Mokesčio už mokslą pakeitimas

 Informuojame, kad pasikeitė mokesčio už mokslą tvarka:

Mokestis už vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio meninio ugdymo programas, profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio programą ir išplėstinio meninio ugdymo programos besiruošiantiems stoti į aukštesnio meninio ugdymo mokyklą ar dalyvaujantiems mokyklos meninių kolektyvų veikloje su integruotu muzikos instrumentu susideda iš:

1. pastoviosios dalies mokesčio, mokyklos darbuotojų darbo užmokesčiui, ūkio ir administravimo išlaidoms padengti – 13,30 eurų

2. kintamosios dalies mokesčio, mokyklos ugdymo priemonėms įsigyti bei meninei veiklai plėtoti – 4 eurai

Viso: 17,30 eurų

Mokestis už mokslą mokamas už kiekvieną lankytą mokslo metų mėnesį iki kito mėnesio 10 d., pinigus  pervedant į DNB banką, sąskaitos  Nr. LT344010042700030175, įmonės kodas 190680839, įmonės adresas Karaimų g. 10, LT-21104 Trakai

 

                                                        ___________________________________________________

Išplėstinio meninio ugdymo programa, baigusiems mokyklą ir dalyvaujantiems mokyklos meninių kolektyvų veikloje – 3 Eur. Šiai programai kintamasis mokestis netaikomas

Apie mokesčius už paslaugas, mokėjimo tvarką ir terminus, lengvatų taikymą bei bendrąsias nuostatas plačiau galite pasiskaityti Mokesčio už mokslą Trakų meno ir Rūdiškių muzikos mokyklose tvarkos apraše :

mokesčio uz formaluji svietima papildancio ir neformaluji svietima Traku meno ir Rudiskiu muzikos mokyklose_TVARKOS APRASAS