Ugdymo programos

Mokykla siūlo šias formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas:

 1. Fortepijono  pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
 2. Smuiko pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
 3. Akordeono pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
 4. Birbynės pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
 5. Medinių pučiamųjų instrumentų (fleita, saksofonas) pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
 6. Varinių pučiamųjų instrumentų (kornetas, trimitas, fliugelhornas, althornas, valtorna, eufonija, trombonas, tūba) pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
 7. Mušamųjų instrumentų pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
 8. Dailės pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
 9. Šokio pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
 10. Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa
 11. Išplėstinio meninio ugdymo programa