Projektas LT-PL

 
Projektas Nr. LT-PL-1R-101 „Gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimas ir pritaikymas Trakų ir Gižycko rajonuose“ / „Cultural and natural heritage preservation and adaptation ir Trakai and Gizycko districts“
Įgyvendinant projektą siekiama skatinti turizmo plėtrą prisidedant prie Trakų ir Gižycko rajonų patrauklumo. Vykdomos bendros veiklos, skirtos tarpvalstybinio turizmo plėtrai, pritaikant kultūros ir gamtos paveldo objektus: Trakų meno mokyklą ir Boyen tvirtovę Gižycke.  Trakų ir Gižycko vietovėse bus suorganizuotas keturių tarptautinių kultūrinių renginių ciklas 4 UNITY & ART: tarptautinės meno stovyklos abipus sienos, Tautinių šokių ir dainų festivalis Gižycko valsčiuje, Tarptautinis muzikos festivalis Trakuose.
Planuojami rezultatai: padidėjęs turistų aplankančių Trakų ir Gižycko vietoves skaičius, rekonstruotas Trakų meno mokyklos pastatas, suremontuotas Boyen tvirtovės amfiteatras Gižycke ir įsigytos mobiliosios scenos su įranga kultūros renginių organizavimui Gižycke.
Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg  V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą. Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2017-01-01 – 2018-12-31
Bendra projekto vertė: 992 871, 53  Eur
Europos Sąjungos parama: 843 940,77  Eur
Projektą įgyvendina: Trakų rajono savivaldybės admnistracija, Trakų meno mokykla, Gižycko miesto ir rajono savivaldybės (Lenkija)

_______________________________________________________________________________

***
2017m. rugsėjo 11 d. grupė Trakų meno mokyklos mokinių, kurią sudaro Auštadvario skyriaus dailės ir šokio mokiniai bei trakiškiai muzikantai, išvyko į Gyžicką (Lenkija) dalyvauti tarptautinėje savaitės trukmės kūrybinėje stovykloje “4Unity&Art”. Kūrybinių užsiėmimų temos – teatras, dailė, šokiai, kūrybinės dirbtuvės. Gyžicke mokiniai vyko į pažintines ir pramogines keliones. Pabuvojo indėnų kaime ,,Bėgantis vilkas“, Sciborsko Respublika, kur turėjo galimybę važiuoti šunų kinkiniais. Plaukė garlaiviu, Gižycko kanalu. Gerėjosi istoriniais tiltais Stančikuose. Mokiniai pabuvojo ir lynų parke, kur drąsiai ėjo ir važiavo lynais nuo skardžio, ar šoko su virve. O atėjus vakarui, būriavosi prie laužo. Grojo, šoko, dainavo lietuviškai, lenkiškai…DRAUGIŠKAI. Stovyklos pabaigą vainikavo bendras lietuvių-lenkų mokinių koncertinis pasirodymas Boyen tvirtovės anfiteatro scenoje.

  Baigiantis mokinių atostogoms, 2017m. rugpjūčio 26-28d.d.Trakų meno mokyklos kolektyvo ”Žvaigždūnė” šokėjai dalyvavo tarptautinio projekto “Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir pritaikymas Trakų ir Gižycko rajonuose“ kultūrinėje dalyje – festivalyje “4Unity&Art“. Mokiniai atstovavo Trakus pasirodydami su įvairių žanrų šokių programa, koncertavo  kartu su lenkų šokių kolektyvais. Išvyka buvo puikiai organizuota, todėl atlikus svarbius darbus, liko laiko smagiom šėlionėm su animatoriumi p.Barteku, apsilankymui baseine ir boulinge, dažų kovoms, nakties žygiui pėščiomis, įspūdingiems atrakcijonams, o svarbiausia – draugystei ir vienas kito pažinimui.
Keletas akimirkų iš išvykos: