Šokis

INFORMACIJA ŠOKIO SKYRIAUS MOKINIAMS

.

Trakų ir Aukštadvario skyriuse pamokos vyksta nuotoliniu būdu. 

Visų dalykų (klasikinis, lietuvių sceninis, pasaulio tautų ir folklorinis šokis) užduotys bus skelbiamos pagal klases, mokytojų asmeninėse ,,Facebook” paskyrose suformuotose uždarose grupėse ir Veritus dienyne. Laikantis pamokų tvarkaraščio per ,,Facebook Messenger” ar elektroniniu paštu mokiniai atsiųs mokytojams atliktas užduotis (vaizdo įrašai ar rašto darbai). Mokytojai pateiks pastebėjimus ir tolimesnius nurodymus, suteiks grįžtamąjį ryšį.

.

Mokytojų kontaktai: 

Vida Bagdonienė ciutyta@gmail.com

Birutė Mažrimienė b.mazrimiene@gmail.com

Akvilė Prakapienė akvile.prakapiene@gmail.com 

                                    

Dėl klausimų susijusių su elektroniniu dienynu Veritus kreiptis į pavaduotoją ugdymui

Vaidą Baronienę baroniene.vaida@gmail.com

____________________________________________________________________

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS