Nuotolinis ugdymas (karantino laikotarpiu)


SVARBI INFORMACIJA

 

Mieli tėveliai, mokiniai! 

Vadovaudamiesi Trakų rajono savivaldybės administracijos 2020 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. AP3E-3974 ,,Dėl švietimo įstaigų veiklos karantino metu“, informuojame, kad Trakų meno mokykla ugdymo procesą karantino laikotarpiu (nuo 2020-11-30) organizuoja mišriu būdu:

1. Grupinės pamokos vykdomos nuotoliniu būdu.

2. Individualios instrumento pamokos – mišriu būdu:

2.1. kontaktiniu;

2.2. daliniu nuotoliniu būdu;

2.3. nuotoliniu būdu, jeigu mokytojas dirba kontaktiniu būdu kitoje darbovietėje.

2.4. Tėvų nesutikimas, kad vaikai būtų mokomi kontaktiniu būdu, turi būti pareikštas el. paštu baroniene.vaida@gmail.com

3. Asmenims, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimasir pan.) arba tiems, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu patekti į mokyklą draudžiama.

4. Mokyklos bendruomenės nariai (mokytojai, darbuotojai, mokiniai ar jų tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsiant informuoti administraciją apie darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) nustatytą COVID-19 ligą.

5. Atsižvelgiant į sveikatos būklę, bendruomenės nariai, kuriems taikoma izoliacija, ugdymo procese dalyvauja nuotoliniu būdu.

6. Mokykloje būtina dėvėti kaukes. Ugdymo patalpos bus vėdinamos kiekvienos pertraukos metu, dažnai liečiami paviršiai (instrumentai, durų rankenos, stalų paviršiai, kėdžių ir šokių atramos, elektros jungikliai ir kt.) bus valomi tam skirtomis priemonėmis.

7. Karantino metu epidemiologinė situacija bus nuolat stebima, ugdymo procesas, reikalui esant – koreguojamas.

____________________________________________________________________

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS