrengtomis klasėmis, mokymosi sąlygomis bei betarpiška aplinka ir džiaugėsi, kad turėjo galimybę joje apsilankyti bei koncertuoti.

 

***

Spalio 25 d. Trakų kultūros rūmų dailės galerijoje Foje“, meninkės Lilijos Valatkienės parodos Saga apie Lietuvą“ atidaryme, muzikinę nuotaiką kūrė Trakų meno mokyklos birbynių ansamblis (Kristupas Kiršis, Džiugas Dikinis, Aurimas Moisevičius) ir solistas akordeonistas Linas Mečkovskis. Mokinius paruošė mokytojai Rasa Mikiškienė ir Kastytis Mikiška.

  

***

Spalio 21 d. Trakų meno mokyklos Aukštadvario skyriuje dailės mokytoja Nijolė Mečkovskaja vedė atvirą pamoką ,,Dailės technikos“. Pamokoje dalyvavo Trakų meno mokyklos Aukštadvario skyriaus dailės II klasės mokiniai. Pamoką stebėjo bei į ją aktyviai įsitraukė ir Aukštadvario mokyklos – darželio pedagogai. Pamoka suteikė ne tik naujų žinių, bet ir puikių emocijų. Po atviros pamokos mokytoja Nijolė Mečkovskaja skaitė metodinį pranešimą ,,Kūrybiškumo ugdymas”.

  

***

Etiudo konkursas

Jau tradiciniu tapęs Etiudo konkursas Trakų meno mokykloje ir Lentvario muzikos skyriuje ir vėl, baigiantis spaliui, subūrė jaunuosius II-VI klasių pianistus spalvingam koncertui. Mokiniai atliko kompozitorių A. Žilinskio, L. ŠItte, A. Lemuano ir K. Černio skirtingos technikos etiudus. Kiekvienos klasės mokiniai atliko tą patį kūrinį, todėl norėjosi kuo geriau pasirodyti ir kuo tiksliau išpildyti keliamus reikalavimus – juk šis koncertas yra organizuojamas konkurso forma ir mokytojų vertinimo komisija padėkos raštu visada išskiria geriausiai pasirodžiusius. Bet konkursuose jau įprastas posakis - ,,svarbiausia ne laimėti, svarbiausia – dalyvauti” visiems vaikams suteikė naujos koncertinės patirties, motyvacijos tobulėti ir stengtis bei teigiamų emocijų.

  

***

Akordeono muzikos koncertas ,,Akordeonas – mano draugas“

Rudeniškai šiltą spalio 19 dienos popietę Trakų meno mokyklos didžiojoje salėje skambėjo akordeono muzika. Koncerte grojo Trakų meno mokyklos ir Kauno 1-os muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai. Solistai, įvairių sudėčių ansambliai atliko populiarios klasikos kūrinius, taip pat skambėjo valsai, tango, žymiausi virtuoziniai kūriniai akordeonui. Susirinkę svečiai ir miesto bendruomenė dėkojo artlikėjams  už gražią šventę ir puikias  muzikines emocijas.

  

 

***

Trakų meno mokykloje įvyko „Pamoka su kompozitoriumi Laimiu Vilkončiumi“ 

Spalio 17 dieną mokykloje įvyko edukacinis renginys-pamoka su žinomu kompozitoriumi Laimiu Vilkončiumi. Didžiojoje mokyklos salėje gausiai susirinkę mokiniai, mokytojai, tėvai sužinojo, kokia  buvo kompozitoriaus muzikinio kelio pradžia,  kokį svarbų impulsą menininko kelyje davė sutikti atsidavę ir kompetetingi mokytojai, kaip buvo kuriama muzika anuomet, prieš trisdešimt metų ir kaip kūrybos procesą pakeitė atėjusios šiuolaikinės technologijos. Mokiniai drąsiai uždavinėjo klausimus, o kompozitorius džiaugėsi galėdamas į juos atsakyti. Dėkojame maestro už nuostabią pamoką.

***

Aukštadvario skyriaus dailės mokiniai kūrė pasaką su iliustruotoju Pauliumi Juodišiumi

Spalio 11 dieną Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Aukštadvario skyriuje II klasės dailės mokiniai, vadovaujami mokytojos Nijolės Mečkovskajos susitiko su dailininku, vaikų knygų autoriumi, iliustruotoju Pauliumi Juodišiumi. Visi kartu kūrė pasaką: piešė personažus, sugalvojo jiems vardus. Susitikimas buvo labai smagus ir nuotaikingas. Po renginio visi  dalyviai dar ilgai dalinosi įspūdžiais.

  

***

Muzikinis vakaras Trakuose

Jaunystė, talentas ir meistriškumas. Akimirkos iš M.K.Čiurlionio meno mokyklos moksleivių Martynos Mišeikytės ( trombonas) ir Simonos Šleiterytės ( fortepijonas) koncerto Trakų meno mokykloje.Koncertą vedė Elzė Fedorcovaitė.

 

***

Trakų meno mokyklos akordeono mokiniai mokslo metus pabaigė koncertu.

***

Istorinė nuotrauka! 

Pirmos išleistuvės Trakų meno mokyklos kiemelyje !!!

***

Birželio 4 d. mokytojos Rasos Kanišauskaitės fortepijono klasės mokiniai mokslo metus užbaigė koncertu ” Žvilgsnis į vasarą”. Koncerte dalyvavo ne tik dabartiniai mokiniai, mokyklą jau baigiančios septintokės, bet ir būsimi pirmokeliai. Jaunieji pianistai susirinkusiems tėveliams ir artimiesiems padovanojo nepaprastai nuotaikingą vakarą- muzikos spalvomis nutapytą vasaros paveikslą. Kaip gera džiaugtis tokiomis akimirkomis!

 ***

Šokių kolektyvas ŽVAIGŽDŪNĖ (vadovė Birutė Mazrimiene) dalyvavo Trakų miesto šventės renginyje,meno mokyklos suorganizuotame jaunimo tautinių šokių festivalyje “Žvaigždūnė”

 ***

Birželio 1 dieną, Trakų meno mokyklos, Aukštadvario tautinių šokių grupės “Gandriukas” (vadovė Akvilė Prakapienė) pasirodymas Jaunimo tautinių šokių festivalyje “Žvaigždūnė”.

  ***

Trakų meno mokyklos Aukštadvario šokio skyriaus 1 ir 5-6 klasės mokinių pusmečio atsiskaitomosios pamokos.

***

Gegužės 31 d. ant Aukštadvario (Pilaitės) piliakalnio vyko poezijos, muzikos ir istorinės atminties šventė ,,Piliakalnio aidai“. Literatų sambūris skirtas Aukštadvario miestelio 450 metų jubiliejui paminėti. Trakų meno mokyklos, Aukštadvario skyriaus mokiniai piešė šventės dalyvius, bandė perteikti džiugią šventės nuotaiką, piliakalnio didybę, darnią Aukštadvario bendruomenę. Mokiniai džiaugėsi fiksuodami akimirkas, kurios taip pat ateityje taps Aukštadvario piliakalnio istorija.

 ***

Gegužės 30 dieną. Lentvario skyriuje gražiai grojo Grigiškiu meno mokyklos pučiamųjų instrumentų mokiniai ir mokytojas Vladimir Školnyj. Girdėjome tarptautinių konkursų grand prix nugalėtojų pasirodymą. Bisui mokytojas su savo sūnum Jonu atliko A. Bočeli kūrini.

   ***

Puikiu koncertu, kurį Trakams dovanojo renginių ciklas “Klasika Trakuose” ir Trakų meno mokykla, paskutinę pavasario dieną prasidėjo “Trakų vasaros 2019″ renginių maratonas. Ilgai netilo ovacijos ir susižavėjimo šūksniai po koncerto pirmąkart po atnaujinimo atvėrusioje duris meno mokyklos salėje. Koncerte dalyvavo ne tik trakiečiai, bet ir gausi miestų partnerių iš Vokietijos, Lenkijos, Sakartvelo, Ukrainos, Baltarusijos delegacija. Jų atstovai po koncerto vykusios vakarienės metu įteikė rajono vadovams dovanas, kalbėjosi apie tolimesnį bendradarbiavimą, kultūros mainus, naujas planuojamas veiklas.

***

 Koncertas “Fauno popietė”

Gera nuotaika, sumanumu, kruopščiu darbu ir muzikavimu mus džiuginio Laimos Smolskaitės-Sarpalės fortepijono klasės mokinių koncerte dalyvavę pianistai. Džiaugėmės smagiomis akimirkomis ir vaikų virtuoziniais pasiekimais. Vaikai ne tik grojo, bet ir vieni kitus vertino. Mokytoja Laima Smolskaitė-Sarpalė visus apdovanojo diplomais ir dovanomis. Džiaugiamės visais ir kiekvienu iš jūsų!!!

***

Jaunųjų smuikininkų rankose išsiskleidė „Garsų pavasaris“

Gegužės 16 d. Trakų pilies didžiojoje menėje įvyko I. Tijūnėlienė smuiko klasės mokinių koncertas „Garsų pavasaris“. Jaunieji smuikininkai pakvietė klausytojus į neįprastą muzikinę kelionę – stebėti kaip skleidžiasi Garsų pavasaris. Jaunieji atlikėjai muzikavo solo ir ansambliuose, jiems akomponavo mokytojos R. Kanišauskaitė ir J. Tumasonienė. Į koncertą susirinkę svečiai džiaugėsi ne tik muzika, bet ir vyravusia jaukia, šventine nuotaika, bendryste.

Už galimybę surengti koncertą Trakų pilies didžiojoje menėje dėkojame Trakų istorijos muziejaus direktorei Alvygai Zmejevskienei.

Nuotraukose – fotografės Danos Buinickaitės užfiksuotos akimirkos.

*** 

***

Trakų meno mokyklos fortepijono klasės mokiniai: Gabija Lukrecija Veličkaitė 3 kl.,Mindaugas Čekanauskas 4 kl., Artūras Birgiolas 3 kl. ir Ugnė Kimbaraitė 2 kl. (mokytoja Laima Smolskaitė-Sarpalė) sužavėjo visus klausytojus respublikiniame jaunųjų atlikėjų festivalyje “Baroko ritmu”, skirto Jiezno meno mokyklos 30 -mečiui. Pianistai skambino klasikinius kūrinius, kurie susiliejo su Jiezno barokinės bažnyčios freskomis ir skliautais. Pasirodė su pačiais geriausias  Lietuvos vaikais. Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais, saldumynais, gausiom ovacijom ir šiltom šypsenom.

***

Oi tai matėm, tai regėjom, ir keliavom ir klegėjom, 3-čias vietas  mes laimėjom, ir smagiai smagiai PRISITREPSĖJOM!!!!!

Gegužės 11d. Aukštadvario šokio skyriaus 4-ios šokėjų poros dalyvavo respublikinėse folklorinių šokių varžytuvėse !!! (Finalas).

Nuoširdus Ačiū tėveliams ir šokių mokytojai Akvilei Prakapienei! 

  ***

Gegužės 4 d.  Kauno Technikos Universitete vyko II respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Piano-Ambitus“. Jaunieji pianistai , susirinkę iš visos Lietuvos muzikos, meno mokyklų ir konservatorijų , varžėsi , atlikdami stambios formos kūrinį ir laisvai pasirinktą pjesę. Konkursas vyko iškart dvejose salėse , atlikėjus vertino solidžios, didelės ir griežtos vertinimo komisijos, kuriose dirbo aukštųjų mokyklų dėstytojai , pedagogai ekspertai.  Konkursas naujas , tad jame susirinko gausus būrys talentingų ir ambicingų jaunųjų atlikėjų.

Konkurse garbingą II-ją vietą ir laureato vardą iškovojo šaunusis mūsų mokyklos pianistas Erikas Sadauskas. Pažymėtina tai, kad jo atstovaujamoje kategorijoje pirmoji vieta nebuvo skirta.  Tad sveikiname Eriką ir jo mokytoją Loretą Bakučionienę su puikiu pasiekimu bei linkime tolesnių pergalių.

***

SVEIKINAME!

Aukštadvario skyriaus, dailininkai sėkmingai dalyvavo respublikiniame dailės piešinių konkurse ,,Dviratuką vairuoju, sveikai kvėpuoju”,  skirto Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokyklos 60-ečiui paminėti.

II vietos diplomą pirmoje amžiaus grupėje laimėjo Gabrielis Ramaneckas, III vietos diplomu pirmoje amžiaus grupėje apdovanota Goda Bartkevičiūtė,  Laureato diplomo laimėtoja – Rusnė Žukaitė

Ačiū respublikinio konkurso  laimėtojams ir dalyviams, jų mokytojai Nijolei Mečkovskajai.

  ***   

Gegužės 7 dieną Trakų rajono, Rūdiškių kultūros centre atidaryta Trakų meno mokyklos, dailės skyriaus 2017/18 m.m. tapybos diplominių darbų paroda ,,Miškas” (mokytoja Renata Mečkovskienė). Paroda vyks iki rugsėjo mėnesio – visus maloniai kviečiame aplankyti.

***    

Akimirkos iš balandžio 28 d. Trakų meno mokyklos fanfarinio orkestro koncerto Trakų Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bazilikoje. Diriguoja Rokas Podelis, solo trombonu Martyna Mišeikytė.

***

Nuo balandžio 19 d. iki gegužės 24 d. Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ,Onuškio filiale, Trakų meno mokyklos Aukštadvario skyriaus dailės mokinių  - 2017/2018 m.m.  kompozicijos baigiamųjų darbų paroda ,,Miškas“, mokytoja Nijolė Mečkovskaja. Maloniai kviečiame aplankyti.

***    

Nuo balandžio 18 d. iki gegužės 18 d. Trakų miesto viešosios bibliotekos vaikų skyriuje,Trakų meno mokyklos mokinių grafikos darbų iš mokyklos rinkinių paroda ,,Mintys ir  paieškos “, mokytojas Jonas Mečkovskij. Maloniai kviečiame aplankyti.

***   

2018 m. balandžio 10 d. Alytaus rajono sporto ir meno mokykloje vyko X Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkursas „Sentimentai valsui 2019“. Konkurse varžėsi įvairiais instrumentais solo ir ansambliuose grojantys vaikai ir jaunuoliai iš visos Lietuvos. Laureatų diplomus pelnė Trakų meno mokyklos akordeonininkai Justas Radionovas ir Linas Mečkovskis, diplomus – smuikininkės Vytė Dzidzevičiūtė ir Arija Karpovičiūtė.

Dėkojame mokytojoms Rasai Mikiškienei ir Ievai Tijūnėlienei, koncertmeisterei Jovitai Tumasonienei.

***

Balandžio 5 dieną Trakų Vokės dvare suskambo įvairiausi muzikiniai garsai. Sveikiname festivalio “Skambėk, pavasarėli” dalyves: Kamilą Janavičiūtę, Milaną Podgaiską, Gabiją Lukreciją Veličkaitę, Margaritą Agofonovą, Ugnę Kimbaraitę, Meilę Mariją Damauskaitę, Ievą Zamalaitytę, Uršulę Kvedaravičiūtę ir Sofiją Grudzinskaitę. Ačiū mokytojoms: Astai Kvasytei, Laimai Smolskaitei-Sarpalei, Ievai Tijūnėlienei bei koncertmeisterei Jovitai Tumasonienei. 

***

SVEIKINAME!!!

X-ojo Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkurso “Sentimentai valsui 2019″ laureatus

Justą Radionovą (akordeonas),

Liną Mečkovskį (akordeonas),

diplomantes

Vytę Dzidzevičiūtę (smuikas), 

Ariją Karpovičiūtę (smuikas).

 

Dėkojame mokytojoms Rasai Mikiškienei , Ievai Tijūnėlienei ir koncertmeisterei Jovitai Tumasonienei.

SVEIKINAME!

XIV Nacionalinio Jono Švedo konkurso  laureatą birbynininką Kristupą Kiršį

Urtę Tijūnėlytę (lamzdelis),

Matą Petkevičių (birbynė)

Dėkojame mokytojui Kastyčiui Mikiškai ir koncertmeisterei Jovitai Tumasonienei

***     

Balandžio 5 d. fortepijono skyriaus antros klasės mokinė Birutė Kazlauskaitė (mok. Asta Kvasytė) dalyvavo III respublikiniame pianistų konkurse “Skambioji klaviatūra” ir buvo apdovanota I vietos laureatės vardo diplomu. Gera nuotaika ir plačia šypsena prasideda pavasaris!

***    

Balandžio 4 dieną Trakų meno mokyklos Didžiojoje salėje skambėjo antrokų koncertas “Žavingos akimirkos”. Sveikiname visus su antruoju žingsniu tūkstančių mylių kelionėje!!! Visiems antrokėliams linkime kopti kalno viršùnės link ir kad svajonės su didžiais pasiekimais pildytųsi.

***

Trakų “Žvaigždūnė’ festivalyje “Šitam dideliam būry” Vilkaviškyje! 2019 03 29 Vilkaviškio kultūros rūmuose vyko Vilkaviškio meno mokyklos suorganizuotas respublikinis meno ir muzikos mokyklų šokių kolektyvų festivalis “Šitam dideliam būry”. Džiaugiamės galėję sudalyvauti, dėkingi organizatoriams.

***

Aukštadvario šokiú kolektyvas “Gandriukas” kovo 29 d. dalyvavo respublikiniame meno ir muzikos mokyklù šokiù kolektyvù festyvalyje “Šitam dideliam būry” Vilkaviškyje!!!

***  

SVEIKINAME 7-OJO TARPTAUTINIO KŪRYBOS KONKURSO  NUGALĖTOJUS !

ORGANIZUOTO  PRIVAČIOS  MENO MOKYKLOS LUČENEC MIESTE, SLOVAKIJOJE

Konkurse dalyvavo 110 mokyklų su 1468 meno kūriniais. 50 darbų apdovanoti 1,2,3 vietos diplomais ir 93 darbai įvertinti aukso, sidabro ir bronzos apdovanojimais.

Dalyvaujančios šalys: Slovakija, Čekija, Lenkija, Vengrija, Ukraina, Rusija, Latvija, Lietuva, Pietų Korėja, Kinija, Indija ir Egiptas

Žiuri komisija:

           PhDr. Kinga Szabó – meno istorikas

           Renáta Ádámová – meno metodininkė Lucenec, Slovakijoje

           Mgr.Art Eva Srníková – meno specialistė

           Branislav Becher – privačios meno mokyklos įkūrėjas Lucenec,

           Slovakijoje    

           Mgr. Tomáš Kríž – meno mokytojas

 Trakų meno mokykla, dailės skyrius

8-10 metų amžiaus kategorija

 Ugnė Abucevičiūtė- aukso apdovanojimas ( paruošė mokytoja Renata Mečkovskienė)

10-13 metų amžiaus kategorija

          Justas Podrezas – 2 vietos diplomas

          Morta Varanavičiūtė – sidabro apdovanojimas

          Aneta Vaškelytė – bronzos apdovanojimas

(mokinius paruošė mokytojas Jonas Mečkovskij)

Trakų meno mokykla, Aukštadvario skyrius

7 metų amžiaus grupėje

Rugile Šniukaite – 2 vietos diplomas

Rugilė Dudytė – 2 vietos diplomas 

8-10 metų amžiaus kategorija 

Rusnė Žukaitė — aukso apdovanojimas

Goda Bartkevičiūtė– aukso apdovanojimas

Gabrielis Ramaneckas – bronzos apdovanojimas 

(mokinius paruošė mokytoja Nijolė Mečkovskaja)

***     

Kovo 29 dieną Trakų meno mokyklos, Aukštadvario skyriaus, dailės mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime ,,Saugus elgesys su šunimis“, kuris vyko Aukštadvario bendruomenės namuose. Mokiniai sužinojo daug naudingos informacijos apie šunų elgseną, žaidė aktyvius žaidimus, dainavo vilko dainą su draugiškais keturkojais. Po edukacinio užsiėmimo mokiniai savo įspūdžius liejo popieriaus lape.

***

Kovo 22 dieną tiriamosios kūrybinės veiklos ,,Paukščių namai“ pabaigtuves vainikavo iškilmingas paukščių inkilų iškėlimas šalia Aukštadvario bendruomenės namų. Trakų meno mokyklos, Aukštadvario skyriaus, dailės ketvirtos klasės mokiniai nuoširdžiai dėkoja vyriausiajam ekologui Talvydui Špiliauskui už pamokas apie Aukštadvario krašto augmeniją, gyvūniją, ir paukščius, bei profesionalų inkilų pakabinimą, mokinio Rapolo Ramanecko tėčiui Algimantui Ramaneckui už medžiagas inkilams, bei jų gamybą, mokinės Deimilės Račkauskaitės seneliui Antanui Sverneliui už pagalbą gaminant inkilus, mokinės Gustės Černiauskaitės mamai Vilmai Č erniauskienei už inkilų stogo dangą, Aukštadvario bibliotekininkei Ramunei Jarmalavičiūtei už nuostabų eilėraštį papuošusį, šventę.

***

Kovo 22 d. LMTA Klaipėdos fakulteto Didžiojoje salėje vyko II-is tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas “Muzikuojantys berniukai“. Tai unikalus konkursas, kuriame dalyvauja tik berniukai ir vaikinai, grojantys fortepijonu,  smuiku ir violončele. Šįsyk talentingieji dalyviai atvyko iš visos Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Rusijos muzikos, meno mokyklų ir menų gimnazijų. Nepaprastai aukštą jaunųjų atlikėjų lygį apibūdino konkurso uždarymo šventėje kalbėjęs pianistų vertinimo komisijos pirmininkas Rygos Muzikos akademijos profesorius Normunds Viksne. Anot jo, komisijai teko labai sunki, bet kartu ir įkvepianti užduotis išrikti geriausius. Pasak profesoriaus, pianistai grojo tiesiog “žiauriai” gerai. Ypatingai džiugu ir malonu, kad konkurso III- čios vietos laureatu tapo Trakų meno mokyklos pianistas Erikas Sadauskas,  kurį konkursui paruošė mokytoja Loreta Bakučionienė. Vyriausiųjų pianistų kategorijos, kurioje grojo Erikas, konkursinės programos buvo itin sudėtingos. Tokio lygmens kūriniai grojami ir didžiosiose salėse koncertuojančių pianistų. Tad šis Eriko laimėjimas yra ne pirmas, bet tikrai labai įspūdingas.

SVEIKINAME!  II  TARPTAUTINIO JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ KONKURSO „MUZIKUOJANTYS BERNIUKAI” 

 III  VIETOS LAUREATĄ ERIKĄ SADAUSKĄ (FORTEPIJONAS) .

DĖKOJAME MOKYTOJAI LORETAI BAKUČIONIENEI. LINKIME TOLESNĖS KŪRYBINĖS SĖKMĖS!

 ***

Kovo 20 d. Trakų meno mokykloje vyko muzikinė popietė “Pamoka su kompozitoriumi Algirdu Klova”. Susitikimą pradėjo II kl. mokinė Urtė Tijūnėlytė (lamzdelis), kuri atliko kompozitoriaus kūrinį “Žaidimas”. Vytautas Klova susirinkusiems pristatė savo kūrybą, praktiškai pademonstravo kaip smuikuojama tradiciniu – liaudišku stiliumi. Žaismingai ir šiltai kompozitorius klausytojams papasakojo kaip “gimsta” kūriniai, kokios yra pačios maloniausios kūrybinio darbo pusės.   Nuotraukose užfiksuotos susitikimo akimirkos.

***

Kovo 14 d. fleitininkių duetas pelnė trečios  vietos laureato vardą respublikiniame pučiamųjų instrumentų solistų ir ansamblių konkurse “Amabile” Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykloje. Dėkojame mokytojai Ugnei Čepulytei ir koncertmeisterei Astai Kvasytei.

  ***

Kovo 13 d. smuikininkė Ana Baranovska dalyvavo  I-ąjame tarptautiniame styginių instrumentų konkurse “Crescendo” Jonavos Janinos Miščiukaitės meno m-kloje ir pelnė diplomanto vardą.  Sveikiname jaunąją atlikėją ir dėkojame mokytojai Ievai Tijūnėlienei bei koncertmeisterei Jovitai Tumasonienei.

   ***

Kovo 16 d., Trakų meno mokyklos  5 kl. mokinys Linas Mečkovskis dalyvavo respublikiniame solfedžio konkurse Kaune. Kartu su mokytoja Romualda Gorlačioviene atsivežė padėkas ir  daug  įspūdžių – aplankė M.K.Čiurlionio dailės parodą, dainavo kartu su visais dalyviais kanoną. 

   ***

Šių metų kovo 2 d. Trakų meno mokykos mokiniai  Urtė Tijūnėlytė (lamzdelis), Matas Petkevičius (birbynė) ir Kristupas Kiršis (birbynė) dalyvavo XIV Nacionalinio J. Švedo konkurso  II-ojo turo atrankoje, kuri vyko Vilniaus J. Tallat – Kelpšos konservatorijoje. Šiame ture dalyvavo Vilniaus krašto meno ir muzikos mokyklų mokiniai, grojantys  liaudies instrumentais (birbynėmis, skrabalais, lamzdeliais ir kanklėmis). Visi trys dalyviai  pelnė  II-ojo turo laureatų vardus ir iškovojo galimybę varžytis tarp geriausiųjų jaunųjų atlikėjų konkurso finale.

Dėkojame mokytojui Kastyčiui Mikiškai ir koncertmeistetrei Jovitai Tumasonienei.

***

***

2019 m. kovo 1 d. Trakų meno mokyklos mušamųjų instrumentų klasės mokiniai Juozas Barkauskas, Dominik Lipski, Rokas Baranauskas, Deividas Batarla ir Vilmantas Čekanauskas dalyvavo tarptautiniame konkurse -  festivalyje „Ritmas kitaip“. Vilmantas Čekanauskas pelnė laureato vardą. Dėkojame vaikinus konkursui paruošusiam mokytojaui Tomui Lukošiui ir koncertmeisterei Astai Kvasytei.

***

Trakų meno mokyklos mokinių koncertas Tiltų bendruomenes namuose vasario 15 dieną.

***

Trakų meno mokyklos šokėjų ( 3 ir 7 klasės ir jų  mokytoja Vida Bagdonienė ) š. m. vasario 7 – 9 d. pažintinės koncertinės kelionės Trakai – Ryga – Stokholmas akimirkos.

   ***

Visą sausio mėnesį miesto gyventojai ir svečiai Trakų miesto vešojoje bibliotekoje matė dvi dailės skyriaus parodas: 2017/18 m.m. diplominių grafikos darbų parodą ,,Miškas“ (mokytojas Girėnas Širbinskas) ir 2014/15 m.m. diplominių kompozicijos darbų parodą ,,Rankinė” (mokytojas Jonas Mečkovskij ).

Dėkojame bibliotekos darbuotojams.

***

SVEIKINAME !!!

 VIII Lietuvos jaunųjų atlikėjų  konkurso

„Linksmoji polkutė-2019

laureatus saksofonininkus

Mindaugą Stasiūną ir Mantą Aliukonį!

Alytaus rajono meno ir sporto mokykloje 2019 metų sausio 30 dieną įvyko tradicinis VIII Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkursas Linksmoji polkutė-2019”. Renginyje sėkmingai dalyvavo ir laureatų diplomus pelnė Trakų meno mokyklos saksofonininkai Mantas Aliukonis ir Mindaugas Stasiūnas. Mokinius paruošė  mokytojas  Ričardas Čiupkovas, akomponavo Rasa Kanišauskaitė.

 ***

2019 m. sausio 25-27d. LITEXPO vykusioje tradicinėje turizmo parodoje ADVENTUR 2019 Trakų informacinis stendas buvo įdomus ir informatyvus. Trakų meno mokyklos “Žvaigždūnės” šokėjai pirmąją parodos dieną ją apžiūrėjo, pramogavo ir pasirodė su trumpa tautinių šokių programa. Foto D.Semionovė ir B.Račinska-dėkojame.

***

RESPUBLIKINIS STYGINIŲ INSTRUMENTŲ FESTIVALIS – KONKURSAS „ROMANTIKŲ ĮKVĖPTI“  – ŽIEMOS TRADICIJA TRAKUOSE

2019 m. sausio 26 d. Trakų meno mokykloje įvyko jau III respublikinis styginių instrumentų festivalis – konkursas „Romantikų įkvėpti“. Šiais metais į renginį atvyko gausus būrys jaunųjų atlikėjų iš Vilniaus, Alytaus, Marijampolės, Raseinių, Ukmergės, Kėdainių, Panevėžio meno ir muzikos mokyklų. Festivalio – konkurso „Romantikų įkvėpti“ dalyviai griežė solo ir ansambliuose, o atlikėjų repertuare skambėjo gražiausi ir populiariausi romantinio stiliaus kūriniai.    

Trakų meno mokykloje styginių instrumentų festivalis – konkursas „Romantikų įkvėpti“ pirmą kartą surengtas 2017 m. Romantizmo tema renginiui pasirinkta neatsitiktinai. Ši epocha dovanojo žmonijai daugybę talentingų kompozitorių. Tarp jų – vieną žymiausių visų laikų smuikininkų – virtuozą Nikolo Paganini, kuris iš esmės pakeitė supratimą apie iki tol vyravusią smuiko muzikos techniką bei jos atlikimą.

Dalyvius vertino kompetetinga komisija: Stasė Kuncienė (pirmininkė) – Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos styginių instrumentų skyriaus vedėja ir Vilniaus J.Tallat- Kelpšos konservatorijos alto mokytoja metodininkė, Oksana Tunevič -  Vilniaus r. Rudaminos meno mokyklos styginių instrumentų metodinės grupės pirmininkė, smuiko mokytoja metodininkė ir  Neringa Mišeikienė – Trakų meno mokyklos direktorė, fortepijono mokytoja metodininkė.

Konkurse dalyvavo ir laureatų bei diplomantų vardus pelnė ir Trakų meno mokyklos jaunieji smuikininkai: solistė Arija Karpovičiūtė (diplomantė), Ana Baranovska (diplomantė) ir smuikininkių ansamblis Akvilė Večerinskaitė, Aneta Vaškelytė ir Mantė Vaičiulytė (laureatės). Moksleives konkursui paruošė smuiko mokytoja  I. Tijūnėlienė. Akomponavo J. Tumasonienė ir R. Kanišauskaitė.

Šiais metais festivalyje – konkurse „Romantikų įkvėpti“ dalyvavo per 70 atlikėjų. Džiaugiamės  renginio sėkme ir populiarumu. Tikimės, jog ši graži stygininkų šventė taps neatsiejama žiemos tradicija Trakuose.

***

Trakų meno mokyklos Lentvario skyriuje sausio 8 dieną įvyko Trakų ir Vievio meno mokyklų jaunųjų akordeonistų koncertas. Gausiai susirinkusios  publikos palaikomi, akordeonistai grojo klasikinius, šiuolaikinius ir populiariosios akordeono muzikos kūrinius, muzikavo solo ir ansamblyje. Po koncerto mokytojai ir mokiniai dalijosi gerąją patirtimi, kalėdinių koncertų įspūdžiais ir ateities planais.

   ***

Gruodžio 26 d šokių kolektyvas “Žvaigždūnė” Trakų seniūno K.Vilkausko kvietimu, dalyvavo ilgiausios Klalėdinės polkos popietėje ir prisidėjo pravedant renginį. Trakų kultūros rūmai „sprogo“ nuo ilgiausios polkos, kurią sugriežė netoli 100-o iš visos Lietuvos suvažiavusių armonikierių. Polka truko net daugiau nei dvi valandas ! Ją smagiai trypė, tiesa, pailsėdami, žiūrovai su Trakų meno mokyklos šokių kolektyvo „Žvaigždūnės“ šokėjais.

***

Trakų meno mokyklos šokių kolektyvui  “Žvaigždūnė”  2018 – ieji metai buvo pripildyti įdomios veiklos, svarbių įvykių. Ryškiausias jų – 2018m. Lietuvos 100 –mečio Dainų šventė “Vardan tos…” “Žvaigždūnė” šoko Kalnų parke, Ansamblių vakaro programoje “Tėvyne mūsų”. Džiugu, jog pasipuošti galėjo naujais tautiniais kostiumais, kuriuos pagal Dainų švenčių tęstinumo programą , atsižvelgiant į pasiekimus, skyrė Lietuvos vyriausybė (Švietimo ir kultūros ministerijos, bendradarbiaujant M.K.Čiurlionio menų mokyklai); Neeilinis įvykis – tolimiausia  iki šiol išvyka į Turkiją, į Alanijos kurortą, su kuriuo Trakai yra užmezgę draugystės ryšius. Ten vyko įvairių šalių kultūros festivalis, tuo  pačiu – įspūdingas Baltijos šalių valstybingumo atkūrimo 100 – mečių minėjimas. O Trakuose, miesto šventėje– tarptautiniame tęstiniame festivalyje 4Unity& Art “Žvaigždūnės” mažieji ir vyresni šokėjai trepsėjo puikioje lauko scenoje kartu su svečiais iš Gižytsko (Lenkija). “Žvaigždūnė” vyko į artimesnes ir tolimesnes išvykas. Į Jonavos Janinios Miščiukaitės meno mokyklos organizuojamą šokių festivalį “Iš aplinkui 2018”, į Suvalkų festivalį Baltic Amber, į  Latviją. Jos  valstybingumo atkūrimo 100-mečio minėjimo dienomis, šoko mokyklos renginiuose. Šiuos metus kolektyvas užbaigs  pasirodymu Polkos festivalyje, kurį organizuoja Trakų seniūnija gruodžio 26d. Nenutrūkstamą polką  gros geriausi Lietuvos armonikieriai. Tad paskutinės 2018 – tųjų dienos bus itin linksmos. 

   ***

Trakų rajono savivaldybėje prieš pat šv. Kalėdas – gruodžio 18 d.  14 val. buvo atidaryta  žurnalistės, fotomenininkės Lilijos Valatkienės fotorefleksijų  paroda „Pakeliui“. Muzikinę nuotaiką kūrė akordeonistas, Trakų  meno mokyklos mokytojas Martynas Žemaitis.,, Metai eina į pabaigą, daugelis mūsų  ketinimų subliuško, valia išseko, bet mus ir vėl optimistiškai nuskaidrina stebuklo laukimas, kai galima pažadėti ,mylėti ne tik save“, – sako menininkė.

 ***

Gruodžio 16 dieną Trakų kultūros rūmuose puikią Kalėdinę nuotaiką koncerte “Spalvotos Kalėdos” dovanojo Trakų meno mokyklos fanfarinis orkestras (vadovas Rokas Podelis).

 ***

Gruodžio 16 dieną, prieš mūsų mokyklos fanfarinio orkestro Kalėdinį koncertą Trakų kultūros rūmuose, edukacinė valandėlė ,,Ilga spalvota Kalėdų pasaka” visiems, kas norėjo sukurti pasaką iš spalvoto popieriaus detalių kartu su su mokytojais Renata ir Jonu ir Nijole Mečkovskiais.

***

Akordeonų ansamblis aktyviai dalyvauja Trakų meno mokyklos ir Trakų bendruomenės renginiuose

Akordeono klasės mokiniai Erikas Sadauskas, Linas Mečkovskis, Gabija Masiukaitė, Lukas Kosovskis, Rokas Varanavičius ir Dominykas Kieras kartus su mokytojais Rasa Mikiškiene ir Martynu Žemaičiu gruodžio 8 dieną nuotaikingais kūriniais  pabaigė Trakų meno mokyklos kalėdinį koncertą ,,Spalvotos kalėdos”  Trakų kultūros rūmuose,  o gruodžio 10 dieną  grojo  ,,Kalėdinės knygų mugės” atidarymo proga Trakų savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

***

Trakų meno mokyklos orkestras (vadovas Rokas Podelis) sveikina Kalėdų senelių suvažiavimą Trakuose. Mokyklos šokėjai su vadove Birute Mažrimiene. Trakų meno mokyklos mokytojai su Trakų seniūnu Kęstučiu Vilkausku po koncerto “Spalvotos Kalėdos”.

***

Trakų meno mokyklos Aukštadvario skyriaus dailės mokinių  2017/18 m.m.  kompozicijos baigiamųjų darbų paroda ,,Miškas“ puikuojasi Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Aukštadvario filiale nuo šių metų gruodžio 5 dienos iki 2019 sausio 2 dienos.

***

Lapkričio 29 d. Trakų meno mokyklos, Aukštadvario skyriaus, dailės trečios ir ketvirtos klasės mokiniai susipažino su Lietuvos dailininkų sąjungos nariu, keramiku Gvidu Raudoniu ir dalyvavo menininko dailiosios keramikos edukacinėje veikloje Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Aukštadvario filiale. Mokiniai dekoravo nedegtas lėkštes, naudojant įvairių spalvų angobas. Vaikams teko patirti koks trapus yra nedegtas molis ir koks sudėtingas – keramikos darbas. Kiekvienas mokinys paliko savo darbelyje daug kantrybės šilumos ir meilės. Darbai – pasak Gvido Raudonio bus nardinami į bespalvę glazūrą, degami ir atkeliaus atgal pas mokinius. Aukštadvario skyriaus mokiniai dėkoja dailininkui, keramikui Gvidui Raudoniui.

