AŠ KURIU – AŠ GYVENU

  Vasaros pradžioje vykstančio projekto “Aš kuriu – aš gyvenu” pagrindinis tikslas – per mokslo metus įgytų žinių, kūrybinės veiklos įprasminimas naujose kultūrinėse erdvėse ir laisvalaikio praturtinimas prasminga kūrybine veikla. Dailės ir šokio skyrių mokinių veikla projekto metu orientuota į muziejų, parodų lankymus, susitikimus su žymiais šalies dailininkais bei choreografais, šokio stovyklas ir dailės plenerus.