Ugdymo programos

Mokykla siūlo šias formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas:

 1. Fortepijono  pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
 2. Smuiko pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
 3. Akordeono pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
 4. Birbynės, lamzdelio pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
 5. Medinių pučiamųjų instrumentų (fleita, saksofonas) pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
 6. Varinių pučiamųjų instrumentų (trimitas, fliugelhornas, valtorna, trombonas) pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
 7. Mušamųjų instrumentų pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
 8. Solfedžio pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
 9. Muzikos istorijos ugdymo programa
 10. Ansamblio ugdymo programa
 11. Antrojo muzikos instrumento ugdymo programa
 12. Fanfarinio orkestro ugdymo programa
 13. Dailės pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
 14. Šokio pradinio ir pagrindinio ugdymo programa
 15. Išplėstinio meninio ugdymo programa