Ugdymas

 UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

 Ugdymo organizavimas 2018-2019 mokslo metais:

    1.  ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 3 d., baigiamas birželio 14 d., trukmė – 36 savaites.

      2.  ugdymosi procesas skirstomas pusmečiais:

Skyrius

Pusmetis

Nuo

Iki

Muzika

I pusmetis

2018-09-01

2018-12-31

II pusmetis

2019-01-01

2019-06-14

Dailė, šokis

I pusmetis

2018-09-01

2019-01-20

II pusmetis

2019-01-21

2019-06-14

     3. mokykla dirba šešias dienas per savaitę (Trakų meno mokyklos vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos Trakų meno mokyklos direktoriaus 2009-02-12 įsakymu Nr. (3.1.)V-36 „Dėl vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“);

      4. pamokų laikas:

      1. 12.30 – 13.15

      2. 13.20 – 14.05

      3. 14.10 – 14.5

      4. 15.00 – 15.45

      5. 15.50 – 16.35

      6. 16.40 – 17.25

      7. 17.30 – 18.15

      8. 18.20 – 19.05

      9. 19.10 – 19.55

      10. 20.00 – 20.45

      5. šeštadieniais pamokos organizuojamos nuo 9.10 val.

      6. atsižvelgiant į popietinį darbo laiką su mokiniais, pertraukų trukmė mokykloje – 5 min.

      7. Mokinių atostogos:

      7.1. atostogų datos:

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2018 m. spalio 29 d. 2018 m. lapkričio 2 d.

Žiemos (Kalėdų)

2018 m. gruodžio 27 d. 2019 m. sausio 2 d.

Žiemos

2019 m. vasario 18 d. 2019 m. vasario 22 d.

Pavasario (Velykų)

2019 m. balandžio 23 d.

2019 m. balandžio 26 d.

Vasaros

2019 m. birželio 17 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.