Dailė

INFORMACIJA DAILĖS SKYRIAUS MOKINIAMS

 

Visų dalykų (grafinė, erdvinė, spalvinė raiška, tapyba, piešimas, kompozicija ir t.t.) užduotys bus skelbiamos pagal klases, mokytojų asmeninėse ,,Facebook“ paskyrose suformuotose uždarose grupėse, Skype, Messenger, WhatsApp programose.

   

Mokytojos R. Mečkovskienės  ,,Facebook“ grupės:

TMM DAILĖ 4_TAPYBA KOMPOZICIJA

TMM DAILĖ 5_TAPYBA KOMPOZICIJA

TMM DAILĖ 6_TAPYBA KOMPOZICIJA

 

Mokytojo J. Mečkovskij ,,Facebook“ grupės:

TMM DAILĖ 1_SPALVINĖ RAIŠKA DAILĖS PAŽINIMAS

TMM DAILĖ 3_SPALVINĖ GRAFINĖ ERDVINĖ RAIŠKA DAILĖS PAŽINIMAS

TMM DAILĖ 4_PIEŠIMAS SKULPTŪRA DAILĖTYRA PROJEKTAI

TMM DAILĖ 5_PIEŠIMAS SKULPTŪRA DAILĖTYRA PROJEKTAI

TMM DAILĖ 6_PIEŠIMAS SKULPTŪRA DAILĖTYRA

 

Mokytojas Girėnas Širbinskas su 1 ir 2 klase dirbs per Skype programą ir Veritus dienyną.

 

Naudojant Veritus dienyną, ,,Facebook“ messenger ar elektroninį paštą mokiniai atsiųs mokytojams atliktas užduotis (piešinių ir kt. darbų nuotraukos, vaizdo įrašai), užduos klausimus. Mokytojai pateiks pastebėjimus ir tolimesnius nurodymus. Mokinių atliktos ir atsiųstos užduotys bus kaupiamos laikmenose. 

Pamokos vyksta sinchroniniu ir asinchroniniu būdu pagal tvarkaraštį.

 

Mokytojų kontaktai: 

Renata Mečkovskienė el.p. miglanerenata@gmail.com

Jonas Mečkovskij el.p. j.meckovskij@gmail.com

Girėnas Širbinskas  el.p. girenas.sirbinskas@gmail.com 

 

Aukštadvario skyrius

Laikantis pamokų tvarkaraščio 1, 3, 5 ir 6 klasių mokiniai prisijungia prie kiekvienai klasei sukurtos uždaros grupės per Messenger platformą. Kiekviena klasė gauna užduotis pagal ugdymo planą, pavyzdžius bei nuorodas, kur galėtų naršyti ir semtis idėjų. Pamokos metu vyksta nuolatinis mokytojo ir mokinių bendravimas žinutėmis arba vaizdo skambučiais per Messenger. Mokiniai siunčia darbų nuotraukas. Darbai aptariami grupėje arba individualiai (nuotoliniu būdu), pagal mokinio pageidavimus. Mokinių atliktos ir atsiųstos užduotys kaupiamos laikmenose.

 

Mokytojos kontaktai: 

Nijolė Mečkovskaja leipakume@gmail.com

 

Dėl klausimų susijusių su elektroniniu dienynu Veritus kreiptis į pavaduotoją ugdymui

Vaidą Baronienę baroniene.vaida@gmail.com

____________________________________________________________________

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS