Muzika

INFORMACIJA MUZIKOS SKYRIAUS MOKINIAMS

 

Individualios instrumento ir grupinės (solfedžio, muzikos istorija, orkestras, ansamblis) pamokos vyksta nuotoliniu būdu. 

Pamokos vyksta naudojant  Veritus dienyną ir Microsoft Teams programą.

 

Dėl klausimų susijusių su elektroniniu dienynu Veritus kreiptis į pavaduotoją ugdymui

Vaidą Baronienę baroniene.vaida@gmail.com 

____________________________________________________________________

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS