Nuotolinis ugdymas (karantino laikotarpiu)


SVARBI INFORMACIJA!

Trakų meno mokykloje įdiegta nauja nuotolinio mokymo(si) sistema, kuri yra

 Microsoft Office 365  platformoje  ir vadinasi Microsoft Teams.

Microsoft Teams skirta vieningam pamokų organizavimui, bendruomenės komunikacijai (pokalbiams, vaizdo susitikimams, korespondencijai), turinio kūrimui ir dalinimuisi informacija.

Mokytojų ir mokinių prisijungimas prie Office 365: www.office.com

Microsoft Teams naudojimosi instrukcija mokiniams

____________________________________________________________________

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS