Ugdymas

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA

TRAKŲ MENO MOKYKLOJE

2017-2018 M.M.

Pamokos pradedamos rugsėjo 1 d., baigiamos – gegužės 31 d.

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

Skyrius Pusmetis Nuo Iki
Muzika, šokis I 2017-09-01 2017-12-31
  II 2018-01-01 2018-05-31
Dailė I 2017-09-01 2018-01-21
  II 2018-01-22 2018-05-31

Moksleivių atostogų datos: 

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2017-10-30 2017-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03
Žiemos 2018-02-19 2018-02-23
Pavasario (Velykų) 2018-04-03 2018-04-06