Dailė

INFORMACIJA DAILĖS SKYRIAUS MOKINIAMS

 

Visų dalykų (grafinė, erdvinė, spalvinė raiška, tapyba, piešimas, kompozicija ir t.t.) pamokos vyksta nuotoliniu  būdu.

Naudojant Veritus dienyną, Microsoft Teams programą, elektroninį paštą mokiniai atsiųs mokytojams atliktas užduotis (piešinių ir kt. darbų nuotraukos, vaizdo įrašai), užduos klausimus. Mokytojai pateiks pastebėjimus ir tolimesnius nurodymus. Mokinių atliktos ir atsiųstos užduotys bus kaupiamos laikmenose. 

Pamokos vyksta sinchroniniu ir asinchroniniu būdu pagal tvarkaraštį.

 

Mokytojų kontaktai: 

Renata Mečkovskienė el.p. miglanerenata@gmail.com

Jonas Mečkovskij el.p. j.meckovskij@gmail.com

Girėnas Širbinskas  el.p. girenas.sirbinskas@gmail.com 

 

Aukštadvario skyrius

Laikantis pamokų tvarkaraščio pamokos vyksta nuotoliniu  būdu. Kiekviena klasė gauna užduotis pagal ugdymo planą, pavyzdžius bei nuorodas, kur galėtų naršyti ir semtis idėjų. Pamokos metu vyksta nuolatinis mokytojo ir mokinių bendravimas žinutėmis arba vaizdo skambučiais per Microsoft Teams programą. Mokiniai siunčia darbų nuotraukas. Darbai aptariami grupėje arba individualiai (nuotoliniu būdu), pagal mokinio pageidavimus. Mokinių atliktos ir atsiųstos užduotys kaupiamos laikmenose.

 

Mokytojos kontaktai: 

Nijolė Mečkovskaja leipakume@gmail.com

 

Dėl klausimų susijusių su elektroniniu dienynu Veritus kreiptis į pavaduotoją ugdymui

Vaidą Baronienę baroniene.vaida@gmail.com

____________________________________________________________________

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS