Muzika

INFORMACIJA MUZIKOS SKYRIAUS MOKINIAMS

 

Muzikos instrumento dalykas vyksta sinchroniniu ir asinchroniniu būdu pagal tvarkaraštį, naudojant kompiuterį/išmanųjį telefoną, interneto ryšio pagrindu veikiančias garso ir vaizdo priemones (Skype, Messenger, WhatsApp, Viber, FaceTime, Zoom ir kt.). Užduotys ir pastabos siunčiamos per el. dienyną Veritus ir/ar kitą pasirinktą platformą. Mokinys ir mokytojas gali siųsti vienas kitam savo grojimo garso/vaizdo įrašą su atliktomis užduotimis arba kaip demonstracinę medžiagą. Tuo būdu mokinys turi galimybę perklausyti ir išanalizuoti savo ir mokytojo įrašą ne vieną kartą. Kiekvieno mokinio programa (mokomasis repertuaras) yra jau išrinkta. Reikalui esant, per el. paštus ar pasirinktą platformą siunčiami papildomi kūriniai. Mokytojai yra paruošę nuorodų youtube, kur galima rasti tam tikrų techninių pratimų ar akompanimentų.

Instrumentams, kurie dirba su akompanimentu, ir instrumentiniams ansambliams koncertmeisteriai įrašo akompanimento garso takelį, kurį mokiniai naudoja grojimui namuose.

 

Ansambliai. Mokiniai partijas mokosi savarankiškai, siunčia mokytojui garso/vaizdo įrašus ir gavę pastabas bei užduotis, tobulina. Ansamblis gali būti repetuojamas ir konferenciniu būdu.

 

Muzikos istorijos pamokoms naudojamas elektroninis Muzikos istorijos vadovėlis vaikų muzikos mokykloms. Informacija siunčiama per Veritus dienyną ir elektroninius paštus. Sukurtos komunikavimo grupės virtualiose erdvėse. Grįžtamasis ryšys fiksuojamas atlikus užduotis ar bendraujant virtualioje erdvėje.

Mokytojų kontaktai: 

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė el. paštas: sansta@gmail.com

Romualda Gorlačiovienė el.paštas: romualda.go@gmail.com

 

Solfedžio pamokos vyksta per Zoom ir Messenger platformas sinchroniniu ir asinchroniniu būdu.

1-3 klasių mokiniai gauna mokomąją medžiagą per Eduka, Veritus dienynus arba siunčiant į elektroninius paštus, 4-7 klasių mokiniams mokomoji medžiaga teikiama el. paštu ir Veritus dienyne. Grįžtamasis ryšys gaunamas bendraujant tiesiogiai Zoom ir Messenger kontaktuose ar atsiunčiant atliktas užduotis mokytojui į el. paštą. Dalį užduočių mokiniai atliks virtualiose erdvėse www.dudorius.lt, www.musictheory.net ir kituose tinklapiuose.

Mokytojų kontaktai: 

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė el. paštas: sansta@gmail.com

Romualda Gorlačiovienė el.paštas: romualda.go@gmail.com

 

Fanfarinis orkestras. Pagrindinis tikslas – virtualus orkestras. Skirtingu metu individualiai mokinių šiuolaikinėmis technologijomis (telefonas, planšetė, kompiuteris, mini įrašų studija ir t.t.) įrašytos orkestro partijos, kurios vėliau sujungiamos į vieną video ir garso įrašą (būtinai turi būti nufilmuotas ir vaizdas, kaip orkestrantas groja).

Darbo seka mokiniams: Google Drive (ar kitose duomenų saugyklose) pateikiamos visos orkestro partijos, atskirų partijų ir orkestro tutti garso įrašai (midi arba mp3 formatu). Mokinys savarankiškai mokosi kūrinius. Kiekvienos savaitės trečiadieniais ir šeštadieniais vyksta pamokos nuotoliniu būdu. Mokinys ir mokytojas susisiekia virtualiomis priemonėmis (Messenger, Skype ar kt.). Pamokos trukmė-15 min. Mokytojas pateikia savo komentarus, pastabas ir skiria užduotis. Nuo šeštadienio iki antradienio 14 val. mokinys atsiunčia mokytojui orkestro kūrinių video įrašus (el. paštu, www.dropbox.com, Google Drive ar kt.). Mokytojas išklauso visus įrašus iki pamokos pradžios. Jeigu mokinys yra atsiuntęs įrašą, bet negali dalyvauti pamokoje (trečiadieniais ir šeštadieniais), privalo pranešti. Mokytojas raštu (messenger, el. paštu ar kt.) atsiunčia savo komentarus ir užduotis, pateikia vaizdinę medžiagą. Galutinis rezultatas – viso orkestro sumontuotas video įrašas, kai orkestro nariai virtualiai (nuotoliniu būdu) groja kartu.

Svarbu: video įrašuose būtinai turi būti grojama su metronomu arba atskirų partijų ar tutti orkestro midi įrašu. Pamokos metu (15 min.) gali būti ir grojama, ir diskutuojama. Būtinai reikia pasiruošti instrumentą.

Nuoroda į duomenų saugyklą:

https://drive.google.com/drive/folders/1n6cHNY8sUBfA1YEyiV6NWGJTNF9F-2aY 

Garsinė medžiaga:

https://www.youtube.com/watch?v=7H7KwW_-bcQ&fbclid=IwAR1Cstj2gHRea7aSLa01xm5SmD4Aj4kdTE7KlXjf6785wmC6fqkG60f32HA

 

Mokytojo kontaktai:

Rokas Podelis tel. 8 635 80506, el. paštas: r.podelis@gmail.com, https://www.facebook.com/rokas.podelis 

 

Dėl klausimų susijusių su elektroniniu dienynu Veritus kreiptis į pavaduotoją ugdymui

Vaidą Baronienę baroniene.vaida@gmail.com 

____________________________________________________________________

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS