Šokis

INFORMACIJA ŠOKIO SKYRIAUS MOKINIAMS

Visų dalykų (klasikinis, lietuvių sceninis, pasaulio tautų ir folklorinis šokis) užduotys bus skelbiamos pagal klases, mokytojų asmeninėse ,,Facebook” paskyrose suformuotose uždarose grupėse ir Veritus dienyne. Laikantis pamokų tvarkaraščio per ,,Facebook Messenger” ar elektroniniu paštu mokiniai atsiųs mokytojams atliktas užduotis (vaizdo įrašai ar rašto darbai). Mokytojai pateiks pastebėjimus ir tolimesnius nurodymus, suteiks grįžtamąjį ryšį.

Savaitės plano pavyzdys


Mokytojų kontaktai: 

Akvilė Prakapienė akvile.prakapiene@gmail.com (Aukštadvario skyrius)

Vida Bagdonienė ciutyta@gmail.com

Birutė Mažrimienė b.mazrimiene@gmail.com

                                    

Dėl klausimų susijusių su elektroniniu dienynu Veritus kreiptis į pavaduotoją ugdymui

Vaidą Baronienę baroniene.vaida@gmail.com

____________________________________________________________________

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS