TARPUSAVIO UGDOMASIS KONSULTAVIMAS

.

Kompetentingi mokytojai ir sėkmingai dirbančios mokyklos žino, kad kai kalbama apie švietimą – nesvarbu, kaip gerai ar prastai dirbama, – visada reikia mokytis dirbti dar geriau (Lieberman ir Miller, 2001).

Pasak švietimo ekspertų, kiekvienoje mokykloje yra sutelktas didžiulis turtas – ilgametė dirbančių mokytojų praktinė patirtis. Neretai ji nėra pakankamai panaudojama dėl to, kad mokytojo darbas pamokoje vis dar yra izoliuotas, vykstantis už uždarų durų, atsietas nuo kitų mokytojų ir bendrų mokyklos tikslų. Todėl, siekiant nuoseklaus bei tvaraus mokyklų veiklos tobulinimo, ypač svarbu skatinti mokytojus atverti savo klasių duris, pasidalinti sukaupta patirtimi ir tuo pačiu patiems profesiškai tobulėti.

Pamatas – profesinis bendradarbiavimas

Nuo 2019 m. rudens Trakų meno mokyklos mokytojų metodinė grupė vykdo projektą „Tarpusavio ugdomojo konsultavimo praktikumai“. Projekto rėmuose susibūrę muzikos dalykų (smuiko, fortepijono, akordeono, fleitos) mokytojai, aktyviai bendradarbiaudami vykdo tarpusavio ugdomąjį konsultavimą: stebi ir veda teminius praktikumus, dalinasi inovatyviais ugdymo metodais, analizuoja metodinę literatūrą bei vykdo kitas veiklas, susijusias su dalykinių/praktinių įgūdžių gilinimu. Tarpusavio ugdomojo konsultavimo (TUK) grupių nariai atstovauja Vilniaus, Kauno, Alytaus, Utenos, Ignalinos, Druskininkų, Jonavos, Vievio, Varėnos, Trakų, Rūdiškių ir kt. Lietuvos meno ir muzikos mokyklas. TUK grupių mokytojų profesinė patirtis skirtinga. Pradedantiesiems – tai puiki proga pasimokyti iš labiau patyrusių kolegų. Ekspertams – galimybė perduoti sukauptas dalykines žinias, atsiskleisti kaip mentoriams, dirbti kartu. Pagrindinė TUK grupių veiklos forma – teminiai praktikumai. Temos pasirenkamos neatsitiktinai. Kiekviena jų atspindi projekto narių stipriąsias puses bei atliepia profesinio augimo poreikį (siejamos su sritimis, kuriose siekiama pažangos).

Mokomės iš geriausiųjų

„Meistro valanda“ – tai tarptautinis projekto „Tarpusavio ugdomojo konsultavimo praktikumai“ modulis, vykdomas nuo 2021 m. pavasario. Šio modulio svečiai – kviestiniai lektoriai, meistrai, geriausi srities profesionalai, kurie kvalifikacijos tobulinimo seminaruose pristato savo veiklą, dalinasi žiniomis ir patirtimi su projekto dalyviais bei kitais Lietuvos ir užsienio muzikos ir meno mokyklų mokytojais.

Ateities vizija

Tikimės, jog naujas žvilgsnis į profesinį bendradarbiavimą ir kolegialų mokymąsi atneš permainų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo srityje, suteiks mokytojams įkvėpimo dirbti dar geriau, vardan kiekvieno mokinio mokymosi pažangos.