Ugdymas

 UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

 Ugdymo organizavimas 2019-2020 mokslo metais:

    1.  ugdymo procesas pradedamas rugsėjo č d., baigiamas birželio 1č d., trukmė – 36 savaites.

      2.  ugdymosi procesas skirstomas pusmečiais:

Skyrius

Pusmetis

Nuo

Iki

Muzika

I pusmetis

2019-09-01

2019-12-31

II pusmetis

2020-01-01

2020-06-12

Dailė, šokis

I pusmetis

2019-09-01

2020-01-19

II pusmetis

2020-01-20

2020-06-12

     3. mokykla dirba šešias dienas per savaitę (Trakų meno mokyklos vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos Trakų meno mokyklos direktoriaus 2009-02-12 įsakymu Nr. (3.1.)V-36 „Dėl vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“);

      4. pamokų laikas:

      1. 12.30 – 13.15

      2. 13.20 – 14.05

      3. 14.10 – 14.5

      4. 15.00 – 15.45

      5. 15.50 – 16.35

      6. 16.40 – 17.25

      7. 17.30 – 18.15

      8. 18.20 – 19.05

      9. 19.10 – 19.55

      10. 20.00 – 20.45

      5. šeštadieniais pamokos organizuojamos nuo 9.10 val.

      6. atsižvelgiant į popietinį darbo laiką su mokiniais, pertraukų trukmė mokykloje – 5 min.

      7. Mokinių atostogos:

      7.1. atostogų datos:

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2019 m. spalio 28 d. 2019 m. spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų)

2019 m. gruodžio 23 d. 2020 m. sausio 3 d.

Žiemos

2020 m. vasario 17 d. 2020 m. vasario 21 d.

Pavasario (Velykų)

2020 m. balandžio 14 d.

2020 m. balandžio 17 d.

Vasaros

2020 m. birželio 13 d.

2020 m. rugpjūčio 31 d.