***

Šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje vykusiame XIX respublikiniame fortepijoninių ansamblių festivalyje dalyvavo ir Trakų meno mokyklos mokinės 

Lapkričio 23 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje vykusiame XIX respublikiniame fortepijoninių ansamblių festivalyje dalyvavo ir Trakų meno mokyklos mokinės Vaidilė Budvydaitė ir Urtė Kanclerytė ( mokytoja Rasa Kanišauskaitė ) .  Tradiciškai, kiekvienais metais  festivalis skiriamas vienai Europos šalių Šiais metais, minint Lietuvos valstybės atkūrimo 100- metį, buvo skambinama lietuvių kompozitorių įvairių epochų muzika. Festivalyje dalyvavo beveik 200 jaunųjų atlikėjų iš 30 šalies meno ir muzikos  mokyklų. 

***

2018.11.17-18 d. TRAKŲ MENO MOKYKLOS ŠOKIŲ KOLEKTYVAS ,, ŽVAIGŽDŪNĖ”  KONCERTINIU PASIRODYMU PASVEIKINO LATVIJĄ SU VALSTYBINGUMO ATKŪRIMO 100-mečiu !

Latvijos valstybingumo atkūrimo 100-mečio minėjimo dienomis Trakų meno mokyklos šokių kolektyvas “Žvaigždūnė” koncertavo Jūrmaloje, svečiavosi 700 metų senumo pilyje, pasisveikino su Baltijos jūra, kartu su latviais džiaugėsi jų švente, stebėjo gėlių padėjimo ceremoniją Rygoje prie paminklo Tėvynei ir Laisvei, matė įspūdingą karinį orlaivių paradą virš Dauguvos upės, vaikštinėjo šventiškomis ir jaukiomis Rygos senamiesčio gatvėmis… Geras ir džiaugsmingas įspūdis iš šios išvykos ilgai liks mokytojos Birutės Mažrimienės šokėjų širdyse ir atmintyje.

***

“Su muzika per Europą  Le strade d’ Europa” Lietuva – Italija 2018. Festivalis

Lapkričio 24 d. Vilniuje V.Kasiulio muziejuje vyko X –to tarptautinio jaunųjų atlikėjų festivalio „Su muzika per Europą. Lietuva-Italija „  „La straded‘Europa“ koncertas.  Jame dalyvavo fortepijono Išplėstinės programos mokinys Erikas Sadauskas ir  jo mokytoja Loreta Bakučionienė. Erikas vasarą sėkmingai dalyvavo ir tapo diplomantu to paties pavadinimo tarptautiniame konkurse. Linkime sėkmės tolesnėse muzikinėse batalijose.

Š. m. lapkričio 16 d. Trakų meno mokyklos mokinės Vaidilė Budvydaitė, Urtė Kanclerytė ir Airidė Stankevičiūtė (mokytoja Rasa Kanišauskaitė) dalyvavo X  Taptautiniame muzikos festivalyje “Su muzika per Europą  Le strade d’ Europa” Lietuva – Italija 2018. Festivalis, Lietuvoje ir Italijoje jau tapęs tradicija, kasmet išlieka jaunas ir veržlus, toliau sėkmingai atlieka savo misiją pristatant talentingus naujosios kartos atlikėjus ir kūrėjus, triumfuojančius tarptautiniuose muzikos konkursuose, įgijusius pripažinimą savo šalyse, atvykusius net iš 7 pasaulio šalių- Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Italijos, JAV, Taivano ir Turkijos. Festivalis unikalus tuo, kad jame kviečiami dalyvauti patys jauniausi ir jau pelnę pasaulinį pripažinimą profesionalai atlikėjai. Festivalis apjungia net 15 koncertų, kurie vyksta įvairiose Lietuvos ir Italijos koncertų salėse bei erdvėse- Trakų pilies Didžiojoje menėje, Vilniaus Rotušėje, Arkikatedroje, Organum koncertų salėje, Vytauto Kasiulio muziejuje, M. K. Čiurlionio namuose, Oginskio rūmuose Plungėje, taip pat  Italijos Galezes, L’ Aquilos ir Palermo miestuose. Festivalio koncerte ” Koncertuoja jaunimas ”  M. K. Čiurlionio namuose Vilniuje sėkmingai pasirodė mūsų ir mokyklos mokinės (fortepijoninis ansamblis  ir solistė) atlikdamos lietuvių kompozitorių V. Barkausko ir V. Majorovo kūrinius.

***

Trakų meno mokyklos, dailės skyriaus 2017/18 m.m., 7 klasės tapybos baigiamųjų darbų paroda ,,Miškas” (mokytoja Renata Mečkovskienė). Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

***

Trakų meno mokyklos, dailės skyriaus 2017/18 m.m. 4,5 klasių grafikos darbų paroda ,,Gyvybės medis” (mokytojas Jonas Mečkovskij). Trakų suaugusiųjų mokymo centras.

***
TRAKŲ MENO MOKYKLA, AUKŠTADVARIO SKYRIUS

DAILĖS METODINIS POGRUPIS

Trakų meno mokyklos, Aukštadvario skyriaus, dailės ketvirtos klasės mokiniai tęsia tiriamąją kūrybinę veiklą ,, Paukščių namai“, prasidėjusią spalio mėnesį. Mokiniai džiaugiasi susipažinę su Aukštadvario regioninio parko vyriausiuoju ekologu Talvydu Špiliausku. Dailininkai daug sužinojo apie savo gimtojo krašto augmeniją, gyvūniją, ir žinoma paukščius, kurių namus mokiniai ir ketina sukurti kūrybinės veiklos pabaigoje. Talvydas Špiliauskas pristatė mokiniams informatyvią vaizdo medžiagą. Mokiniai taip pat klausėsi paukščių čiulbėjimo įrašų – bandė įminti kokiam paukšteliui koks čiulbėjimas priklauso. Sužinojo daug įdomybių: apie inkilus bitėms, boružėms, šikšnosparniams, miegapelėms… Aukštadvario skyriaus dailės mokiniai dėkoja vyriausiajam ekologui Talvydui Špiliauskui ir tikisi tolesnio bendravimo ir bendradarbiavimo siekiant geriau pažinti gamtą.

***

TRAKŲ MENO MOKYKLOS AYKŠTADVARIO SKYRIAUS DAILININKAI IR ŠOKĖJAI  SVEIKINA AUKŠTADVARIO GIMNAZIJĄ SU 100-UOJU GIMTADIENIU !

Spalio 27 d. Auštadvario šokio skyriaus jaunučiú liau diškù šokiù grupė “Gandriukas”  dalyvavo Aukštadvario gimnazijos 100-mečio šventėje!

***

Aukštadvario gimnazijoje nuo spalio 25d. vyksta Trakų meno mokyklos, Aukštadvario skyriaus dailininkų 2017/2018 m.m. tapybos baigiamųjų darbų paroda ,,Miškas“.

***

 I- asis tarptautinis Aleksandro Fedotovo saksofonininkų konkursas

Spalio 29 d. Nacionalineje M.K.Ciurlionio menų mokykloje vykęs I- asis tarptautinis Aleksandro Fedotovo saksofonininkų konkursas sukvietė jaunuosius atlikėjus iš įvairių mūsų šalies ir Lenkijos muzikos bei meno mokyklų. Jaunuosius saksofonininkus vertino tarptautinė vertinimo komisija. Didžiuojames ir džiaugiamės, kad tarp pačių geriausių nuskambėjo ir mūsų mokinio Huberto Tomaševič vardas. Jo atlikimas įvertintas Laureato diplomu (mokytojas Nojus Jurkus, koncertmeisterė Rasa Kanišauskaitė). 

***

MEDYNĖS 2018′ IV tarptautinis medinių pučiamųjų instrumentų festivalis

www.reversio.org
Koncertas “Lietuviška birbynė: kartų susitikimai”
Grojo Trakų meno mokyklos birbynininkai

Spalio 13 dieną mokyklos birbynės mokiniai Kristupas Kiršis, Džiugas Dikinis ir jų mokytojas Kastytis Mikiška vyko į Marijampolę, kur susirinko įvairių kartų birbynės atlikėjai iš Vilniaus, Trakų, Kretingos, Marijampolės, Klaipėdos ir kitų miestų. Nuostabios akustikos kamerinėje Marijampolės koncertų salėje (Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje) susiliejo žodis ir muzika, grojo ir jaunas ir patyręs. Koncerte skambėjo  gražiausi lietuvių kompozitorių kūriniai ir specialiai šiam instrumentui rašytos kompozicijos. Šis renginys buvo puiki proga susitikti įvairių kartų lietuviško instrumento entuziastams ir drauge pamuzikuoti. Išlaikytos ir puoselėjamos birbynės muzikavimo tradicijos  liudija apie gyvą ir nenutrūkstantį šio instrumento  kelią, kuris sieja nutolusius praeitin amžius ir dabartį. Nuostabios koncerto akimirkos išliks ilgam !   

***

MOLIŪGIADIENIS AUKŠTADVARYJE

Trakų meno mokyklos, Aukštadvario skyriaus mokiniai spalio 11 dieną buvo pakviesti dalyvauti moliūgų žibintų šventėje, kuri vyko Aukštadvario darželyje mokykloje ,,Gandriukas“. Pasiruošimas šventei meno mokykloje vyko su džiugia nuotaika ir dideliu entuziazmu. Pasiraitoję rankoves iki alkūnių,  mokiniai dorojo, piešė, raižė, skaptavo moliūgus, eksponavo savo darbus moliūgiadienio šventėje, dalyvavo moliūgų vežimo estafetėje, buvo vaišinami moliūgų vaišėmis. Šventę vainikavo moliūgų-žibintų įžiebimas vėlų vakarą.                                                         

Nuoširdžiai dėkojame Aukštadvario darželio mokyklos ,,Gandriukas“ šventės organizatoriams. Dėkojame Aukštadvario bendruomenės nariams Anelei ir Dianai už padovanotus moliūgus.   

***
SVEIKINAME ( DIDŽIAUSIO  PASAULYJE ) 46-OJO, TARPTAUTINIO PASAULIO VAIKŲ PLASTINĖS KŪRYBOS  KONKURSO LIDICE 2018 (Čekijos Respublika) NUGALĖTOJAS!

46-asis tarptautinis plastinės kūrybos konkursas LIDICE  2018, tema ,,Vanduo” . Dalyvavo 79 pasaulio šalių, 29 967 kūrybiniai darbai. Iš Lietuvos – 419 dalyvių. Lietuva laimėjo 15 apdovanojimų: 3 medalius ,,Lidice rožė”, 11 laureato diplomų, 1 medalį už gražiausią fotografijos kolekciją. Tarpe jų, MŪSŲ MOKYKLA LAIMĖJO  DU MEDALIUS IR VIENĄ LAUREATO DIPLOMĄ !

Medaliais ,,LIDICE ROŽĖ” apdovanotos  MILDA ŽVIRBLYTĖ (paruošė mokytojas Jonas Mečkovskij), EMILIJA JUREVIČIŪTĖ (paruošė mokytoja Renata Mečkovskienė), laureatės DIPLOMU apdovanota MĖTA MOLIEJŪTĖ ( paruošė mokytoja Renata Mečkovskienė). SVEIKINAME IR DIDŽIUOJAMĖS!

Spalio 9 diena, jauki Čekijos Respublikos ambasados Vilniuje atmosfera, maloniai svečius sutinkantys Čekijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Vít Korselt, ambasados darbuotoja Laura Vancevičienė, pilnutėlė salė svečių: LAIMĖTOJŲ tėveliai, broliai, sesės, draugai, mokytojai, besiruošiantys koncertui Trakų meno mokyklos mokiniai ir jų mokytojai:  Kristupas Kiršis (birbynė), mokytojas Kastytis Mikiška,  koncertmeisterė Jovita Tumasonienė, Hubertas Tomaševič (saksofonas), mokytojas Nojus Jurkus, koncermeisterė Rasa Kanišauskaitė, Vaidilė Budvydaitė ir Urtė Kanclerytė (fortepijoninis ansamblis),  mokytoja Rasa Kanišauskaitė. Po konceto ir apdovanojimų laukė puikus ambasados darbuotojų paruoštas vaišių stalas. MES MĖGAVOMĖS VISAIS ŠVENTĖS MALONUMAIS! AČIŪ VISIEMS, KAS TAI SUKŪRĖ!

***

Trakų meno mokyklos fortepijono klasės mokinių laimėjimai

IV-ajame tarptautiniame jaunimo muzikos konkurse “Su muzika per Europą”.

Šiuos mokslo metus Trakų meno mokyklos jaunieji pianistai pabaigė sėkmingu dalyvavimu IV-ajame tarptautiniame jaunimo muzikos konkurse „Su muzika per Europą“ Lietuva-Italija. Konkurse dalyvavo atlikėjai iš Lietuvos, Latvijos, Rusijos, Čekijos, Baltarusijos, Taivano, Kinijos ir kitų pasaulio šalių. Tai vienintelis toks konkursas mūsų šalyje, apjungiantis įvairių šalių muzikos ugdymo įstaigas: muzikos ir meno mokyklas, konservatorijas bei muzikos akademijas ir institutus. Labai džiugu, kad kartu su žymiausiomis meno mokyklomis, tokiomis kaip Nacionalinė M. K. Čiurlionio, J. Naujalio, E. Balsio , B. Dvariono, skambiu akordu nuskambėjo ir mūsų Trakų meno mokyklos vardas. III laipsnio laureato diplomus pelnė Urtės Kanclerytės ir Vaidilės Budvydaitės fortepijoninis duetas ir solistė Airidė Stankevičiūtė (mokytoja Rasa Kanišauskaitė). Erikas Sadauskas (mokytoja Loreta Bakučionienė) tapo konkurso diplomantu. Jis šiame konkurse dalyvavo jau trečią kartą. 

***

Laimėjimai VIII – ąjame respublikiniame vaikų ir jaunimo liaudies instrumentų konkurse “Tirlytis”.

Trakų meno mokykloje puoselėjamos tautinių instrumentų tradicijos.

Besibaigiant mokslo metams, trys Trakų meno mokyklos moksleiviai dalyvavo Panevėžyje vykusiame respublikiniame vaikų ir jaunimo liaudies instrumentų konkurse “Tirlytis”. Konkurse varžėsi daugiau nei 150 dalyvių iš visos Lietuvos. II laipsnio laureato diplomus pelnė Urtė Tijūnėlytė (lamzdelis) ir Nikodemas Barkauskas (birbynė), o trečiojo laipsnio laureato diplomą pelnė Kristupas Kiršis (birbynė).

Dėkojame jų mokytojui Kastyčiui Mikiškai ir koncertmeisterei Jovitai Tumasonienei.

***

Gegužės 22 d. Lentvario skyriuje koncertavo Grigiškiu meno mokyklos mokytojo Vladimiro Školnij pučiamuju klasės mokiniai. Svečiai jau trečius metus aplanko mūsu mokykla. Ačiū už puikų koncertą.

***

Gegužės 15 dieną Trakų meno mokyklos mokinių koncertas pradžiugino Vilniaus darželio ” Čiauškutis”  vaikučius, kurie šventė Šeimos dieną. 

Ačiū visiems  mokiniams ir mokytojams prisidėjusiems prie šios gražios šventės.

***

Gegužės 14 dieną Trakų meno mokyklos mokinių koncertas pradžiugino Trakų darželio ” Obelėlė” auklėtinius.Vaikai susipažino su įvairiais muzikos instrumentais ir klausėsi įvairių kompozitorių kūrinėlių. Mūsų mokyklos mokiniams buvo labai smagu aplankyti savo buvusį vaikų darželį ir net jame koncertuoti.

***

Šiltos ir tikros emocijos Danos Buinickaitės užfiksuotose koncerto “Muzikiniai pokalbiai” akimirkose. Ačiū visiems mokiniams už puikius pasirodymus, tėveliams – už palaikymą, kolegei Jovitai – už profesionalumą. Tik kartu galime nuveikti didžiulius, gražius ir prasmingus darbus.

***

 Norvegijos, Švedijos ir Danijos aukštųjų muzikos mokyklų trombonininkų koncertas Trakų bazilikoje

Gegužės 9 d.Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje koncertavo Norvegijos, Švedijos ir Danijos aukštųjų muzikos mokyklų trombonininkai. Dirigentai: Niels-Ole Bo Johansen, Per Kristian Svensen. Programoje skambėjo skirtingų epochų kūriniai, atliekami skirtingų sudėčių trombonininkų ansamblių. Koncerto rėmėjai: Norvegijos, Danijos ir Švedijos ambasados. Partneriai: LMTA, Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla, Valstybinis pučiamųjų orkestras ,,Trimitas“,Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika, Trakų meno mokykla.

***

Gegužės 7 d. Trakų meno mokyklos mokinių koncertas Trakų vaikų lopšelyje-darželyje „Ežerėlis“

***

Gražų ir šventišką gegužės 6 d. sekmadienį Trakų meno mokyklos mokiniai kartu su jaunaisiais Lentvario ir Grigiškių dainininkais, muzikantais ir skaitovais dalyvavo koncerte ” Tau, mamyte “.Šį nuotaikingą muzikinį pasveikinimą organizavo Lentvario kultūros rūmai.

***

 Tarptautinė vaikų ir jaunimo piešinių paroda „Mano šalies tautiniai drabužiai, tautosaka ir šokiai“

Gegužės 4 dieną Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vyko oficialus parodos atidarymas. Į parodos pristatymą iš Slovėnijos atvyko tarptautinių konkursų ir parodų rengėjas, šio projekto iniciatorius Mihailo Lišanin. Mihailo Lišanin rengiamas Tarptautinis vaikų meno darbų konkursas yra vienas iš šešių didžiausių rengiamų Tarptautinių vaikų meno konkursų pasaulyje. Konkurso „Mano šalies tautiniai drabužiai, tautosaka ir šokiai“ dalyviai atsiuntė daugiau kaip 6000 piešinių iš 33 pasaulio šalių, pranokdami visus konkurso rengėjų ir vertinimo komisijos narių lūkesčius. Konkurso laimėtojai ir Trakų meno mokyklos mokiniai Edgar Vladimirenko, Ainė Lavrinovičiūtė ir Emilija Jurevičiūtė (mokytoja Renata Mečkovskienė). Edgar Vladimirenko kūrybinis darbas papuošė ir vieno informacinio meno leidinio,, LIKOVNI SVET / THE WORD OF ART” viršelį.

Džiugu, kad geriausi atrinkti kūriniai su pirmąja pasaulyje Slovėnijos jaunimo kūrybiškumo ugdymo instituto mobilia galerija atkeliavo ir į Lietuvą. Paroda eksponuojama Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre gegužės 2–30 dienomis. Parodoje yra ir laureatų iš Lietuvos darbai.

iš Slovėnijos atvykęs tarptautinių konkursų ir parodų rengėjas, šio projekto iniciatorius Mihailo Lišanin drauge su iš Rusijos,Ikutsko srities, Sayansko vaikų meno mokyklos atvykusia mokytoja Natalya Mitina, dailės asociacijos vadovu Rimantu Kisieliumi (kuris pasirūpino šios parodos ir svečių priėmimu Lietuvoje) svečiavosi Trakų meno mokyklos dailės skyriuje, ir Trakų mieste. https://www.lmnsc.lt/…/tarptautine-vaiku-ir-jaunimo-piesin…/

***

Trakų viešosios bibliotekos Dusmenų kaimo filiale nuo balandžio 24 dienos iki gegužės 23 dienos vyksta Trakų meno mokyklos, Aukštadvario skyriaus, dailės mokinių darbų paroda ,,Spalvotos dienos“.

***
Mokytojo Ričardo Čiupkovo saksofono mokinių koncertas -medinių instrumentų pristatymas integruotoje muzikos pamokoje Trakų pradinėje mokykloje

Balandžio 18 dieną įvykęs saksofono mokytojo Ričardo Čiupkovo medinių pučiamųjų instrumentų pristatymas ir mokinių koncertas apibendrino Trakų pradinės mokyklos muzikos mokytojų Intos Steponavičienė ir Sandros Stasiūnaitės Luskevičienės 3 mėnesius vykdytą projektą ,,Medinių pučiamųjų pasaulyje”.Mokytojas Ričardas išsamiai papasakojo klausytojams apie įvairius saksofonus, fleitas, klarnetą. Grojo mokiniai Mindaugas Stasiūnas, Domas Adomavičius, Arnas Kareiva, Mantas Aliukonis ir fleitos mokinė Rūta Tijūnėlytė. Renginys buvo prasmingas, suteikė klausytojams daug naujų žinių o jauniesiems atlikėjams patirties.

Kita pažintis su mediniais pučiamaisiais instrumentais- Aukštadvario mokykloje -darželyje “Gandriukas” gegužės 8 dieną, 12.00 valandą. Maloniai kviečiame.

*** 

XVIII respublikinis fortepijoninių ansamblių konkursas “Skambinu su draugu” 

Balandžio 27 diena Elektrėnų meno mokykloje Trakų meno mokyklos mokinukėms Urtei Kanclerytei ir Vaidilei Budvydaitei (mokytoja Rasa Kanišauskaitė) buvo sekminga ir taps tikrai įsimintina patirtų emocijų ir ispūdžių gausumu – abi mergaitės tapo konkurso laureatėmis. Tikimės, kad šis laimėjimas paskatins dar labiau stengtis, nesustoti ir eiti pirmyn. Sveikiname mokines ir mokytoją ! Nuoširdus ačiū už šilta priėmima ir sukurta nuostabia muzikos šventę XVIII respublikinio fortepijoninių ansamblių konkurso ” Skambinu su draugu ” organizatorėms- Elektrėnu meno mokyklos fortepijono mokytojoms.

***

Svečiavosi Lietuvos grafikas, knygų iliustratorius, vaikų rašytojas Kęstis Kasparavičius

Balandžio 25 d. Aukštadvario bendruomenės namuose, bibliotekoje svečiavosi Lietuvos grafikas, knygų iliustratorius, vaikų rašytojas Kęstis Kasparavičius. Dailininkas pasakojo apie savo kūrybą. Trakų meno mokyklos, Aukštadvario skyriaus, dailės mokiniai su didžiuliu susidomėjimu klausėsi, kaip sukuriami pirmieji knygų eskizai, kokio dydžio dailininkas naudoja teptukus, bei kaip lieja akvarelę. O piešimas drauge su dailininku, mokiniams suteikė daug džiaugsmo, kūrybinės patirties, įkvėpė kūrybai.

***

 Laimėjimas respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse „Linksmieji pasažai”!

Balandžio 21 dieną mokytojos Loretos Bakučionienės fortepijono klasės mokiniai Ksenija Levina ir Erikas Sadauskas dalyvavo respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse „Linksmieji pasažai” Vilniuje. Garbingą laureato vardą pelnė Erikas Sadauskas. Dėkojame mokytojai ir atstovavusiems mokyklą konkurso dalyviams Ksenijai ir Erikui.

***

Balandžio 21 dieną , Aukštadvario žemės ūkio mokyklos priesalyje atidaryta Trakų meno mokyklos, Aukštadvario skyriaus, dailės 2017/2018 m.m. mokinių baigiamųjų piešimo darbų paroda ,, Šokis”.

***

Respublikinis jaunųjų atlikėjų festivalis-konkursas „ Skambėk pavasarėli”

Balandžio 20 dieną mūsų mokyklos fortepijono klasės mokinės Indrė Stasiūnaitė, Milana Podgaiska (mokytoja Laima Smolskaitė-Sarpalė), Birutė Kazlauskaitė (mokytoja Asta Kvasytė), smuiko klasės mokinė Mantė Vaičiulytė ir jaunųjų smuikininkių ansamblis (mokytoja Ingrida Šimulionienė) dalyvavo respublikiniame jaunųjų atlikėjų festivalyje-konkurse „ Skambėk pavasarėli” Vilniuje. Laureatėmis tapo Indrė Stasiūnaitė, Milana Podgaiska, Saulė Dobrovolskaitė, diplomu apdovanota Birutė Kazlauskaitė. Sveikiname mokines ir dėkojame mokytojoms.

***

 „IŠ APLINKUI – JONAVA 2018”

Net trys Trakų meno mokyklos šokio skyriaus mokinių grupės balandžio 19 d. dalyvavo respublikiniame renginyje – meno mokyklų šokio švenėje „IŠ APLINKUI – JONAVA 2018”. Jonavos Janinos Miščiukaitės vardo meno mokykla jau ne pirmą kartą kviečia mus į jų organizuojamą festivalį, o ir patys ne kartą lankėsi Trakų meno mokyklos šokių festivalyje „Žvaigždūnė“. Jonaviečiai turi du puikius šokių kolektyvus – dainų ir šokių ansamblį „Ratilėlis“ ir istorinio šokio kolektyvą „Fioretti“ – jie ir yra šokio šventės Jonavoje iniciatoriai. Šią vasarą „Ratilėlis“, „Gandriukas“ ir „Žvaigždūnė“ dalyvaus Lietuvos dainų šventėje „Vardan tos…“. Festivalis buvo tarsi nedidelė generalinė šios šventės repeticija, nes dauguma kolektyvų šoko dainų šventės šokius.  Mokytojos Birutės Mažrimienės vadovaujamo šokių kolektyvo „Žvaigždūnė“ dvi grupės ir mokytojos Akvilės Prakapienės šokių kolektyvo „Gandriukas“ šokėjai festivalyje pašoko penkis įvairių žanrų šokius, stebėjo šokėjų iš Marijampolės, Švenčionėlių, Vilkaviškio ir Jonavos pasirodymus, o renginio pabaigoje džiaugėsi specialiai šokėjams skirtu spektakliu ir ragavo šventės šeimininkų padovanotą didžiulį šakotį. Kas spėjo, trumpai susipažino su Jonavos miestu, pasigėrėjo prie kultūros centro pastatytomis įdomiomis skulptūromis.  Anot mokytojos Birutės Mažrimienės Trakų ir Aukštadvario šokėjų išvyka į Jonavą buvo smagi, įdomi ir naudinga.

***

Balandžio 14 d. Trakų meno mokyklos fanfarinis orkestras čempionate Drachtene (Nyderlandai)

***

Trakai Hamburge ! Ypatingas derinys, atmosfera ir neapsakomai paliečianti muzika! Didžiuojuosi kiekvienu iš Jūsų ir drąsiai svajoju, tikėdama, kad sekantis koncertas bus Elbės filharmonijoje, kur Jums ir vieta . Nuoširdų AČIŪ tariu Trakų meno mokyklos direktorei Neringai Mišeikienei, meno vadovui Arvydui Mišeikiui ir dirigentui Rokui Podeliui! Vakar padarėte mums didelę dovaną. Sėkmės visuose Jūsų koncertuose ir konkursuose. Hamburge jau buriasi Jūsų orkestro ir Trakų gerbėjų klubas! (Evelina Kislych-Šoch)

***

Balandžio 11 d. Trakų meno mokyklos fanfarinis orkestras išvyko į koncertinę kelionę bei Nyderlandų atvirąjį fanfarinių orkestrų čempionatą. Balandžio 12 dieną kolektyvas koncertuos Hamburge (Vokietija), balandžio 13 dieną – Boornbergume (Nyderlandai), balandžio 14 d. dalyvaus čempionate Drachtene (Nyderlandai), o balandžio 15 d. lankysis Heide parke (Vokietija). Dėkojame kelionės rėmėjams ir draugams: Trakų rajono savivaldybei, UAB “ Elektros pasaulis”, “ Trasalis- Trakai Resort&SPA” , Vladyslav Kravčun bei Evelinai ir Algirdui Šochams. Linkime orkestrui sėkmės koncertuose, čempionate bei gerų įspūdžių Heidės parke.

***

Balandžio 10 d. Trakų meno mokyklos fanfarinis orkestras (vadovas Arvydas Mišeikis, dirigentas Rokas Podelis), kuriame groja mokyklos mokiniai, absolventai ir mokytojai, koncertavo “Trasalyje-Trakai Resort &SPA” Galvės salėje. Buvo atlikta sudėtinga ir įdomi programa, kuriai susirinkusi publika negailėjo garsių ovacijų. Solo su orkestru grojo Andrius Kančys (vibrafonas), Andrius Stankevičius (trimitas), Alicija Krasavceva (saksofonas), Martyna Mišeikytė (trombonas). Orkestras balandžio 11 dieną išvyksta į koncertinę kelionę bei Nyderlandų atvirąjį fanfarinių orkestrų čempionatą. Balandžio 12 dieną kolektyvas koncertuos Hamburge (Vokietija), balandžio 13 dieną – Boornbergume (Nyderlandai), balandžio 14 d. dalyvaus čempionate Drachtene (Nyderlandai), o balandžio 15 d. lankysis Heide parke (Vokietija). Dėkojame kelionės rėmėjams ir draugams: Trakų rajono savivaldybei, UAB “ Elektros pasaulis”, “ Trasalis- Trakai Resort&SPA” , Vladyslav Kravčun bei Evelinai ir Algirdui Šochams. Linkime orkestrui sėkmės koncertuose, čempionate bei gerų įspūdžių Heidės parke.  Foto Sergiejaus Stankevičiaus ir Neringos Mišeikienės

***

2018 m. balandžio 10 d. Trakų meno mokyklos moksleiviai dalyvavo IX respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse “Sentimentai valsui – 2018″. Mokyklą atstovavo 4 klasės birbynininkas Kristupas Kiršis, 2 klasės akordeonistas Justas Radionovas ir vyresniųjų klasių smuikininkių ansamblis – Akvilė Večerinskaitė, Mantė Vaičiulytė, Rytė Bagdanavičiūtė, Aneta Vaškelytė. Konkurse dalyvavo per 40 įvairių instrumentų solistų ir ansamblių iš visos Lietuvos. Geriausiai pasirodę buvo apdovanoti laureatų taurėmis ir diplomais. Tarp geriausiųjų ir mūsų mokyklos moksleiviai. Laureatais tapo – birbynininkas Kristupas Kiršis ir smuikininkių ansamblis. Dėkojame mokytojams Kastyčiui Mikiškai, Rasai Mikiškienei, Ievai Tijūnėlienei ir koncertmeisterei Jovitai Tumasonienei.

***

Aukštadvario mokykloje- darželyje ,,Gandriukas“ vyksta Trakų meno mokyklos, Akštadvario skyriaus, dailės mokinių darbų paroda ,,Pasakaitė“. Mokytoja Nijolė Mečkovskaja.

***

Kovo 28 dieną Trakų rajono savivaldybės Dižiojoje salėje skambėjo Trakų meno mokyklos mokinių koncertas “Pavasario žaismas” Nuotrauka Sigitos Nemeikaitės

***

VII respublikinis tarpdalykinis muzikos ir dailės festivalis „Muzika – vaizduojamasis garsų pasaulis“

Kovo 29 dieną Trakų meno mokyklos mokiniai dalyvavo Grigiškių meno mokyklos organizuotame VII respublikiniame tarpdalykiniame muzikos ir dailės festivalyje „Muzika – vaizduojamasis garsų pasaulis“.

***

Kovo 24-25 dienomis, įtemptą darbo savaitę šokio skyriaus 2, 6 klasių mokiniams (mokytoja Vida Bagdonienė) vainikavo koncertinė – pažintinė kelionė į Jurmalą, Rygą (Latvija). Pakoncertavom, papramogavom, o svarbiausia – pabuvome kartu kitoje aplinkoje ir puikiai praleidome laiką!

***

Rajoninis dainos festivalis “Dainuoju Tau, Lietuvėle”

Kovo 23d. Trakų meno mokyklos, šokio skyriaus jaunučių keturios poros (mokytoja Vida Bagdonienė) aplankė Trakų lopšelį darželį “Ežerėlis”, kur koncertavo rajoniniame dainos festivalyje “Dainuoju Tau, Lietuvėle”.

***

Kovo 22d. Trakų meno mokyklos,šokio skyriaus jaunučių ir jaunių kolektyvai (mokytoja Vida Bagdonienė) dalyvavo 2018m. šimtmečio Dainų šventės šokio dienos “Saulės rato ritimai” atrankoje – peržiūroje. Daug darbo, repeticijų, pastangų ir… Mes Šventėje!

***

Kovo 15 dieną Trakų meno mokyklos mažieji antrokėliai džiugino atliekama muzika ir Trakuose vykusiame koncerte. Štai kelios akimirkos iš antrokėlių koncerto Trakų meno mokykloje!

***

Kaip pavasarį pumpurai išskleidžia savo lapelius, taip ir Trakų meno mokyklos mažieji antrokėliai džiugina atliekama muzika. Štai kelios akimirkos iš antrokėlių koncerto Lentvaryje!

*** 

Liepos 4 dieną “Žvaigždūnę” matysime Kalnu parke, Ansamblių vakare !

Kovo 18 dieną, šokių kolektyvas “ŽVAIGŽDŪNĖ” dalyvavo 2018 m. Dainų šventės “Vardan tos…” Ansamblių vakaro “Tėvyne mūsų” peržiūroje LNKC, Vilniuje. Čia pasirodė Vilniaus  ir Traku  moksleivių (jaunučių, jaunių ir jaunuolių) šokių grupės, kurios turėjo pademonstruoti  Piemenų šokių siuitą. “Žvaigždūnės” atlikti šokiai buvo įvertinti gerai, tad  liepos 4 dieną “Žvaigždūnę” matysime Kalnu parke, Ansamblių vakare.

***

Mažieji ,,Žvaigždūnės” šokėjai dalyvavo smagioje Užgavėnių šventėje Trakuose

Patys ištvermingiausi ir išlikę sveiki mažieji “Žvaigždūnės’ šokėjai šeštadienį (vasario 10d) dalyvavo smagioje Užgavėnių šventėje. Ant scenos, pakaitomis su Tiltų vaikų folkloro kolektyvu, trypė Saulė – raganaitė, Ričardas – giltinė, Evelina, Agnė ir Goda – čigoniukės, Gabija ir Maja – labai gražios panelės… juk Užgavėnės šį kartą Trakuose buvo “poniškos”. Dėkojame ,,Žvaigždūnės” šokėjams ir jų vadovei Birutei Mažrimienei.

         

     

 ***

Sveikiname III Lietuvos jaunųjų pianistų etiudų konkurso ,,Mažieji virtuozai“ diplomantą Vytautą Luskevičių ir jo mokytoją Loretą Bakučionienę!

***

Trakų meno  mokykloje skambėjo romantinė muzika

2018 m. sausio 27 d. Trakų meno mokykloje įvyko antrasis respublikinis styginių instrumentų festivalis – konkursas „Romantikų įkvėpti“. Renginyje dalyvavo moksleiviai iš Vilniaus, Alytaus, Eišiškių, Panevėžio, Jonavos, Varėnos, Ukmerės, Pakruojo ir Trakų.

Festivalyje – konkurse jaunieji atlikėjai varžėsi trijose kategorijose. Jauniausiųjų amžiaus grupėje laureato diplomus pelnė 3 atlikėjai , diplomantais tapo 2 . Vyresniųjų ir vyriausiųjų grupėje laureatais tapo 3 solistai ir 2 ansambliai, diplomus pelnė 3 solistai. Jaunieji stygininkai demonstravo puikų techninį pasirengimą, muzikalumą, artistiškumą.

Renginio metu Trakų meno mokyklos smuiko mokytoja I. Tijūnėlienė pristatė savo autorinį leidinį – smuiko pradžiamokslį „Smuikelės giesmė”. Kolegos džiaugėsi autorės iniciatyva, kvietė pristatyti knygą kituose miestuose, rajonuose.

Antrus metus vyksiantis renginys jau turi savo gerbėjų būrį. Tai džiugina ir kartu įpareigoja ateinančiais metais „nuskambėti“ dar ryškesnėmis spalvomis.

REZULTATAI_Romantiku_ikvepti_2018

                                     

*** 

Tarptautinė kelionių ir aktyvaus laisvalaikio paroda  “Adventure 2018”- mes dalyvavome!

Trakų meno mokyklos fanfarinis orkestras ( vadovas Rokas Podelis) ir šokių kolektyvas “ Žvaigždūnė” (vadovė Birutė Mažrimienė) sausio 26 d. koncertavo tarptautinės kelionių ir aktyvaus laisvalaikio parodos “Adventure 2018” lankytojams, o Trakų meno mokyklos direktorė Neringa Mišeikienė pristatė mokyklos organizuojamus tarptautinius projektus: muzikos festivalį bei meistriškumo ir kvalifikacijos tobulinimo kursus “Trakų fanfarinė savaitė” bei šokių ir muzikos festivalį bei kūrybinę stovyklą “4Unity&Art”.

AČIŪ Danai Buinickaitei už puikias nuotraukas.  AČIŪ Dominykai Semionovei už kvietimą ir galimybę dalyvauti.

       

      

    

***

Aukštadvario bendruomenės namuose, bibliotekoje vyksta Aukštadvario skyriaus dailininkų, 2016/17 m.m.piešimo baigiamųjų darbų paroda ,,Šokis“. Parodą kviečiame aplankyti nuo 2018 m. sausio 17 d. iki vasario 28 d.!

   

***

Trakų meno mokyklos, Aukštadvario skyriaus jaunučių liaudiškų šokių grupė “Gandriukas” užima RUGSĖJO mėnesį Aukštadvario bendruomenės kalendoriuje!

 Rugsėjis švelnus kaip kailiukas katės,

Jis Vasarą šiandien namo išlydės,

Miške pakabintą drabužį jos žalią

Jis šiąnakt nuspalvins kaip vaiko knygelę.

 

***

Aukštadvario žemės ūkio mokyklos priesalyje vyksta Trakų meno mokyklos, Aukštadvario skyriaus, dailės mokinių, tapybos ir skulptūros 2016/17 m. baigiamųjų darbų paroda  ,,Šokis, muzika, dailė“. Paroda vyks iki sausio 31 d.

  

***

Akimirkos iš sausio 8 d .šokio skyriaus, mokytojos Vidos Bagdonienės  vykusios 2 kl. pamokos – atsiskaitymo

  
***

Akimirkos iš šokio skyriaus, mokytojos Vidos Bagdonienės 2 ir 6 klasių Kalėdinio koncerto – gruodžio 22 d. 

    

***

Akimirkos iš stebuklingos “Žiemos pasakos”, kurią gruodžio 21 d. kūrė mokiniai ir mokytojai susibūrę į įvairius ansamblius

         

    

    

***

Lapkričio 19d. šokio skyriaus, mokytojos Birutės Mažrimienės mokiniai dalyvavo tradiciniame renginyje “ATVAŽIUOJA KALĖDOS”

Lapkričio 19d. šokio skyriaus, mokytojos Birutės Mažrimienės mokiniai dalyvavo tradiciniame renginyje ATVAŽIUOJA KALĖDOS. Vaikai ne tik šoko, bet ir papasakojo apie tradicinius Kūčių valgius. Į renginį atskubėjęs gausus būrys tėvelių šiais valgiais visus pavaišino.Antroje koncerto dalyje sukurta Klėdinė nuotaika. Kelios” ŽVAIGžDūNĖS” kolektyvo mergaitės pašoko comteporary stiliaus šokį ,taip pat nenusileido ir mažesnieji , atlikę šio žanro šokius. Keletas mokinių ryžosi net pademonstruoti savo gebėjimus kitose srityse: pianinu grojo Agnietė Kurbatova, fleita, palydima mamos, Trakų meno mokyklos mokytojos Ievos Tijūnėlienės smuiko pritarimo, grojo Rūta  Tijūnėlytė, gitara – Goda Jakubauskaitė. Puikūs kasdieninių šokio užsiėmimų meno mokykloje rezultatai , lydimi gražaus bendradarbiavimo ir bendravimo – vertinga dovana mokytojai ir tėveliams.

             

***

Trakų meno mokyklos mokinių ir mokytojų Kalėdinis koncertas Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje

Jau tapo igamete ir gražia tradicija  muzikos koncertai prieškalėdiniu laikotarpiu Trakų bažnyčioje . Ir šiais metais paskutinį Advento sekmadienį  mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai savo širdies šilumą  dovanojo Trakų bendruomenei. Ačiū mokiniams už atliekamos muzikos nuoširdumą, o klausytojams už palaikymą.

***

 Gruodžio 16 d. Vytauto Kasiulio muziejuje Vilniuje įvyko  kalėdinis koncertas “Mūsų skambanti žiema “

Gruodžio 16 d. Vytauto Kasiulio muziejuje Vilniuje įvyko bendras Trakų meno mokyklos mokytojos Rasos Kanišauskaitės ir Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojos Aušros Guobienės fortepijono klasės mokinių kalėdinis koncertas “Mūsų skambanti žiema “.

 

***

Trakų meno mokyklos  smuiko , birbynės ir akordeono mokinių koncertas Trakų neįgaliųjų  užimtumo centre

Gruodžio 14 dieną, 11.00 valandą  Trakų meno mokyklos  smuiko , birbynės ir akordeono mokiniai koncertavo Trakų neįgaliųjų  užimtumo centre.  Gražiausios melodijos ir  koncerto vedėjos Ievos Tijūnėlienės šventiniai palinkėjimai  sujaudino ir  sušildė klausytojų širdis. Koncerto pabaigoje centro atstovės nuoširdžiai padėkojo mokiniams ir mokytojams, įteikė dovanėles.

  

***

SVEIKINAME EDGARĄ VLADIMIRENKO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Edgar Vladimirenko piešinys papuošė meno žurnalo World of Art, numerio 217 / 218 viršelį. Pirmasis numeris jo gimė 1995m. Mihailas Lišaninas, steigėjas ir redaktorius dėkingas visiems, kurie suteikė progą 22 metus jį spausdinti bei skaityti.

  

***
Šokių kolektyvo ‘Žvaigždūnė” mažųjų grupė šokių festivalyje-konkurse ” Baltic Amber Suwalki 2017”  laimėjo III vietą ! Sveikiname!

Šokių kolektyvo ‘Žvaigždūnė” mažųjų grupė (III – IV kl ) lapkričio pabaigoje dalyvavo šokių festivalyje-konkurse ” Baltic Amber Suwalki 2017″,Suwalki, Lenkija. Laimėta III vieta,grupė apdovanota diplomu, suvenyrais ir medaliais. Šokėjai atliko italų liaudies šokio “Tarantela” kompoziciją. Meno mokykloje vaikai susipažįsta su pasaulio tautų šokiais, tad šis pasirodymas – išmoktų italų šokio judesių ir žingsnių rezultatas. Nors oras buvo žvarbokas, visiems Suvalkų miestas paliko pačius geriausius įspūdžius: sėkmingas pasirodymas konkurse, palankūs žiūrovai, puikiai praleistas laisvalaikis Suvalkų vandens parke.O draugiški santykiai kolektyve, bei tėvelių dėmesys ir globa vainikavo išvyką puikia nuotaika ir konkurso sėkme. 

       

*** 

Gruodžio 2d. Trakų meno mokykloje svečiavosi Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė Beata Šmidtienė

Gruodžio 2d. Trakų meno mokykloje svečiavosi Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė Beata Šmidtienė. Mokytoja dalinosi savo pedagogine patirtimi su mažaisiais mūsų mokyklos smuikininkais. Ačiū visiems dalyvavusiems ir mokytojai Beatai Šmidtienei už gražiai ir prasmingai praleistą šeštadienį.

       

***

21 tūkstantis 600 šimtai žingsnelių per Vilnių

Lapkričio 28 dieną, nueita per Vilnių 16 kilometrų, nužingsniuota apie 21600 žingsnių.Trakų meno mokyklos, dailės skyriaus mokiniai lankė parodas dailės galerijose, muziejus ir dailininkų sąjungos galerijoje (Vokiečių g. 2, Vilnius) vykstančią edukacinę parodą „Žaidimų galerija. Išrinktieji“. Paroda skiriama vaikų, jaunuolių ir šeimų edukacijai. „Žaidimų galerija“ . Edukacinius užsiėmimus vedė dailėtyrininkė, edukatorė Kristina Stančienė Parodos branduolį sudaro fotomenininkės Lilijos Valatkienės sukurta didelio formato fotografijų ekspozicija „Išrinktieji“. Tai garsių šiandienos Lietuvos dailininkų, dailėtyrininkų portretai, taip pat užfiksuoti ir autorės išleistame kataloge. Parodoje portretai jungiami į segmentus-koliažus ir savotiškai dekonstruojami, juos padengiant dėlionės („puzzle“) raštais. „Žaidimų galerijos“ lankytojai bus kviečiami atpažinti, kokios Lietuvos dailės asmenybės slepiasi šiuose paveiksluose, skatinant dailininkų, jų veidų ir kūrybos žinomumą plačiojoje visuomenėje. „Žaidimų galeriją“ papildė šiuolaikinių medijų menininko Bartošo Polonskio interaktyvi instaliacija „Įženk į paveikslą“, kuri suteikė mums unikalią progą virtualiai pasivaikščioti po meno kūrinius. Dėlionės principas pasikartojo ir edukaciniuose užsiėmimuose – jaunieji dailininkai turėjo galimybę sudėlioti įvairių „Išrinktųjų“ dailininkų darbų reprodukcijas. Edukacijos dalyviai taip pat buvo pakviesti sukurti savo pačių kūrinius „Išrinktųjų“ kūrybos inspiruotomis temomis čia pat galerijoje įrengtoje kūrybinėje dirbtuvėlėje kūrė laišką dailininkui. Galerijoje „Arka“ stebėjome ir likome sužavėti 10-ąją tarptautine tekstilės miniatūrų bienale „ETNO“ skirta artėjančiam Lietuvos valstybingumo 100-mečiui ir 2017-iesiems – tautinio kostiumo metams pažymėti. Parodos kuratorė – Žydrė Ridulytė. Bienalėje dalyvauja 110 menininkų iš 24-ių pasaulio šalių, neabejingų etninio išskirtinumo problematikai, įsitikinusių, kad tautinio tapatumo manifestacijos tampa vis aktualesnės globalizacijos, kosmopolitizmo ir meno formų supanašėjimo sąlygomis. Menininkams rūpi pabrėžti savo kūrybos etninį savitumą, įvilkti jį į tokį modernybės rūbą, kuris būtų atpažįstamas ir intriguotų kitų šalių žiūrovus. Parodos geografija itin plati – nuo artimiausių kaimynų (latvių, estų, lenkų), Skandinavijos šalių atstovų iki tolimos Japonijos, Malaizijos tekstilininkų. Vilniaus dailės akademijos Krematoriume /meno krosnys/ aptikome prieš atidarymą Neringos Akcijonaitytės parodą “Bestiariumas” Bestiarium- tai viduramžių knygos, kuriose naudojant iliustracijas būdavo apibūdinami įvairūs žvėrys, dažnai į aprašą įjungiant moralinį pamokymą. Šiuose veikaluose tarp egzistuojančių gyvūnų būdavo įpinami ir mitiniai gyviai, tokie kaip drakonai, vienaragiai ir pan. Dabar mes žinome, kokie gyvūnai egzistuoja, o kurie yra tik mitas. Kas gyvena už šio pasaulio sienų niekas iš mūsų nežino, bet įsivaizduokime, kad atsiranda žmogus, galintis kirsti pasaulių ribas, kuris pradeda rašyti savo Bestiariumą, rinkdamas kito pasaulio pabaisas ir jas stebėdamas. Šioje parodoje kviečiama susipažinti su galimais požemio pasaulio gyviais.” Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje Vilniaus gynybinės sienos bastėjoje (Bokšto g. 20/18) aplankėme atnaujintą parodą „Naujausi Lietuvos archeologijos atradimai“. Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose apžiūrėjome kelias nuolatines ekspozicijas, atspindinčias istorinės rezidencijos funkcijas: Gausią radinių ekspoziciją kartu su rūmų raidos maketais, ikonografine medžiaga ,Rūmų atkurtų istorinių reprezentacinių interjerų ekspoziciją,reprezentacines menes su atkurtais istoriniais vėlyvosios gotikos, renesanso ir ankstyvojo baroko reprezentaciniais interjerais, taip pat į specialią lobyno salę. Apžvalgos bokšte pasigrožėjome Vilniaus panorama.

                        

***

XI tarptautinis jaunimo muzikos festivalis

XI tarptautiniame jaunimo muzikos festivalyje ” Su muzika per Europą ” (Le strade d’Europa) Chodkevičių rūmuose Vilniuje Trakų meno mokyklą atstovavo ir sėkmingai tarp pačių geriausių muzikos ir meno mokyklų bei M.K.Čiurlionio menų mokyklos atstovų pasirodė jaunieji pianistai Airidė Stankevičiūtė, mokytojos Rasos Kanišauskaitės mokinė ir Erikas Sadauskas ,mokytojos Loretos Bakučionienės mokinys.

