Muzika iš toli

Siekiant ypatingai paminėti Trakų meno mokyklos 45 – mečio jubiliejų, 2012 metų spalio mėnesį prasidėjo renginių ciklas „Muzika iš toli“, kurio metu visuomenė buvo supažindinta su pastaraisiais metais Trakų meno mokyklą baigusiais, muzikų profesijas pasirinkusiais talentingais jaunuoliais. Šiuo metu užsienyje tobulinasi, studijuoja, dirba ir kuria: saksofonininkė Rusnė Mikiškaitė (D. Britanija), kompozitorius Albertas Navickas (Prancūzija) ir vokalistė Regina Bendinskytė (Vokietija).

Trijų koncertų – susitikimų Užutrakio dvare metu auditorija išgirdo  menininkų kuriamą, atliekamą muziką, turėjo galimybę betarpiškai ir „gyvai“ pabendrauti su jaunaisiais muzikos profesionalais. Pasak projekto idėjos autorės Ievos Tijūnėlienės, tokiu būdu siekta parodyti kraštiečiams menininkams, kad jų gyvenimu yra domimasi, jų veikla sekama ir matoma iš toli, o darbai svarbūs ir neužmiršti gimtinėje.

Surinkta archyvinė medžiaga apie projekto dalyvius buvo eksponuojama  parodoje Trakų meno mokykloje ir Trakų rajono viešojoje bibliotekoje.

.

Albertas Navickas su mama, socialinių mokslų daktare, docente, muzikos mokytoja eksperte Lolita Navickiene.

.

Muzika iš toli“ – tai ne vien tik Trakų meno mokyklos 45-mečio sukakties proga rengiamas inovatyvus projektas. Tai savotiška trakiečių menininkų galutinės ir negrįžtamos emigracijos stabdymo priemonė, viešinanti ir patvirtinanti liudijimą – „jūs esate namie laukiami. Dažnai girdime, kad „savam krašte pranašu nebūsi“, tad gimtinės dėmesys jauno žmogaus kūrybiniams ieškojimams, jo dvasios meninei ekspozicijai prisideda prie šio posakio paneigimo. Kas žino, gal „Muzika iš toli“ padės gimti kitam projektui – „Muzika iš arti“, pristatančiam jau Lietuvoje, Trakų krašte kuriančius muzikus…”, – teigia L. Navickienė.

 

 Dainininkai Regina Bendinskytė ir Ronaldo Steiner (Vokietija) koncerto metu leidosi į šokio sūkurį…
 
 
Saksofonininkė Rusnė Mikiškaitė su tėčiu birbynininku muzikos mokytoju docentu Kastyčiu Mikiška ir mama akordeonininke muzikos mokytoja metodininke Rasa Mikiškiene.