Mokesčio už mokslą mokėjimo tvarka

Mokestis už vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir išplėstinio (besiruošiantiems stoti į aukštesnio meninio ugdymo mokyklą ar dalyvaujantiems mokyklos meninių kolektyvų veikloje su integruotu muzikos instrumentu) meninio ugdymo programas - 17,30 eurų

Išplėstinio meninio ugdymo programa (baigusiems mokyklą ir dalyvaujantiems mokyklos meninių kolektyvų veikloje) - 3 eurai. 

Mokestis už mokslą mokamas už kiekvieną lankytą mokslo metų mėnesį iki kito mėnesio 10 d., pinigus  pervedant į Luminor banką, sąskaitos  Nr. LT344010042700030175, įmonės kodas 190680839, įmonės adresas Karaimų g. 10, LT-21104 Trakai. Paskirties langelyje būtina nurodyti vaiko vardą ir pavardę.

  ________________________________________________

Apie mokesčius už paslaugas, mokėjimo tvarką ir terminus, lengvatų taikymą bei bendrąsias nuostatas plačiau galite pasiskaityti Mokesčio už mokslą Trakų meno ir Rūdiškių muzikos mokyklose tvarkos apraše :

mokesčio už formalųjį švietimą papildančio ir neformalųjį švietimą Trakų meno ir Rūdiškių muzikos mokyklose_TVARKOS APRAšAS