Mokesčio už mokslą mokėjimo tvarka

.

Mokestis už vaikų ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir išplėstinio (besiruošiantiems stoti į aukštesnio meninio ugdymo mokyklą ar dalyvaujantiems mokyklos meninių kolektyvų veikloje su integruotu muzikos instrumentu) meninio ugdymo programas - 17,30 eurų (13,30 eurų – pastovioji, 4 eurai – kintamoji dalis). 

Už išplėstinio meninio ugdymo programą baigusiems meno mokyklą ir dalyvaujantiems tik mokyklos meninių kolektyvų veikloje – 3,00 eurai. 

Mokestis už mokslą mokamas už kiekvieną lankytą mokslo metų mėnesį

iki kito mėnesio 10 d., pinigus  pervedant į Luminor banką,

sąskaitos  Nr. LT344010042700030175, įstaigos kodas – 190680839,

įstaigos adresas – Karaimų g. 10, LT-21104 Trakai.

Paskirties langelyje būtina nurodyti vaiko vardą ir pavardę.

 

Mokesčio už mokslą mokėjimo tvarka