  

***

XVIII respublikinis foretpijoninių ansamblių festivalis

XVIII respublikinis foretpijoninių ansamblių festivalis ” Šokių pasaulyje ” šv. Kotrynos bažnyčioje. Trakų meno mokyklą jau trečią kartą atstovavo mokytojos Rasos Kanišauskaitės mokinės Vaidilė Budvydaitė ir Urtė Kanclerytė. Šiais metais festivalio koncerte skambėjo ispanų kompozitorių muzika.

  

***

 VI respublikinis profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio mokinių festivalis Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje 

Lapkričio 22 d.  VI respublikiniame profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio mokinių festivalyje Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje Trakų meno mokyklą sėkmingai atstovavo jaunoji pianistė Airidė Stankevičiūtė, mokytoja Rasa Kanišauskaitė.

  
***

Buvo puikus koncertas!!! Ačiū Kamilei, Kotrynai ir Martynai! Ačiū mokytojams Mariui Balčyčiui ir Remigijui Terminui! Dėkojame kocertmeisteriams Laimai ir Simui!

             

***

I. Tijūnėlienės “Smuikelės giesmė” nuskambėjo Hamburgo (Vokietija) lietuvių bendruomenės namuose

2017 m. lapkričio 18 d. smuiko mokytoja Ieva Tijūnėlienė savo autorinę knygą “Smuikelės giesmė” pristatė Hamburgo lietuvių bendruomenės namuose. Savaitgalinę mokyklėlę lankantys vaikai ir jų tėveliai ne tik susipažino su pačia knyga, bet ir praktiškai išbandė lavinamuosius judesio, ritmo žaidimus, mokėsi dainuoti liaudies dainų. Šiltoje ir jaukioje atmosferoje autorė drauge su susirinkusiais diskutavo lietuvių kalbos išsaugojimo tema. Taip pat pasidalino patirtimi, kaip per liaudies muziką, naudojant žaidybinius elementus, įtraukti vaikus į gimtosios kalbos mokymosi procesą, juos motyvuoti.

Už šio susitikimo organizavimą dėkojame Hamburgo lietuvių bendruomenės narei E. Kislych – Šochienei.

  

***

Šokių festivalyje ”Baltic Amber Suwalki 2017″ šoksime italų šokį Tarantelą

Mokytojos Birutės Mažrimienės mažieji mokiniai (šokių kolektyvo “ŽVAIGŽDŪNĖ” jaunučių grupė) visą lapkričio mėn ruošėsi šokių festivaliui – konkursui “Baltic Amber Suwalki 2017″, kur rengėsi šokti italų šokį Tarantela. Motyvacijos gilinimui ir akiračio praplėtimui apie šiuolaikinį šokį mokytoja suorganizavo susitikimą su puikiu profesionalu, baletmeisteriu Mantu Svirskiu.  Jo vedamame seminare – pamokoje “Šiuolaikinių šokių įvairovė” dalyvavo visi šokio skyriaus mokiniai.

     

***

 ”Nava” 5-čio jubiliejaus šokių sambūris “ŠOKIO SUKURY”

2017-11-18 Trakų meno mokyklos Aukštadvario skyriaus jaunučių liaudiškų šokių grupė “Gandriukas” dalyvavo Aukštadvario vyresniųjų liaudiškų šokių grupės “Nava” 5-čio jubiliejaus šokių sambūryje “ŠOKIO SUKURY”.

   

 ***

Aukštadvario skyriaus mokiniai praktiniame seminare ,,Šiuolaikinių šokių įvairovė”

2017 11 17 Trakų meno mokyklos, Aukštadvario skyriaus mokiniai dalyvavo žymaus choreografo Manto Svirskio praktiniame seminare Trakuose “Šiuolaikinių šokių įvairovė”.

 

   

***

Praktinis seminaras ” Šiuolaikinių  šokių  įvairovė” 

Šį  penktadienį, lapkričio 17d. 15val kultūros rūmų Diskotekų salėje įvyks praktinis seminaras ” Šiuolaikinių  šokių  įvairovė”, skirtas mūsų mokyklos mokiniams. Jį praves šiuolaikinių  šokių studijos BE GOOD vadovas, choreografas, dainų švenčių baletmeisteris Mantas Svirskys. Seminare bus pristatyti šiuolaikinio šokio stiliai, pravesti praktiniai užsiėmimai.

Reikia turėti tinkamą šokti aprangą,batelius ir …gerą nuotaiką.

Daugiau informacijos – pas mokytoją Birutę Mažrimienę

     

Aukštadvario skyriaus jaunieji  dailininkai dalyvavo susitikime su vieu  žinomiausių Lietuvoje ir pasaulyje dailininku , knygų iliustratoriumi ir autoriumi Kęstučiu Kasparavičiumi

Spalio 25 d. Aukštadvario bendruomenės namuose svečiavosi dailininkas, knygų iliustratorius, vienas populiariausių vaikiškų knygelių autorius Kęstutis Kasparavičius. Jo šiltas, nuoširdus pasakojimas apie savo vaikystę, bei kūrybą paliko neišdildomą įspūdį Trakų meno mokyklos, Aukštadvario skyriaus, dailės mokiniams. K. Kasparavičius papasakojo apie savo knygų iliustracijas, bei jų atlikimo techniką, kas buvo itin smalsu jauniesiems dailininkams, bei pademonstravo savo ypatinguosius teptukus su kuriais dirba.

***

Žvarbų rudenį sušildė būgnų garsai

Spalio 23 dieną Grigiškių meno mokykloje mušamųjų instrumentų mokytojas Tomas Lukošius pravedė pažintinį – praktinį projektą “Afrikos ir Lotynų Amerikos instrumentų įvairovė ir jų praktinis panaudojimas”. Aktyviai dalyvavo, kartu grojo Trakų bei Grigiškių meno mokyklų mokiniai, tėveliai ir mokytojai. Renginyje taip pat dalyvavo žymus mušamųjų atlikejas Gediminas Mačiulskis.

***

Spalio 21-22 d. šokių kolektyvas “ŽVAIGŽDŪNĖ” vyko į koncertinę – pažintinę išvyką Latvijoje!

Pagrindinis kelionės tikslas buvo koncertas Jūrmaloje, baltarusų sanatorijoje “Belorusija”.Čia gydosi nuo Černobylio avarijos nukentėję žmonės. Šiuo metu moksleiviai iš Baltarusijos miesto Gomelio. Kartu su “Žvaigždūne” koncertavo Trakų kultūros rūmų kolektyvas “Gija” ir Vilniaus “Neris”. Žiūrovai nuoširdžiais ir gausiais plojimais palydėjo visus šokius. Po koncerto visi – ir atlikėjai, ir žiūrovai linksminosi šaunioje diskotekoje. Smagu pabūti prie Baltijos jūros Jūrmaloje. Saulėta diena, gera nuotaika tiesiog skraidino šokėjus – ne vienas išbandė savo šuolių aukštį ant pakrantės smėlio. Kitą dieną po pusryčių puikiame viešbutyje, apsilankėme automobilių pasaulyje: Rigas motors muziejus nepaliko nė vieno abejingo. Ir kokių mašinų būta… patiko ne tik vaikinams. Rygos gamtos muziejuje galima būtų praleisti visa dieną. Ten nuo dinozaurų iki gležnų drugelių gali stebėti gyvybės įvairovę. Bet norėjosi pamatyti ir Rygos senamiestį. Suspėjome apžiūrėti viską, ką planavome. Išvyka buvo ir įdomi, ir naudinga. Dėkojame mus pakvietusiai šokių kolektyvo “Gija’ vadovei Loretai Januškienei.

***

Spalio 18 d. Trakų meno mokyklos Lentvario muzikos skyriuje įvyko,, Techninio kūrinio atsiskaitymas- etiudo konkursas 

Spalio 18 d. Trakų meno mokyklos Lentvario muzikos skyriuje įvyko jau gražia tradicija tapęs techninio kūrinio atsiskaitymas- Etiudo konkursas. Jame dalyvavo 2- 6 klasių jaunieji pianistai. Už puikų atlikimą Padėkos raštais buvo įvertintos mokinės Ksenija Levina ir Ugnė Bagdevičiūtė. Renginį organizavo ir mokinius paruošė fortepijono mokytojos Rasa Kanišauskaitė, Loreta Bakučionienė, Natalija Balčiūnienė.

***

Smuiko mokytoja Ieva Tijūnėlienė Vilniaus miesto Karoliniškių muzikos mokykloje  skaitė metodinį pranešimą “Žaidybinės pertraukėlės ir jų nauda pradedančiąjam smuikininkui” ir vedė atviras pamokas su mažaisiais šios mokyklos smuikininkais

Praeitą savaitę, 2017-10-12 (ketvirtadienį) smuiko mokytoja Ieva Tijūnėlienė Vilniaus miesto Karoliniškių muzikos mokykloje  skaitė metodinį pranešimą “Žaidybinės pertraukėlės ir jų nauda pradedančiąjam smuikininkui” ir vedė atviras pamokas su mažaisiais šios mokyklos smuikininkais.  Pranešimo metu buvo pristatytas temo aktualumas, aptartos 7-8 metų vaikų psichofiziologinės ypatybės susijusios su žaidybinių pertraukėlių svarba: minėto amžiaus vaikams būdingas nevalingas dėmesys, emocinis jautrumas, poreikis judėti, gebėjimas ir noras mokytis žaidžiant. Auditorijai I. Tijūnėlienė pristatė per 20 judesio, ritmavimo žaidimų, pirštukų mankštelių. Visus šiuos pavyzdžius mokytojai pagal poreikį galės pritaikyti savo pamokose. Atvirose pamokose mokytoja dalinosi praktiniais patarimais, kaip dirbti su pradedančiasiais. Aptarime lektorė ir dalyviai pasidalinome patirtimi, įžvalgomis apie pradinį mokymo griežti smuiku etapą.

Taip pat šiame susitikime I. Tijūnėlienė kolegoms pristatė ir savo autorinę mokomąją knygą “Smuikelės giesmė”.

Susitikimas buvo šiltas, jaukus, naudingas. Ačiū jo iniciatorei, Karoliniškių muzikos mokyklos smuiko mokytojai Rimai Švėgždaitei.

 

 

***

VDA mokslo metų pradžios iškilmės su fanfariniu orkestru!

Spalio 1d. antradienį Trakų meno mokyklos fanfarinis orkestras dalyvavo VII tarptautiniame Šv. Jokūko festivalyje (organizatorius KĮ valstybinis choras “Vilnius” ir Dominikonų ordinas) kur kartu su choru “Ąžuoliukas” atliko prof. Vytauto Miškinio mišias “Pro pace” ir Johan de Meij “Pentagram”.

***

VII tarptautinis Šv. Jokūbo festivalis

Spalio 1d., sekmadienį Trakų meno mokyklos fanfarinis orkestras dalyvavo VII tarptautiniame Šv. Jokūbo festivalyje (organizatorius KĮ valstybinis choras “Vilnius” ir Dominikonų ordinas), kur kartu su choru “Ąžuoliukas” atliko prof. Vytauto Miškinio mišias “Pro pace” ir Johan de Meij “Pentagram”.

***

Rugsėjo 25 dieną. Čekijos Respublikos ambasadoje įteikti LIDICE 45-ojo tarptautinio konkurso apdovanojimai, renginio metu koncertavo mūsų mokyklos mokiniai.

Šių metų tema – Kelionė. Konkurse dalyvavo 25690 vaikų iš 83 šalių. Šių metų konkursui Lietuvos mokiniai pristatė 452 piešinius. Iš Trakų meno mokyklos laureatais tapo Dominyka Ladinaitė ir Vytis Kazlauskas- mokytojas Girėnas Širbinskas. Individualius medalius laimėto Vytis Kazlauskas ir Julius Puodžiūnas- mokytoja Renata Mečkovskienė. Medaliu už gražiausią darbų kolekciją apdovanota Trakų meno mokykla.Kolekcijos autoriės Akvilė Lazauskaitė, Sonata Karpič, Elija Zamalaiytė -mokytoja Renata Mečkovskienė.

Apdovanojimus įteikė Čekijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Bohumil Mazanek, konkurso kuratorė Ivona Kasalická, Čekijos Respublikos ambasados darbuotoja Laura Vancevičiene. Apdovanojimai buvo įteikti po ,,Tarptautinio vaikų piešinių konkurso LIDICE geriausi 2010–2014 m. darbai ” parodos atidarymo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre.