Šokis

INFORMACIJA ŠOKIO SKYRIAUS MOKINIAMS

.

Trakų ir Aukštadvario skyriuse pamokos vyksta nuotoliniu būdu. 

Visų dalykų (klasikinis, lietuvių sceninis, pasaulio tautų ir folklorinis šokis) pamokos vyksta naudojant Microsoft Teams programą ir elektroninį dienyną Veritus. 

.

Mokytojų kontaktai: 

Vida Bagdonienė ciutyta@gmail.com

Birutė Mažrimienė b.mazrimiene@gmail.com

Akvilė Prakapienė akvile.prakapiene@gmail.com 

                                    

Dėl klausimų susijusių su elektroniniu dienynu Veritus kreiptis į pavaduotoją ugdymui

Vaidą Baronienę baroniene.vaida@gmail.com

____________________________________________________________________

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS