Muzika

INFORMACIJA MUZIKOS SKYRIAUS MOKINIAMS

 

Individualios instrumento pamokos vyksta mišriu būdu: 

  1. kontaktiniu būdu mokykloje;
  2. daliniu nuotoliniu būdu (vieną kartą per savaitę vyksta mokytojo ir mokinio fizinis kontaktinis užsiėmimas, kita kontaktinė valanda dirbama nuotoliniu būdu (būtina suderinti su mokinių tėvais);
  3. nuotoliniu būdu, jeigu mokytojas dirba kontaktiniu būdu kitoje darbovietėje.

 

Ansambliai ir orkestro grupės – nuotoliniu būdu.

 

Muzikos istorijos pamokos vysta nuotoliniu būdu. Pamokoms naudojamas elektroninis Muzikos istorijos vadovėlis vaikų muzikos mokykloms. Informacija siunčiama per Veritus dienyną ir elektroninius paštus. Sukurtos komunikavimo grupės virtualiose erdvėse. Grįžtamasis ryšys fiksuojamas atlikus užduotis ar bendraujant virtualioje erdvėje.

Mokytojų kontaktai: 

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė el. paštas: sansta@gmail.com

Romualda Gorlačiovienė el.paštas: romualda.go@gmail.com

 

Solfedžio pamokos vyksta nuotoliniu būdu. Pamokoms naudojamos Skype, Zoom ir Messenger platformas sinchroniniu ir asinchroniniu būdu.

1-3 klasių mokiniai gauna mokomąją medžiagą per Veritus dienyną arba siunčiant į elektroninius paštus, 4-7 klasių mokiniams mokomoji medžiaga teikiama el. paštu ir Veritus dienyne. Grįžtamasis ryšys gaunamas bendraujant tiesiogiai Zoom ir Messenger kontaktuose ar atsiunčiant atliktas užduotis mokytojui į el. paštą. Dalį užduočių mokiniai atliks virtualiose erdvėse www.dudorius.ltwww.musictheory.net ir kituose tinklapiuose.

Mokytojų kontaktai: 

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė el. paštas: sansta@gmail.com

Romualda Gorlačiovienė el.paštas: romualda.go@gmail.com

.

Dirbant nuotoliniu būdu pamokos vyksta sinchroniniu ir asinchroniniu būdu pagal tvarkaraštį, naudojant kompiuterį/išmanųjį telefoną, interneto ryšio pagrindu veikiančias garso ir vaizdo priemones (Skype, Messenger, WhatsApp, Viber, FaceTime, Zoom ir kt.). Užduotys ir pastabos siunčiamos per el. dienyną Veritus ir/ar kitą pasirinktą platformą. Mokinys ir mokytojas gali siųsti vienas kitam savo grojimo garso/vaizdo įrašą su atliktomis užduotimis arba kaip demonstracinę medžiagą. Tuo būdu mokinys turi galimybę perklausyti ir išanalizuoti savo ir mokytojo įrašą ne vieną kartą. Kiekvieno mokinio programa (mokomasis repertuaras) yra jau išrinkta. Reikalui esant, per el. paštus ar pasirinktą platformą siunčiami papildomi kūriniai. Mokytojai yra paruošę nuorodų youtube, kur galima rasti tam tikrų techninių pratimų ar akompanimentų.

 

Dėl klausimų susijusių su elektroniniu dienynu Veritus kreiptis į pavaduotoją ugdymui

Vaidą Baronienę baroniene.vaida@gmail.com 

____________________________________________________________________

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS