Projektas LT-PL

Projektas Nr. LT-PL-1R-101 „Gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimas ir pritaikymas Trakų ir Gižycko rajonuose“ / „Cultural and natural heritage preservation and adaptation ir Trakai and Gizycko districts“

Įgyvendinant projektą siekiama skatinti turizmo plėtrą prisidedant prie Trakų ir Gižycko rajonų patrauklumo. Vykdomos bendros veiklos, skirtos tarpvalstybinio turizmo plėtrai, pritaikant kultūros ir gamtos paveldo objektus: Trakų meno mokyklą ir Boyen tvirtovę Gižycke.  Trakų ir Gižycko vietovėse bus suorganizuotas keturių tarptautinių kultūrinių renginių ciklas 4 UNITY & ART: tarptautinės meno stovyklos abipus sienos, Tautinių šokių ir dainų festivalis Gižycko valsčiuje, Tarptautinis muzikos festivalis Trakuose.
Planuojami rezultatai: padidėjęs turistų aplankančių Trakų ir Gižycko vietoves skaičius, rekonstruotas Trakų meno mokyklos pastatas, suremontuotas Boyen tvirtovės amfiteatras Gižycke ir įsigytos mobiliosios scenos su įranga kultūros renginių organizavimui Gižycke.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg  V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą. Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2017-01-01 – 2018-12-31
Bendra projekto vertė: 992 871, 53  Eur
Europos Sąjungos parama: 843 940,77  Eur
Projektą įgyvendina: Trakų rajono savivaldybės admnistracija, Trakų meno mokykla, Gižycko miesto ir rajono savivaldybės (Lenkija)

_______________________________________________________________________________

“4 Unity&Art”: menas neturi sienų

  Trakų rajono savivaldybė, Trakų meno mokykla ir Gižycko miesto ir rajono (Lenkija) savivaldybės įgyvendina tarptautinį projektą „Gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimas ir pritaikymas Trakų ir Gižycko rajonuose“. Projektu siekiama skatinti turizmo plėtrą prisidedant prie Trakų ir Gižycko (Lenkija) rajonų patrauklumo. Vykdomos bendros veiklos, skirtos tarpvalstybinio turizmo plėtrai, pritaikant kultūros ir gamtos paveldo objektus: Trakų meno mokyklą ir Boyen tvirtovę Gižycke. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą. Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas. Projekto rėmuose, birželio 3-10 dienomis Trakuose, kaimo turizmo sodyboje Jovariškėse,  vyko tarptautinė menų stovykla „4Unity&Art“, kurioje dalyvavo Trakų meno mokyklos moksleiviai bei svečiai iš Gižycko. Keturiasdešimčiai moksleivių aktorinio meistriškumo, šokio ir dailės pamokas vedė profesionalai: aktorius , šokėja  ir  dailininkas . Po rytinių užsiėmimų mokiniai dalyvavo ir kitose veiklose: repetavo muzikinį spektaklį ,,Čipolinas”, turiningai leido popietes, keliavo į ekskursijas. Stovyklos dalyviai aplankė Trakų pilį, Užutrakio dvarą, Druskininkų M. Čiurlionio memorialinį muziejų, Liškiavos XVIII a. sakralinį architektūrinį ansamblį, Kernavės muziejų, piliakalnius, plaukiojo laivu Galvės ežere ir degustavo Karaimų kibinus, bei labai aktyviai dalyvavo  edukacinėse programose: Šakočio kepimas,  Druskos studija, skulptoriaus Tauro Česnuliavičiaus edukacinė programa su druska iš druskos, skulptoriaus Henriko Orakausko studijos galerijos ,,Šulinys” žaidimai ir ekskursija su vaišėmis, Anupriškių nuotykių parkas ir Alpakų ūkis Seimėnų kaime. Projekto „4Unity&Art“ menų stovyklos veiklas ire jų rezultatą galima buvo pamatyti birželio 9 dienos  vakarą A.Gedvilo sodybos kieme, Jovariškėse. Čia kūrybiniame kiemelyje vyko edukaciniai užsiėmimai, stovyklautojų tapybos, keramikos, druskos lipdinių ir drožinių paroda. Į stovyklos uždarymą susirinkę žiūrovai pamatė neįprastoje atviroje  erdvėje per savaitę sukurtą muzikinę pasaką ,,Čipolinas”, kur prie stovyklos dalyvių prisijungė aktorė Aistė Lasytė bei  varinių kvintetas “Amber Brass”. Puiki erdvė, ramus ir šiltas vakaras  leido  įgyvendinti visus meninius sumanymus ir tiesiog pasimėgauti  šviesų, garsų, vaizdų  ir veiksmo visuma. Dėkojame visiems projekto stovyklos  dalyviams, jų tėveliams, mokytojams, stovyklos vadovėms, aktorei Aistei Lasytei, kvintetui “Amber Brass”, kaimo turizmo sodybos šeimininkams Antanui ir Reginai Gedvilams.

Spektaklio foto Artūro Steponavičiaus:  https://spark.adobe.com/page/vruivrIr8IEHu/

***

***

“ 4 Unity&Art”: menas neturi sienų

  Trakų rajono savivaldybė, Trakų meno mokykla ir Gižycko miesto ir rajono (Lenkija) savivaldybės įgyvendina tarptautinį projektą „Gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimas ir pritaikymas Trakų ir Gižycko rajonuose“. Projektu siekiama skatinti turizmo plėtrą prisidedant prie Trakų ir Gižycko (Lenkija) rajonų patrauklumo. Vykdomos bendros veiklos, skirtos tarpvalstybinio turizmo plėtrai, pritaikant kultūros ir gamtos paveldo objektus: Trakų meno mokyklą ir Boyen tvirtovę Gižycke. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą. Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.

Minėto projekto rėmuose, birželio 1-3 dienomis Trakuose vyko muzikos ir šokio festivalis „4Unity&Art“. Festivalyje dalyvavo Vilniaus kolegijos šokių ir dainų ansamblis „Voruta“, Lietuvos edukologijos universiteto folkloro ansamblio “Poringė” instrumentinė grupė, svečiai iš Gižycko pristatė modernaus šokio programą, Trakų meno mokyklos šokio skyriaus moksleiviai dovanojo susirinkusiems nuotaikingus ir smagius pasirodymus.

Greta koncertinės programos pristatymo muzikos ir šokio festivalyje „4Unity&Art“, svečiai iš Lenkijos dalyvavo ir kitose veiklose: gatvės šokio workshop`e, plaukiojo laivu Galvės ežere, dalyvavo ekskursijose į Alpakų ūkį Seimėnų kaime, Trakų pilį, džiaugėsi pramogomis Trakų miesto šventėje.

Šią savaitę projektas tęsiamas – vyksta menų stovykla, kurioje dalyvauja Trakų meno mokyklos moksleiviai bei svečiai iš Gižycko.

 

                                                  ________________________________

***

***
2017m. rugsėjo 11 d. grupė Trakų meno mokyklos mokinių, kurią sudaro Auštadvario skyriaus dailės ir šokio mokiniai bei trakiškiai muzikantai, išvyko į Gyžicką (Lenkija) dalyvauti tarptautinėje savaitės trukmės kūrybinėje stovykloje “4Unity&Art”. Kūrybinių užsiėmimų temos – teatras, dailė, šokiai, kūrybinės dirbtuvės. Gyžicke mokiniai vyko į pažintines ir pramogines keliones. Pabuvojo indėnų kaime ,,Bėgantis vilkas“, Sciborsko Respublika, kur turėjo galimybę važiuoti šunų kinkiniais. Plaukė garlaiviu, Gižycko kanalu. Gerėjosi istoriniais tiltais Stančikuose. Mokiniai pabuvojo ir lynų parke, kur drąsiai ėjo ir važiavo lynais nuo skardžio, ar šoko su virve. O atėjus vakarui, būriavosi prie laužo. Grojo, šoko, dainavo lietuviškai, lenkiškai…DRAUGIŠKAI. Stovyklos pabaigą vainikavo bendras lietuvių-lenkų mokinių koncertinis pasirodymas Boyen tvirtovės anfiteatro scenoje.

  Baigiantis mokinių atostogoms, 2017m. rugpjūčio 26-28d.d.Trakų meno mokyklos kolektyvo ”Žvaigždūnė” šokėjai dalyvavo tarptautinio projekto “Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir pritaikymas Trakų ir Gižycko rajonuose“ kultūrinėje dalyje – festivalyje “4Unity&Art“. Mokiniai atstovavo Trakus pasirodydami su įvairių žanrų šokių programa, koncertavo  kartu su lenkų šokių kolektyvais. Išvyka buvo puikiai organizuota, todėl atlikus svarbius darbus, liko laiko smagiom šėlionėm su animatoriumi p.Barteku, apsilankymui baseine ir boulinge, dažų kovoms, nakties žygiui pėščiomis, įspūdingiems atrakcijonams, o svarbiausia – draugystei ir vienas kito pažinimui.
Keletas akimirkų iš išvykos: