Apie mokyklą

Trakų meno mokykla

Mes esame neformalaus vaikų ir jaunimo meninio švietimo mokykla, sėkmingai gyvuojanti daugiau negu 50 metų ir siūlanti mokytis muzikos, dailės ir šokio dalykų. Ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į mokinio individualybę ir poreikius. Mokykloje dirba kvalifikuoti mokytojai, daugelis jų aktyviai dalyvauja šalies ir užsienio muzikiniame, kultūriniame gyvenime. Mokiniai skatinami dalyvauti įvairioje mokyklos, rajono, šalies ir tarptautinėje meninėje veikloje.

Vizija

Moderni, saugi ir atvira mokykla, savo ugdomuoju poveikiu ir edukacine aplinka prisidedanti prie šalies, rajono ir miesto kultūros bei turizmo plėtros procesų.

Misija

Mokykla vykdo ilgalaikes formalųjį švietimą papildančias muzikos, dailės ir šokio programas, tenkina mokinių saviraiškos poreikį, padeda jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Vertybės

Atsakomybė, tolerancija, pagarba, sąžiningumas, pozityvumas, pasitikėjimas.

Tikslai

Sukurti modernią, saugią ir atvirą ugdymosi aplinką. Ugdomuoju poveikiu ir edukacine aplinka prisidėti prie šalies, rajono ir miesto kultūros bei turizmo plėtros procesų.