Nuotolinis ugdymas (karantino laikotarpiu)


 NUOTOLINIS UGDYMAS TRAKŲ MENO MOKYKLOJE

 

Mieli tėveliai, mokiniai! 
Mokinių atostogos baigėsi, naujos patirtys prasidėjo! Esame pasiruošę ir jau dirbame nuotoliniu būdu. Jeigu turite klausimų ar neaiškumų būtinai rašykite, skambinkite savo dalyko mokytojui ar administracijai. Mums visiems ši patirtis nauja, padėkime vieni kitiems ir įveikime iššūkius kartu! Būkime sveiki ir saugokime vieni kitus!

____________________________________________________________________

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS